SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUK to:

sytuacja zła pod względem materialnym lub moralnym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRUK

BRUK to:

nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.598

SEREK, CZAPRAK, AMERYKANIZM, CZERPNIA POWIETRZA, KARMNIK, PRODUKT TRADYCYJNY, PORADLNE, MILANEZ, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, ORGANIZM, PONCZÓWKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SUCHA IGŁA, TAPER, WPIERDZIEL, MANDAT, SYLWETA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, FIGURA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MUSZTARDA DIJON, POMIDOR DRZEWIASTY, SERCÓWKA, DOM HANDLOWY, SIEDEMNASTY, WOSK, GRAJCAR, ANTAGONISTA, TAMPON, CHLUBNOŚĆ, GWAJAKOWIEC, KAWA, OCZAR, WILCZY BILET, PRZEPOJKA, KOLEŚ, FOTEL OBROTOWY, KILOMETR ZEROWY, BIG BAND, KLEPKA, DEPESZOWIEC, KONSYSTORZ, ŁAWRA, SUBEMITENT, BROKAT, POJAZD ZABYTKOWY, ALLEGRETTO, SKARYFIKACJA, FONDUE SEROWE, LITOSFERA OCEANICZNA, NACISK, HALS, EGZERCYCJA, SPÓD, ZŁOTKO, REALIZM, SZKLANY SUFIT, SERWETKA, KARTKA, GRODŹ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, RĘKAWICZNIK, EGZAMIN POPRAWKOWY, DOBRO, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PAPIER FOTOGRAFICZNY, TRYMER, SUBSTRAT, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, SUFLET, POLSKI-SLOWNIK.PL, REWIR, KĄTOZĘBNE, BĘBEN, PION, BOZA, LIST KREDYTOWY, PUŁAP, CHOROBA GENETYCZNA, KĄT, SOLO, PODKŁAD, PALCÓWKA, TRAGICZNOŚĆ, SZYLKRET, ZNAK KOREKTORSKI, SYLWETA, ATRYBUCJA, POLONISTYKA, WOLNY, BLEJTRAM, STARZENIE MORALNE, LIBONEKTES, KONTROLA DOSTĘPU, SŁODKOŚĆ, BIOTA, PRÓBA NUKLEARNA, LAWOWANIE, DEKLARACJA, WYŁĄCZNIK, WÓZEK, DRABINOWIEC MROCZNY, OZIMINA, TRANSMUTACJA, BILL, DULKA, KAZAMATY, ŚMIECIARZ, MAKROPOLECENIE, VECTRA, POETA, ERPEG, PIÓRO, SEK, DANA, BAWOLE OKO, CELA, NACZYNIE, AKOMPANIAMENT, SRAKA, DWUDZIESTY CZWARTY, JEZIORO KOSMICZNE, ŻAGIEW, KWADRATURA, LARGO, KAMIENNE SŁOŃCE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, BUT, RAFA, STOWARZYSZONY, PAROWANIEC, TRAFIENIE, BATY, PARAFRAZA, APARAT, REZYDENCJA, POCHODNA, INTERWAŁ, FAZA, PERYKARP, ZASTÓJ, POSTAWA, BECZKA ŚMIECHU, ZAPRAWA, OSPAŁOŚĆ, SŁOWACKI, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, ZBROJA KRYTA, ADIANTUM DELIKATNE, JARZYNA, KOLORY PAŃSTWOWE, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, POPRZEDNIK, MIKSTURA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ŚMIGŁOŚĆ, ABYSOBENTAL, LODÓWKA, PULPIT STEROWNICZY, HORDA, STEMPEL, CROSS, ROLA, ZREKOMPENSOWANIE, KONSULTANT, GRZECH POWSZEDNI, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, OBUWIE, TENISISTA STOŁOWY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, PODPORA, ZWROT, GLIKOKORTYKOID, BANDANKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, SEKTA, SKOS, PERSYFLAŻ, POŻYCZKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ODWIERT, ZBROJENIE, MIMOŚRODOWOŚĆ, PIESZCZOSZEK, DROBINA, DENATURACJA BIAŁKA, IZOCHRONA, WYPALENISKO, ROZMODLENIE, BŁAGANIE, WARIACJA, NARY, KWARTET, KWASJA, MUSZLA, ANTYKWARK, RUSEK, GATUNEK INWAZYJNY, BIAŁA BIERKA, TARGANIEC, TROMPA, REGULARNOŚĆ, NIEMIECKI, ŁYŻKA, TAŚMA, LOT, SKRZYNIA, FAZA, SSAK, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, OBÓZ DOCHODZENIOWY, POLIKRYSZTAŁ, BALIA, RUBASZNICA, TŁUMIK, GWIZDEK, MILCZĄCA ZGODA, BLOCZEK, GROTESKA, GRUPA WAROWNA, PIONEK, LINA, KONDYCJONALIZM, MOŻLIWOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, ADWENTYSTA, CZOSNEK, ŚCIANA, KUKUŁCZE JAJO, APOLOGETYK, WARNIK, WYDATKI, GROŃ, CHOINKA, MANIERYZM, MASZYNA ENERGETYCZNA, NIEZBIEŻNOŚĆ, PIRAMIDKA, SREBERKO, GRUSZKA, SZTUKA ZDOBNICZA, HULK, WPADKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, SIEĆ NEURONOWA, STOŻEK WULKANICZNY, C, PARALAKSA, SIDARA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, CYKL FIGURALNY, MISIEK, TRAMONTANA, NOC, KRATA ROZDZIELNA, ZGNIŁKI, ORZESZEK ARACHIDOWY, PROWINCJA, GLACE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KIL, MIĘSO, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, LINIA ABSORPCYJNA, KOŃ TROJAŃSKI, CZWORONÓG, PARKIET, CZYTNIK, ZAGRANIE, WANIENECZKA, TRANSPORT AKTYWNY, TESSERA, AKROBACJA, IDIOSYNKRAZJA, DANIO, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, MOSHING, DYWDYK, ZNAK, BEATA, URCEUS, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, JEZIORO ZASTOISKOWE, GENERACJA ROZPROSZONA, KŁOPOTANIE SIĘ, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SZYCH, KOKPIT, MAKIMONO, TOPENANT, PRZETOKA, CELKA, ZDZIWIENIE, RZĄD KOŃSKI, NADBUDÓWKA, MORESKA, POLE, STONÓG MYSZATY, ?WIOŚLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.598 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUK sytuacja zła pod względem materialnym lub moralnym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUK
sytuacja zła pod względem materialnym lub moralnym (na 4 lit.).

Oprócz SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA ZŁA POD WZGLĘDEM MATERIALNYM LUB MORALNYM. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x