COŚ, CO ROZGAŁĘZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZGAŁĘZIACZ to:

coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)ROZGAŁĘŹNIK to:

coś, co rozgałęzia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZGAŁĘZIACZ

ROZGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)ROZGAŁĘZIACZ to:

coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ROZGAŁĘZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.041

BOŚNIACKOŚĆ, COŚ MOCNIEJSZEGO, MAJAK, ŻAL, DOKŁADNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, FELERNOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, PROJEKTANT, ELENI, DAWNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, SCEPTYK, NIENAGANNOŚĆ, PUCH, WŁAŚCICIEL, HIEROFANT, ILUSTRATYWNOŚĆ, WINNY, ODBIERACZ, CENA, POGODNOŚĆ, WARIANTYWNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, ŁZY, EROZYJNOŚĆ, NAŚWIETLENIE, DIABELSKOŚĆ, PASKUDA, ZAPŁATA, IMPRESJA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOLOS, NÓWKA NIEŚMIGANKA, POLIMODALNOŚĆ, KULTYSTA, DEMONSTRACJA, PODMIANKA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KIESZEŃ, ŚMIERDZIUCH, NIEAKTUALNOŚĆ, PRZEPOCZWARZENIE, TEST, BIEGŁOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, LEPSZOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, CHYBOTLIWOŚĆ, PODGATUNEK, PRZEWAGA, GRECKOŚĆ, POTRZEBA, BOŻA RĘKA, NAŚLADOWCA, CZTERNASTKA, PRZEDŁUŻACZ, DWUNASTKA, POPRZEDNICA, CHORÓBKA, PRZESTRZELENIE, INTERES, STAWKA, POTĘGA, NAROST, PRZYKRYCIE, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, NIENORMATYWNOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, RÓŻNICA, SAMORZUTNOŚĆ, FAJKA POKOJU, SPRAWICIEL, PIĘTNASTKA, MOTYWACJA, OTWARTOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, OSKARŻENIE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, SMRÓD, UCZCIWOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, PRIMA APRILIS, LUZACKOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, SZORSTKOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, STRZELISTOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, PTASZEK, PŁEĆ, WARTOŚĆ, OBYCZAJNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, PRACOWNIA, ULEPEK, PĘTLA, OBSERWATORKA, IRONIA, FRYWOLNOŚĆ, ZACHOWANIE, KOALICYJNOŚĆ, FORMULARZOWOŚĆ, MROK, KOLEJNA WODA PO KISIELU, BRUTALNOŚĆ, KOLEGA PO FACHU, PRZEDMIOT, ZAKŁÓCENIE, TWARDOŚĆ, UBYTEK, NOWONABYWCA, POCHODZENIE, NASADA, ZWODNICZOŚĆ, NERW, CENA, ZASTĘPNIK, OTWARTOŚĆ, BRUDAS, PRZYSTRÓJ, WYJAŚNIENIE, AMBITNOŚĆ, NIESAMOISTNOŚĆ, WYGIĘCIE, OBRAZA BOSKA, OGŁOSZENIE, DURNOWATOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, CHĘTNY, UROZMAICENIE, WYKONANIE, SPRZECIW, ABNEGATKA, OBRZYDŁOŚĆ, PATENT, PODCHWYT, NIEUŻYWALNOŚĆ, NIEAKTYWNOŚĆ, ZABYTEK, LANDARA, SZTUBACKOŚĆ, MIARA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, ODDZIELANIE, PUBLIKATOR, PRODUCENT, BETONOWE BUTY, POKOJOWOŚĆ, ANORMALNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, WZNOWIENIE, ZBIERACZ, DZIWO, MOŻLIWOŚĆ, BETKA, OCZKO, INSPIRATOR, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, SUSZARKA, PREPOTENCJA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, DESEREK, HEGEMONICZNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, KAPITAŁ, KAMELEON, KONSULTANT, NIEDORÓBKA, PREZENT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WŁAM, NAPIERANIE, NASADA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SUMARYCZNOŚĆ, WYWÓZKA, WYMIANA, NIEPOROZUMIENIE, SŁÓWKO, ETAPOWOŚĆ, BIZNESIK, SMACZNY KĄSEK, DWUSTRONNOŚĆ, OSKARŻYCIEL, ALBAŃSKOŚĆ, PRZEWIĄZKA, ODŁUPEK, KOSMOS, PRODUKT, WYSTAWNOŚĆ, SIATECZKA, MARNOTRAWSTWO, DROGOCENNOŚCI, OKREŚLNIK, DZIECINNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, SIATKA, NOŚNIK, TRÓJKA, SUBSTYTUT, EKSTREMALNOŚĆ, TWÓR, ZARZĄDZENIE, MISKA SOCZEWICY, WIDZOWNIA, PROJEKT, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, CUD, MAŁOSTKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZNACZENIE, NIESPŁACALNOŚĆ, SŁODZIAK, POWAŻNOŚĆ, WINNA, SÓL W OKU, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, ZAKŁADNIK, GÓWNO, EGZAMIN, WONNOŚĆ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDEK, STYLING, LIS, POMNIK, GOTOWOŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, POUFNOŚĆ, POŻYWIENIE, UŁUDA, PRZEKAZICIEL, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, STRZAŁ, MOC, BÓG, KORZYSTNOŚĆ, ZJAWISKO, KOŃCOWOŚĆ, BIEDA, WYŻERACZ, KOŚĆ NIEZGODY, ANALITYK, MISTRZ, OSPAŁOŚĆ, OPIS, JEDYNE, KROK, KURIOZUM, PUBLIKA, AKCENT, PROTAGONISTA, PLAGA EGIPSKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, FETYSZ, PRZYZWOITOŚĆ, ZAWALIDROGA, WYCISK, NIEKORZYSTNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, SIAJA, DWUKOLOROWOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, SZKARADZTWO, LISTEK FIGOWY, OSOBLIWOŚĆ, PODSTAWA, NIECIĄGŁOŚĆ, SMOLUCH, NIEDBALSTWO, PRZYKRYWADŁO, PODPORA, OSADA, WIRTUOZERIA, RESPONSYWNOŚĆ, WABIK, PRZECIWIEŃSTWO, RUBASZNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, MASKOTKA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, PRZEBIEGŁOŚĆ, POWIJAKI, POKAZOWOŚĆ, STARODAWNOŚĆ, PŁACZ, CZARNA DZIURA, WYDMUSZKA, POWTARZALNOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, OPINIA, KONTROLA, ?DZIAŁANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ROZGAŁĘZIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ROZGAŁĘZIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZGAŁĘZIACZ coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)
ROZGAŁĘŹNIK coś, co rozgałęzia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZGAŁĘZIACZ
coś, co rozgałęzia (na 12 lit.).
ROZGAŁĘŹNIK
coś, co rozgałęzia (na 11 lit.).

Oprócz COŚ, CO ROZGAŁĘZIA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - COŚ, CO ROZGAŁĘZIA. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x