COŚ, CO ROZGAŁĘZIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZGAŁĘZIACZ to:

coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)ROZGAŁĘŹNIK to:

coś, co rozgałęzia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZGAŁĘZIACZ

ROZGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 12 lit.)ROZGAŁĘZIACZ to:

coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ROZGAŁĘZIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.041

NONSENSOWNOŚĆ, ZABAWA, TO COŚ, ŻYWIENIE WIARY, POCHŁANIACZ, POŚLEDNIOŚĆ, REPREZENTACYJNOŚĆ, PADAKA, LITEWSKOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MAGNES, ZUPA NA GWOŹDZIU, POMYSŁOWOŚĆ, SYGNALIZATOR, PRZECHOWANIE, KWASIOR, CENA, MISYJNOŚĆ, PODKŁADKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, PASMO, PATENT, PODCHWYTLIWOŚĆ, SZCZĄTKI, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ATRAKCJA, ZWODNICZOŚĆ, TWARDOŚĆ, NAPRAWA, NIESPIESZNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, WYWÓD, KULTYSTA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, WPŁYW, PRZECIWNIK, WIDEŁKI, FAJERWERKI, BACKGROUND, WSPOMINKI, KONSYGNATARIUSZ, GWIAZDA PRZEWODNIA, RAMA, PRAELEMENT, NĘDZA, NIEDOPUSZCZENIE, PRZEBÓJ, SZACHT, ODBICIE, OSTATNI DZWONEK, ZNAK CZASU, DŻDŻYSTOŚĆ, ZGODNOŚĆ, OKULARY, WIRTUOZERIA, PISEMNOŚĆ, NAGOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WYGLĄD, OCZKO, OKOLE, CHWIEJNOŚĆ, SYNTETYK, NAPRAWIACZ, SZPIGAT, RYNSZTOK, TRUCIZNA, PAJĘCZYNA, CHWALCA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, STOLIK, NAPAŚĆ, WYPŁYW, PRZEJŚCIÓWKA, OBRZYDLIWOŚĆ, PIĄTKA, POGROBOWIEC, UPOJNOŚĆ, PRZYNĘTA, USŁUGOWOŚĆ, MARSZ, PLAKAT, REPREZENTACJA, DESTRUKCYJNOŚĆ, KONIEC, OTWÓR WYLOTOWY, MAMIDŁO, WYŚWIADCZANIE, CZAD, APELATYWNOŚĆ, RARYTASIK, PRZECIWIEŃSTWO, PASYWNOŚĆ, RECEPTA, PROSTOLINIOWOŚĆ, SUPERPRZEBÓJ, OKROPIEŃSTWO, KOŚĆ NIEZGODY, POPRZECZKA, SPRAWICIEL, TRZYDZIESTKA, PLUS UJEMNY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, OGŁOSZENIE, DZIEŁO SZTUKI, NIENAGANNOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, KRETYŃSKOŚĆ, FUNDA, NIENORMATYWNOŚĆ, WYRZUT, PRYMAT, DZIECINNOŚĆ, MARSZ, MAJĄTEK, ROSYJSKOŚĆ, ZAKĄTEK, ZEWNĘTRZE, LINEARNOŚĆ, PARA, FURDA, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRZECHOWANIE, CELNOŚĆ, POSYŁKA, WŁAŚCIWOŚĆ, POWINOWACTWO, NIEZAMOŻNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, MAŁOSTKA, WYCISK, KOŁYSANIE, CZWÓRKA, SMAK, PRAWORZĄDNOŚĆ, POTAJEMNOŚĆ, SZKODNIK, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KATASTROFICZNOŚĆ, SZEŚĆSETKA, TOPÓR WOJENNY, POTWIERDZENIE, MISTRZU, CHLUBNOŚĆ, ATRAKCJA, MROK, CISZA, POLIMODALNOŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, UŁUDA, RODZIMOŚĆ, ZABORCZOŚĆ, WYGIĘCIE, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, INWOKACYJNOŚĆ, GÓWNO, RAZ, WYTWÓRCA, PRODUKT, SPŁACALNOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, OSKARŻYCIEL, KISZKA, UŚMIECH LOSU, RYSUNEK, MAMIDŁO, SŁODZIAK, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, OSTRZAŁ, ZAMYSŁ, ŁATWIZNA, POLE, WIĄZADŁO, HORRENDUM, NIEZBĘDNOŚĆ, WIZJONER, OWIJARKA, ODJAZD, PODSYPANIE, UROZMAICENIE, INWENTOR, REWERENCJA, POWŁOKA, BOMBA, CENTRUM, KARTA, UBOGI KREWNY, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, WARTKOŚĆ, PERYFERIE, WEKSLARZ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ŚWIADCZENIE, IDIOTYZM, ZBIERACZKA, ZAPISYWACZ, ASPIRANT, DRASTYCZNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, POCHŁANIACZ, PROJEKTANT, ŚCISŁOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SPOISTOŚĆ, ŚMIECISKO, ILUSTRACYJNOŚĆ, DÓŁ, NIEMORALNOŚĆ, GÓWIENKO, CYWILNOŚĆ, CECHA, MANIFESTACJA, SEKSOWNOŚĆ, AKCENCIK, NAGRODA, PŁEĆ, POCZEKALNIA, GRUNT POD NOGAMI, ZATROSKANIE, WŁAŚCICIEL, PRZEDMIOT, ŁAKNIENIE, PRZEDMIOT, LENIWOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZAKŁADNIK, ISKRA, NIELOGICZNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, OKREŚLENIE, UCZCIWOŚĆ, BŁYSK, TRAGEDIA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BUJANIE, KONTRAPUNKT, SAMOCZYSZCZENIE, PODSTAWA, WYDMUSZKA, WYBIERACZ, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, STARODAWNOŚĆ, IRLANDZKOŚĆ, ZMIANA, CZARODZIEJ, SZYKANA, MARA, MISYJNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, ZAPŁATA, NARZĘDZIE, POBRATYMSTWO, STELAŻ, SIEDEMNASTKA, ŚLĄSKOŚĆ, SMOLUCH, POLONIZATOR, LISEK, WYTWÓRNIA, DIABELSKOŚĆ, STYLING, NIUCHACZ, MARKETING INWAZYJNY, PLUS DODATNI, WYSTAWNOŚĆ, FABRYKATOR, PRZEBIEGŁOŚĆ, PRZYKRYWADŁO, HEJT, CZUB, POWAGA, POKREWIEŃSTWO, SPÓJNOŚĆ, WRZÓD NA DUPIE, WZGLĄD, WARIANTOWOŚĆ, STAWKA, NIEAKTUALNOŚĆ, DUPERELE, WINNY, WAŻNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, PASKUDA, POŻAR, ZNAKOMITOŚĆ, DOWCIPNIŚ, PUCÓWKA, DURNOWATOŚĆ, WZROK, PTASZEK, WNIKLIWOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, ?SPEAKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ROZGAŁĘZIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ROZGAŁĘZIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZGAŁĘZIACZ coś, co rozgałęzia (na 12 lit.)
ROZGAŁĘŹNIK coś, co rozgałęzia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZGAŁĘZIACZ
coś, co rozgałęzia (na 12 lit.).
ROZGAŁĘŹNIK
coś, co rozgałęzia (na 11 lit.).

Oprócz COŚ, CO ROZGAŁĘZIA sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - COŚ, CO ROZGAŁĘZIA. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast