PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIARA to:

przyrząd pomiarowy, coś, co służy do odmierzania, miarka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIARA

MIARA to:

jednostka, wielkość obrana jako porównawcza w pomiarach (na 5 lit.)MIARA to:

umiar, cecha osobowości, której istotą jest umiejętność panowania nad potrzebami i pragnieniami (na 5 lit.)MIARA to:

mierzenie ubrania, przymiarka (na 5 lit.)MIARA to:

zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber (na 5 lit.)MIARA to:

cecha fizyczna, wymiar, rozmiar czegoś, to, ile ktoś lub coś mierzy (na 5 lit.)MIARA to:

przenośnie: rozmiar, wielkość (na 5 lit.)MIARA to:

rozważana w matematyce funkcja służąca określeniu 'wielkości' zbiorów poprzez przypisanie im pewnej nieujemnej liczby (na 5 lit.)MIARA to:

liczbowa charakterystyka badanej wielkości fizycznej (na 5 lit.)MIARA to:

np. linijka z podziałką (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.968

DESZCZOWOŚĆ, CUDO, JEDNOOSOBOWOŚĆ, ATLAS, DZIW, GÓWNO, NOMINALNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, ZGORZELIZNA, CHWYTAK, NIEDOROZWÓJ, WODA NA MŁYN, NIEUCHRONNOŚĆ, TOSTER ZAMYKANY, WEK, WYGODNICTWO, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, UBOGI KREWNY, BAT, ŁAŃCUCH, ESTRADOWOŚĆ, RADIOINTERFEROMETR, PODŁOŻE, NIEZMIENNIK, ZAPARZACZ, JEDNOSTKA, CETNAR, NUMER TAKTYCZNY, MIARA, RARYTASIK, ZATOKA, SZMATA, INWENTOR, WNIKLIWOŚĆ, SKLEROMATER, WYŻYNY, INTERPRETATOR, OKRES, PYRTUŚ, SPRAWNOŚĆ, GRANDA, HONOR, OCZKO, IDYLLICZNOŚĆ, AFRYKAŃSKI, BIPRYZMAT, KONTENER, PRZYSMAK, REK, MISTRZ, TRYMOMIERZ, BRZYDACTWO, GNOJOWNIA, MIEJSCE, KÓŁECZKO, SERYMETR, WIDOWNIA, PT, GAŚNIK, ROZBIEŻNOŚĆ, OSTROŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, INSTALATOR, PASKUDZTWO, NASADA, DRĄŻEK, NIEWYCZERPALNOŚĆ, CIERŃ, ROZGRZEWACZ, MIRAŻ, KRANIOMETR, POLEMICZNOŚĆ, SZKARADA, CZASOUMILACZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KOD, ZEGAR WAHADŁOWY, JAMA GĘBOWA, MONOCHORD, ABNEGAT, POCHŁANIACZ, BUSZEL ANGIELSKI, NIEPRZYJACIEL, DOŚWIADCZENIE, KOSMATOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, LEGALIZACJA PIERWOTNA, EROZYJNOŚĆ, ASTROMETR, SROGOŚĆ, PANOWANIE, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, KOMPAKTOR, PLASTER, LORNETA, ŻALE, POKARM DUCHOWY, ANTAŁ, ŁAŃCUCH, JAPOŃSKOŚĆ, PÓŁKORZEC, LINEARNOŚĆ, PRZEBIEGŁOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, NIT, SZKARADZIEŃSTWO, STOJAK, KORKOCIĄG, MIESZKALNOŚĆ, WYMIENNIK, WIDZOWNIA, KĄTOMIERZ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, STALÓWKA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, BAŃKA MYDLANA, WIEK, ZAPIS, MIARA, IMADEŁKO, KOSMOS, GRAJCAR, DZWONY