KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOGI KREWNY to:

ktoś lub coś gorszego, substytut, namiastka; coś lub ktoś podobny, ale gorszy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.187

KORYTKO, FAJKA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SERENADA, SPAMIK, SKRĘT, ALARM POŻAROWY, TEREN ZIELENI, PROTAGONISTA, ZIMNY PRYSZNIC, ĆWICZENIE, SOFCIK, SZLAM, PASTERSKOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KOREKTOR, PERKALIK, SYLWETKA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, BATERIA WODOCIĄGOWA, KOGNITYWIZM, IMPAST, ŻEGLUGA, PIEPRZ, MOZZARELLA, ASYGNACJA, ŚWIATŁO, MUS, METODA ODCHYLEŃ, BYT, ŚWIATŁO ZIELONE, SIŁA, KOSMATOŚĆ, MANIOK, ŻYDEK, PRAGMATYKA, PORNO, RASOWOŚĆ, ZWORKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WAPITI, CHARTER, DROGOCENNOŚCI, ŁUPEK HUMUSOWY, MANUFAKTURA, SYGNALIZATOR, BIOCHEMIA, KOJOT, FETYSZ, WYSMUKŁOŚĆ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ZDROWOTNOŚĆ, SKARB, BUGAJ, KAPISZON, JUGOSŁOWIAŃSKI, SALSA, PREZENTER, EPIFIT, JAZ, KAWAŁ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, FILEMON UBOGI, PARTNERKA, MNICH, PROSTOŚĆ, EKIPA, FAJKA POKOJU, UBOŻENIE, ŚRODKOWOŚĆ, BESTIARIUSZ, ODWROTNY AGONISTA, CHWIEJNOŚĆ, PRZEDMIOT, AKROBATYKA, VIP, KEYBORD, KŁADKA, FLOTA, ANGORA, AMPUŁA, WODZIK, GODZ, NADRUK, CZĄBER, TUBING, KOŁO HISTORII, CZÓŁNO, ROŚLINA KOPALNA, KOBIETA SPOD LATARNI, ANIOŁ STRÓŻ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, FEIJOADA, KOLOKACJA, SOLIDARYZM, PROWINCJA, JEZIORO POLODOWCOWE, MINA MORSKA, RĘKAWICZNIK, FILTR, CHROBOTEK, TABLICA, EWALUACJA SPLOTOWA, ASYSTA, KLUSKA, UBYTEK, BAWOLE OKO, MANTY, SIEDLISKO, EROZYJNOŚĆ, KORSARZ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SYDEROFIR, DWUDZIESTY ÓSMY, POMIDOR DRZEWIASTY, SKRYTKA, SIATKA, TAMBURMAJOR, WYWROTKA, NADDATEK, PERKOŁYSKA, BOCZEK, ŚLĄSKI, FARSZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, ABOMINACJA, REFERENDUM GMINNE, POTOP, DEPESZOWIEC, BRAZYLIANY, OSOBNIK, USTERKA, TATRA, GRAF PODSTAWOWY, WIDMO, PIĘTA ACHILLESOWA, MASWERK, PREDYKCJA, ŁOBUZIAK, KOŁNIERZYK, HELIOFIT, LISTA, ZAPOZNANIE, GANC POMADA, NALEGANIE, FRONTYSPIS, JAGODÓWKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, ACETYLENEK MIEDZI, CIĘŻKI SPRZĘT, ŁAMANIE, OBRZĘK, CALYPSO, KAPITAN, NIEMORALNOŚĆ, ZAŚPIEW, FILET, BIAŁA ŚMIERĆ, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, WSPARCIE, GAŁĄŹ, KOS, BEATA, BOCZEK, NOS, STUDNIA, TRUP, EMPIREUM, OBCOWANIE PŁCIOWE, PAKA, ZGORZEL, MARSKOŚĆ, STRÓJ, LUK ŁADUNKOWY, KOEGZYSTENCJA, GÓRKA, PIEC GRZEWCZY, WOKABULARZ, SIATECZKA, ABLACJA LODOWCOWA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, PARAFRAZA, ANTYFUTBOL, ZAWRÓT, ROZRZUTNIK, PLEUSTOFIT, ROZMIAR, DYPODIA, DYWDYK, KRAJARKA, PAJAC, TAROT, LEKTORIUM, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GETRY, NIESPAW, KULCZYBA WRONIE OKO, KARABINIER, MROZEK, KRYSZTAŁEK, KONSULTANT, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, COTELE, ŚMIECIARZ, INTERESOWNOŚĆ, MACH, KUTER UZBROJONY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, MELASA, KASZYCA, PRZEGRA, PANTEON, PĄK, POŁYKACZ, PIERWSZA JASKÓŁKA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, IMINA, HALOGENOALKAN, INDIANKA, GRZEBIEŃ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ALLEGRO, CYBORG, PAROBEK, SEKS, ESKADRA, PASZTET, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, AKCJA, DEZERTER, NEOGOTYK, MROZIWO, KIEROWNICTWO, RATOWNIK MEDYCZNY, SUBEMITENT, BLISKOZNACZNIK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, SAJGONKA, KAPTUR, JAZDA, PRZYKRYWADŁO, OKAZJA, DESPOTYZM, PRZESYP, OPASKA, STEK, SPÓD, GARNITUR, SZARPANINA, ZDOBYWCA, ŻONISKO, KOBYŁA, POLITYCZNY, KOŁOWANIE, NIECKA BASENOWA, PRZETŁOK, WYDŁUŻALNIK, PLATFORMÓWKA, KŁOPOTANIE SIĘ, FILTR GĄBKOWY, ZAPONA, TURYSTYKA SEKSUALNA, SZAMOTANINA, BOCIANIEC, TYTUŁ PRASOWY, MODEL, NIESTEROWNOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, SŁAWA, KLOPS, MARATON, ZBIERACZKA, BODOR, BANAN, UJŚCIE, UNCJA, NIESTOSOWNOŚĆ, OBRAZEK, MOGISYGMATYZM, KACZUGA INDYJSKA, POMPA OBIEGOWA, ROSŁOŚĆ, STYMULATOR, KOMIN PŁACOWY, PAROSTATEK, MOSHING, MONETYZACJA, CZUWANIE, MODERUNEK, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, GORGONZOLA, ZAWIESZKA, ZGNIŁOŚĆ, NIEDBALSTWO, SPRZEDAŻ, ŚLĄSKOŚĆ, PEAN, ?CZEPOTA GAMBIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.187 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOGI KREWNY ktoś lub coś gorszego, substytut, namiastka; coś lub ktoś podobny, ale gorszy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOGI KREWNY
ktoś lub coś gorszego, substytut, namiastka; coś lub ktoś podobny, ale gorszy (na 11 lit.).

Oprócz KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KTOŚ LUB COŚ GORSZEGO, SUBSTYTUT, NAMIASTKA; COŚ LUB KTOŚ PODOBNY, ALE GORSZY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast