TO, ŻE COŚ JEST SZKOLNE - ELEMENTARNE, PODSTAWOWE, TYPOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKOLNOŚĆ to:

to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKOLNOŚĆ

SZKOLNOŚĆ to:

to, że coś jest szkolne - proste, sztampowe, nieskomplikowane, niewyrafinowane (na 9 lit.)SZKOLNOŚĆ to:

to, że coś jest szkolne - związane ze szkołą, właściwe szkole, charakterystyczne dla szkoły (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST SZKOLNE - ELEMENTARNE, PODSTAWOWE, TYPOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.733

KIESZENIÓWKA, BOGATY, ŚWIECZKA, MATERIAŁ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, NIEUŻYWALNOŚĆ, CHCIWSTWO, ECHIDNA OGNIWOWA, OBWISŁOŚĆ, KANAŁ BURZOWY, MATERIAŁ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, TO COŚ, WYNAJMUJĄCA, RAK RZECZNY, PILOT, NIEPORZĄDNOŚĆ, EUROCENT, KIERKI, REWANŻ, NASADA, OCIEPLENIE, RYCERSKOŚĆ, JARZĄB GRECKI, WARTOŚĆ BILANSOWA, MIEJSCE SIEDZĄCE, DZIEŁO POŚREDNIE, FUTERKO, PYCHOTKA, ARTYSTKA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, BADANY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, EPOSOWOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, BIEGŁOŚĆ, SŁODKOŚĆ, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PRZYCZYNA FORMALNA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, VIP, NIEŻYCZLIWOŚĆ, OLBRZYM, MATERIALISTA, ŚWIADOMOŚĆ, LEGALIZACJA PONOWNA, AKCJA NIEMA, PODSTAWA POTĘGI, MELODIA, STAŁA MICHAELISA, ZAGRYWKA, WANIENKA, ZAGADKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ZROST, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MONOCENTRYZM, UCIECZKA, DONIESIENIE, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, WARTKOŚĆ, TOMIZM, RYNSZTOK, KARON, ŚWIETLÓWKA, ZNANOŚĆ, POKRYCIE, ROKOKO, ŻYWOŚĆ, POMPA ŁYDKOWA, RELACJA PEŁNA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PRZELOTNICE, WYKUPNE, COPYPASTA, PORAŻENIE MÓZGOWE, NAIWNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, FATALIZM, OKRĘT DESANTOWY, MIOTEŁKA, OSTROŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PROSTY, PRZEZORNOŚĆ, HORRENDUM, PODRZEŃ, ANGLOFOBIA, REAKCJA KATALITYCZNA, BEZCELOWOŚĆ, MAJSTERSZTYK, ŁYKOWATOŚĆ, OSCYLATOR, PULSACJA, ASTER ALPEJSKI, ZABAWOWOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, ILUZJONIZM, POTWIERDZENIE, NADWYŻKA HANDLOWA, WYŚWIADCZANIE, RÓŻA, PAROWANIE, ENERGIA CIEPLNA, ETAPOWOŚĆ, STONOGA MUROWA, UKŁAD SŁONECZNY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KRYKIET, IKRA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CHRONOMETR OKRĘTOWY, OBSZAR GÓRNICZY, PROSTOŚĆ, SMAKOWITOŚĆ, NAWALANKA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, STYLOWOŚĆ, WESOŁOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, JEZIORO ENDOREICZNE, PTASZNIK GIGANT, TABLICA CAYLEYA, FIRMÓWKA, BOŻE NARODZENIE, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, SMOLUCH, SCREENSHOT, KRET, PORZĄDNICKI, SER PODPUSZCZKOWY, FANATYCZNOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, SZCZEPIONKA WŁASNA, MINIATURA, DYN, NANOHENR, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ZARZUT, LOMUSTYNA, GETTER, ELEKTRON WALENCYJNY, OBRAZOWOŚĆ, PASKUDNIK, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, METKA, BYŁY, WYTWÓRSTWO, POLISA LOKACYJNA, BZDURA, TWIERDZENIE MENELAOSA, SPRAWICIEL, WARTOŚĆ, SUKA, GRZYB ZŁOTAWY, OBJAWIENIE PRYWATNE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, GRZYB OKAZAŁY, MIKROSOCZEWKA, KWARC MLECZNY, KARAMBOLA, DIDGERIDOO, WYNAJEMCA, SPRAWA, AMATOR, WSPÓLNOTOWOŚĆ, KOMORA JONIZACYJNA, UWARUNKOWANIE, EKSPARTNERKA, EKSPARTNER, BACKGROUND, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, RETORYCZNOŚĆ, BALAST, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, KURIOZUM, BŁĘDNOŚĆ, KLISZA, PROTOROZAUR, RZEKA, PRZYSADKA, ŁOŻYSKOWIEC, RZUT OKA, NANSUK, PIEPRZYCZNIK, OGRANICZNIK, PYCHOTA, CIENIAS, SINOLOGIA, ZAPALCZYWOŚĆ, PLAŻÓWKA, PROSTOWNIK SELENOWY, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, HIPSTER, ŻEBRO, WYROŚL, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZNAK, LODOWIEC WISZĄCY, AZYDOTYMIDYNA, ŁUSKA, DOBITNOŚĆ, POKRZYWKA, MROK, KRUPNIK, PRZYZWOITOŚĆ, PEWNIK, MODUŁ SERWISOWY, STADION OLIMPIJSKI, REFLEKTOR, PRZECIWIEŃSTWO, PUSTY DŹWIĘK, FICZER, OPERATOR BITOWY, PASTA, DOBRO RZADKIE, KONSUMENT, ROZWAŻNOŚĆ, PION, PŁASKOŚĆ, SROM, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ZABYTEK NIERUCHOMY, UCIECZKA, KAPSYD, KOMANDYTARIUM, WEJŚCIE, BABIA DUPA, PRZYROSTEK, JASNOŚĆ, PLAZMA, KRUSZARNIA, OWCA WIELOROGA, RZADKOŚĆ, UKŁAD DARLINGTONA, DZIKA RÓŻA, MISYJNOŚĆ, STAN STACJONARNY, TROLLING, IRONICZNOŚĆ, BIAŁA, GRAF MIESZANY, MIÓD, GODZINA PRAWDY, ZŁAD, NIEOBOJĘTNOŚĆ, UBYTEK, BIZNESIK, NEPOTYSTA, KUC SZETLANDZKI, CHORÓBKA, ROSŁOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ÓSEMKA, WSPOMINKI, PAL, FILM KATASTROFICZNY, KRUMMHORN, WYMÓG, ROBOTY PRZYMUSOWE, PASZTET, ZANOKCICA MUROWA, KAMELEON, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SIŁA ROBOCZA, OBUNOGI, WINNY, KOD PRZEDROSTKOWY, KOEDUKACYJNOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, NAPRAWICIEL, KOZIOŁ EUROPEJSKI, MINBAR, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, REZYDENT, AZJATYCKI TYGRYS, ABRAZJA, MINIVAN, KOMANDOR, WĘGLARNIA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, FAWORYT, PIERWSZEŃSTWO, UPIERDLIWOŚĆ, INTERPRETATOR, PANSEKSUALIZM, PLAKODONTY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KRETYŃSKOŚĆ, BER, KOMERCHA, DYDAKTYCZNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, DOMNIEMANIE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, BRUTALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST SZKOLNE - ELEMENTARNE, PODSTAWOWE, TYPOWE to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKOLNOŚĆ, to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKOLNOŚĆ
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe (na 9 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST SZKOLNE - ELEMENTARNE, PODSTAWOWE, TYPOWE inni sprawdzali również:

