PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLIMATOR to:

przyrząd przetwarzający padające światło lub strumień cząstek w równoległą wiązkę (skolimowaną) lub w wiązkę o określonej zbieżności (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.954

BUZIA, MINA MORSKA, CZARNY DĄB, IZBA, TRAMWAJ, PAMPUCH, OPOŃCZA, STOPIEŃ, FIOLET GORYCZKI, ASTEROIDA, ZAOPATRZENIE, POŁĄCZENIE, ATREZJA POCHWY, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, CZYSTKA ETNICZNA, SYMBOLICZNOŚĆ, SZUM, PRZYRZĄD NAWIGACYJNY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PRZEBARWIENIE, KISZKA ZIEMNIACZANA, MIMEOGRAF, GŁÓWKA ARTYKUŁU, SOCJALDEMOKRATA, GODŁO PROMOCYJNE, GIROSKOP, PEŁNE MLEKO, SŁODKOŚĆ, FILECIK, GLIF, NASZELNIK, BOCZNIK, ANTABA, PRZESIEW, KUM, PLUS, WILCZUR, POKRZYWDZONY, FATALIZM, JAPOŃSKI, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KRAN, DZIEŃ ŚWIETLNY, ZASTRZALIN, KANONIERKA, PISEMKO, RÓWNINA SANDROWA, KLAUZULA GENERALNA, ŚLEPE WROTA, ABAJA, MADAPOLAM, KOSZULKA, KARAFECZKA, ODSKOK, KNEDLE, SĄD SZCZEGÓŁOWY, UWAGA, KABLOBETON, MAŹNICA, WÓZ STRAŻACKI, BEK, STRATEGIA, TERYTORIUM MANDATOWE, PAJACYK, POR, HASHTAG, ROGI, PEWNIAK, KAFETERIA, MROŻONKA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ANALIZA, SKRZYDŁO, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, NASZYWKA, WYWÓD GENEALOGICZNY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, CZTEROKROTNOŚĆ, LEON, TURECKI, GWIAZDA PODWÓJNA, BORDER, ALDEHYD, MASZYNA TŁOKOWA, FONDUE, STYL ARCHITEKTONICZNY, AHISTORYCYZM, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, FRA, ROZWAGA, PODRZUT, LEKTURA, PANTEON, KRÓL, SKŁADAK, PRZEPOJKA, ODEZWA, HUBA SIARKOWA, TRAMONTANA, AFRYKANIZACJA, POLIPTYK, UGRUPOWANIE, KADZIDŁOWIEC, DIETA ASPIRYNOWA, PASZTET, KAFTAN, TOSTER ZAMYKANY, CYRK, PUŁAPKA, GRUSZKA BOKSERSKA, PRZYBLIŻENIE, SAMOOKALECZENIE, WYŻYNY, INDIANKA, JEZIORO LODOWCOWE, ROZKŁAD, ZANZA, ZNAK WODNY, MAŁY PALEC, PASTYŁA, SKROMNOŚĆ, BARN, CZEKOLADA, DOROSŁOŚĆ, GRZYB SIARKOWY, OKNO, KISZONKA, KULT, ANTAŁEK, PRZEKAZIOR, KONSULTANT, PUNKT OKOSTNOWY, KONOTATKA, OLEJEK, HUTNIK, CEMBROWANIE, ODSYŁACZ, CYTOWALNOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, POKRYCIE, KEM, SAMIEC, PAPROĆ WODNA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, HEKSAMETR, PRZEPRÓCHA, KOMPAS GEOLOGICZNY, ŚLIZGAWICA, KROTON, ZATOR, PRZĘDZA, ODKOS, BASEN, SZTUKA PASYJNA, GAZ SPALINOWY, GLEBA KOPALNA, KOŁACZYK, LESŁAW, ARGENTYŃSKOŚĆ, HYDROBUS, ZASADA, KARTOTEKA, KILIM, CHRUST, TREL, MINESTRONE, POLEWACZKA, TONAŻ, MOTET, KNAGA, MERENGA, WĘGIERSKI, CHOROBA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, MUZYKA, ZIĘCIASZEK, UGRUPOWANIE, SKWARKI, SCENARIUSZ, BAGAZJA, NIEDOŻYWIANIE, RYM NIEPEŁNY, MIŃSZCZANIN, NAŁÓG, ZNAKOMITOŚĆ, REZONANS, TRUP, BELKOWANIE, MEDIALNOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KRYTERIUM WEIERSTRASSA, PROTEKCJONIZM, DYFERENCJACJA, CZERPAK, WIBRATO, KRATER UDERZENIOWY, GROWL, WIESZAK, AMFITEATR, DINAR, SZYBKOŚĆ, WRZECIENNIK, KROPKA, LEJEK, INTERNAT, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PARA 0, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, IZOMER GEOMETRYCZNY, KARKÓWKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SZCZUDŁO, DERYWAT, KLASTER DYSKOWY, OKULARY, UPADEK, KLAMRA, CHARTER, ODSKOCZNIA, ŚWIADEK KORONNY, ARENDARZ, KOALICJANT, LENIWOŚĆ, ZESPÓŁ, AEDICULA, ŁOŻYSKO TOCZNE, CZAPRAK, GWIZDEK, REFLEKTOR, KURACJA UDERZENIOWA, CZĘBOREK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DRELICH, BAT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, BAGNIK ZDROJOWY, KANWA, LAWABO, ZABURZENIE, ZEWŁOK, GÓRY PIERŚCIENIOWE, INFORMACJA POUFNA, MANIFEST, ZAPRAWA, JEDWAB, NIEWYPARZONY PYSK, SŁUGA BOŻY, PANIER, NEURON CZUCIOWY, ÓSEMKA, POJAZD SZYNOWY, DOBRO PRAWNE, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SMORODINÓWKA, KANCELARYZM, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PŁÓTNO, KLIKER, STACZ, NIEZDOLNOŚĆ, OPĘTANY, TREŚĆ, WŁOCHACZ, TRZECI, ŻYCIE, DERYWOMETR, OBRAZ OPTYCZNY, NOC KAIRU, KANEFORA, FURGONETKA PANCERNA, B, KOMENTARZYK, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, RAFAŁ, DACH, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ŻAGIEW, NIEPRZYJACIEL, ZBIÓRKA, TAKSYDERMIA, HERMA, KOMIZM, KASZA, ZSZYWARKA, JAPOŃSKOŚĆ, POCISK ODŁAMKOWY, PRÓBA, ZEZWŁOK, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BATUT, MŁOT, PANGSZURA INDYJSKA, REZULTAT, ŁUK, KLIN, APORT, EKRAN, KALIBER, ?GRECKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLIMATOR przyrząd przetwarzający padające światło lub strumień cząstek w równoległą wiązkę (skolimowaną) lub w wiązkę o określonej zbieżności (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLIMATOR
przyrząd przetwarzający padające światło lub strumień cząstek w równoległą wiązkę (skolimowaną) lub w wiązkę o określonej zbieżności (na 9 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PRZYRZĄD PRZETWARZAJĄCY PADAJĄCE ŚWIATŁO LUB STRUMIEŃ CZĄSTEK W RÓWNOLEGŁĄ WIĄZKĘ (SKOLIMOWANĄ) LUB W WIĄZKĘ O OKREŚLONEJ ZBIEŻNOŚCI. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast