KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIUNKCJA to:

konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 10 lit.)POLISYNDETON to:

konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONIUNKCJA

KONIUNKCJA to:

ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii (na 10 lit.)KONIUNKCJA to:

zdanie złożone mające postać p i q , gdzie p, q są zdaniami (na 10 lit.)KONIUNKCJA to:

konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 10 lit.)KONIUNKCJA to:

w logice - funktorAND, któremu w języku naturalnym odpowiada spójniki (na 10 lit.)KONIUNKCJA to:

ZŁĄCZENIE (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.963

KĘS, KAND, STAW, LAMPA ŁUKOWA, PIEKŁO, UMOWA, KAZACZOK, RELACJA, OSCYLATOR, CHRYZOFITY, DOPING, PACHWINA, WEDETA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PACHCIARZ, ZWAŁY, ANALIZA LOGICZNA, DNO KWIATOWE, RUCH OPORU, CUGANT, NOK, GOŹDZIENIEC, ŻEL, WINDSURFING, KRUŻ, DANONEK, WANIENECZKA, TYCZKA, KOLOR, CHOROBA LENEGRE'A, WRÓBEL MAZUREK, TRANSPOZYCJA, BAJADERA, TARLATAN, PRZETŁOK, KRZYŻYK, PORTRET PAMIĘCIOWY, TEMBLAK, KRUCHAWECZKA, SPRZĄGLE, WADA DREWNA, PÓLKO, TEATR, RÓW PRZECIWPANCERNY, KEM, KARMELEK, LOGGIA, EPONIM, CELIBAT, ŚMIECIARZ, NAWIETRZNIK, PRZEDJĄDRZE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KŁAK, MAKSIMUM, MARKIZA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MANIERYZM, CZYSTKA, CIŚNIENIE, PACHOLĘ, PRZEMOC, ANTYUTLENIACZ, ZNAK NAWIGACYJNY, TARCZA, HUCUŁ, ANTURAŻ, BEZPIECZNE ZAPASY, ANTENA, NESTOR, BIEŻNIA, EKONOMIA, INKUBATOR, UTAGAWA, UPADEK, PATOGEN, GAUGUIN, TRANSEKT, FEERIA, PEDOFILIA, CLERESTORIUM, LOTNISKO, RANA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ILOCZYN BLASCHKEGO, ANARCHIA, NACIĄG, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ADAPTACYJNOŚĆ, STYL PRZERZUTOWY, ZADANIE, DRELICH, SER ŻÓŁTY, CHOROBA PLUMMERA, XSARA, PUŁAP, STOPKA, IMMUNOSUPRESANT, PORÓD RODZINNY, ADRES, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, SŁODKA BUŁKA, NERKA DODATKOWA, FENETYKA, BEFSZTYK, ARENA, LINIA BRZEGOWA, FIRANKA, OBYWATELKA, ZATRUCIE, NEURON LUSTRZANY, POWŁOCZKA, OPUS, PRZEPRAWA, REKWIZYCJA, SAKLA, ROZSTĘP, STANOWISKO PRACY, KLISZA, LASERUNEK, EKSTRADYCJA, OCZKO, RYBA UKWIAŁOWA, ASPEKT, LÓD MARTWY, NATURA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, HLAK, KIOSK, WIĄZANIE, KINO DROGI, INTERPRETATOR, LAPARENTOZAUR, SZYBOLET, ZGRUPOWANIE, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, STUZŁOTÓWKA, NIKIELINA, NIBYPESTKOWIEC, OPARCIE, ANALIZA FINANSOWA, KONCHOWANIE, SMAK, DEMENTI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, RAMIENICOWE, DOMINACJA, SZKARADA, OLEJEK HASZYSZOWY, TEMPERATURA ROSY, FIGÓWKA, WYŻYNKA, PULARES, PODRZUT, PLUS, IMPULS, WARIACJA, ZAMKNIĘCIE CELNE, KIELICH, GRA, CARSTWO, PROGRAM UŻYTKOWY, OSA, TRANSURANOWIEC, ŻABKA, SPEAKER, STARTUP, BAKTERIOLIZYNA, NUMER TAKTYCZNY, ŻEBRO, SZPETOTA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SUPERNOWA TYPU IC, BILLBOARD, MATOŁEK, WYROK PRAWOMOCNY, OŁTARZYK, REKONWERSJA, MAŹNICA, SYGNAŁ, ABRAZJA, KWAŚNICA, CZUWANIE, APOSTAZJA, STACJA, PRZECHYŁKA, BRZOZÓWKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SUPERRAKIETA, PORNO, GORSET, PRAWO RYNKÓW, WIR PYŁOWY, OWADOŻERNOŚĆ, SONG, WEŁNIAKOWE, ZAWRÓT GŁOWY, DOWÓD RZECZOWY, ROTA, ARANŻER, GORĄCA KREW, PARASYGMATYZM, MIESIĄC, NEKROMANTA, PROFESOR ZWYCZAJNY, KANAŁ BURZOWY, KONWENT, WINDA, MŁOTECZEK, KONTYNGENT CELNY, KOLORY PAŃSTWOWE, MODEL, HETEROFONIA, CIĘŻKI SPRZĘT, SZCZYTNICA, MEMBRANOFON, ZALESZCZOTEK, AFERKA, GIMNASTYKA MÓZGU, EFEKT SORETA, WCIERKA, RUCH, PANNICA, GRUPA, BRYTFANNA, WYCINEK, BAGNIK ZDROJOWY, WARTOŚĆ DODANA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TEATRZYK, ZAMEK, SUPERNOWA, KOSTKA, TRYCYKL, REGENERATOR, CZAPRAK, CAMPUS, GĘSTE, AKCJA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SZYLKRET, KOŁO HISTORII, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, RZEMIOSŁO, STATEK POWIETRZNY, BIAŁA NOC, DZIENNIK URZĘDOWY, PROTEKTORAT, SZPEKUCHA, TRASA, PAKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, FIGOWIEC POSPOLITY, KIRPAN, SUCHOWIEJ, GLIKOGENOZA TYPU I, DIADOCHIA, LEKTORIUM, APANAŻ, PRZĘDZIWO, SUMATOR, KABINA, WZÓR JAWNY, BYDLĘ, DUPEK ŻOŁĘDNY, ZAKRĘTKA, PRZEWIDYWANIE, SŁUPEK, REGENERACJA, PAKLON, NIEMIASZEK, PLAFON, ZAJAD, KONIUNKCJA, RAKIJA, CIĄGNIK, KARDAMON, DASZEK, BEANIA, ELEKTROLIT, ABSORPCJA, ABORCJA, STAN, ZNAJDEK, ZATOR PŁUCNY, INDIANIN, GODZINA PRAWDY, KABESTAN, BRUDY, MOSTEK, PROMIEŃ, PRZECINKOWIEC, REGIMENTARZ, SZYSZKA, DRAMATOPISARSTWO, DRĄŻEK, ?NADRUK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIUNKCJA konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 10 lit.)
POLISYNDETON konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIUNKCJA
konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 10 lit.).
POLISYNDETON
konstrukcja składniowa zaliczana do figur retorycznych, polegająca na połączeniu współrzędnych członów zdania lub zdań takimi samymi spójnikami (na 12 lit.).

Oprócz KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA ZALICZANA DO FIGUR RETORYCZNYCH, POLEGAJĄCA NA POŁĄCZENIU WSPÓŁRZĘDNYCH CZŁONÓW ZDANIA LUB ZDAŃ TAKIMI SAMYMI SPÓJNIKAMI. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x