RUROWE, MIKROTOM, SHAKER, GUMA, ZNACZENIE, DWORUS, STABILITRON, SZKARADNOŚĆ, SUBSTYTUT, ŻYWIEC, DENIER, SZPRYCA, POGODNOŚĆ, LEJEK, ZIELONE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, SONDA RĘCZNA, SITO, SEZAM, TUBA, PODPORA, OMER, MANIAK, GOTOWOŚĆ, BALANS, ŚMIECIUCH, PLUS UJEMNY, KORONOGRAF, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, PIECYK, PRZYZWOITOŚĆ, HYPSOMETR, MIOTEŁKA, DEKOMPRESJOMETR, NAŚLADOWCA, PAMFLETOWOŚĆ, BRZEMIĘ, WYRZUT, KAPRYS, OBŁĘD, NIEOCZEKIWANOŚĆ, KNOT, STUKNIĘCIE, TWARDOŚĆ, KRWIOBIEG, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KORPORACYJNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, MIARA WEKTOROWA, SZTUCZNY HORYZONT, NADDATEK, WIRTUOZERSTWO, HIGROGRAF, OPASKA, ZNACZNIK, WYNAJMUJĄCY, ŚCINACZ, STARODAWNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, KORONATOR, WYŁAPYWACZ, OSKARŻYCIEL, OGIEŃ, OKRYCIE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, MIERNIK, DZIEŁO SZTUKI, IMPULS, TRÓJKA, PRZEKRYCIE, CIĘCIWA, NIECZYNNOŚĆ, OBRZYD, PAROWANIE, PODMIANKA, PASKUDZTWO, PRAWIDŁO, ROZMIAR, KĄT PROSTY, ANIOŁEK, NAPIERANIE, PRZYRZĄD POMIAROWY, KOŃ Z ŁĘKAMI, POSTERUNEK RUCHU, BILLBOARD, PUCH, SZKARADZIEJSTWO, NIELITOŚCIWOŚĆ, LISEK, SYNTETYK, PAPU, DYSK KOMPAKTOWY, GUANO, MAGNES, RELING, KWADRATURA KOŁA, PRODUCENTKA, UBIJACZ, PREPOTENCJA, UMOWNOŚĆ, DOBRODZIEJSTWO, OSTOJA, PASKUDNIK, SŁUŻALEC, NAIWNOŚĆ, WYDMUCHIWACZ, KAMELEON, NIEAKTUALNOŚĆ, MIPS, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ZNAK ZAPYTANIA, MIÓD, URZĄDZENIE POMIAROWE, TONAŻ, MANIFESTACJA, OBRZYDLISTWO, RACA, ECHOLOT, POŻYWIENIE, MISTRZ, LEP, MIARKA, PORCELANKA, ZUPAK, FOTOCHROMY, CIĘŻKOŚĆ, BAŃKA, REALISTYCZNOŚĆ, WYZNANIOWOŚĆ, POTĘGA, ODNIESIENIE, OGROM, GŁOŚNOŚĆ, SMUGA, TROP, ABNEGATKA, KORUPCJOGENNOŚĆ, FOCH, WARTKOŚĆ, OCZYSZCZALNIA, DROŻYZNA, CIEMNICA, MGIELNICA, NIEDOPUSZCZENIE, TACHISTOSKOP, NIEWYRAŹNOŚĆ, KOPYTO, BULIONÓWKA, KWIATECZEK, PASKUDZTWO, ŚMIGŁOŚĆ, PACJENCJA, CZWÓRKA, POŚCIEL, GORZKOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WAFELEK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PRIMA APRILIS, UNCJA, FUNDA, BEZPIECZNIK, UWAGA, SMAKOŁYK, LICZNIK CIEPŁA, IMPUTOWANIE, SZEŚĆSETKA, WIELORDZENIOWOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, PÓŁBIEG, DZIERGACZKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, WYCHOWAWCZOŚĆ, ?LIBRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIARA przyrząd pomiarowy, coś, co służy do odmierzania, miarka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIARA
przyrząd pomiarowy, coś, co służy do odmierzania, miarka (na 5 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PRZYRZĄD POMIAROWY, COŚ, CO SŁUŻY DO ODMIERZANIA, MIARKA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x