miasto w Niemczech, w Bawarii ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
Torpedo torpedo - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny drętwowatych (Torpedinidae); występuje we wschodnim Atlantyku od południowej części Zatoki Biskajskiej do Angoli oraz w Morzu Śródziemnym ,
bardzo miękkie drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie ,
robotnik do wynajęcia lub zakontraktowany przy jakiejś firmie, który oferuje daną usługę,ma fach w ręku ,
labium inferius, jedna z warg ust człowieka ,
pas lądu wzdłuż morza ,
kraj z Maskatem ,
pangolin gruboogonowy, pangolin indyjski, Manis crassicaudata - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy deszczowe w Indiach, Nepalu, Pakistanie i na Sri Lance ,
alternatywny (dodatkowy) atrakcyjny i łatwy do zapamiętania adres URL lub adres poczty elektronicznej ,
Rynchopinae - monotypowa podrodzina ptaków z rodziny mewowatych ,
boczna izdebka, pokoik ,
wódka o smaku wiśniowym ,
takie przedstawienie obiektów na obrazie, rysunku itp., żeby odbiorca miał wrażenie trójwymiarowości tych przedmiotów, ich oddalenia lub zbliżenia ,
stara chińska gra planszowa dla dwóch osób z użyciem 15 do 60 pionków, nazywana potocznie grą w zabieranie kamieni ,
dowolny dawny przodek, niezależnie od stopnia pokrewieństwa ,
państwo położone w południowo-zachodniej Azji, na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej ,
duży talerz bez wgłębienia w środku, podaje się z nim dania główne ,
książka przeznaczona do zapisywania i rejestrowania recept ,
wilajat w płn-zach. Algierii, główne miasto Tijarat ,
skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą ,
ilość jednostek, które przemieściły się z punktu A do punktu B (przesłanych informacji, energii elektrycznej itp.) ,
dawna jednostka objętości; w Prusach 34,35 l, w Rosji 36,9 l ,
rząd owadów wodnych i lądowych skrzydła przednie przekształcone w tzw. półpokrywy, tylne błoniaste ,
zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona ,
radziecki grafik, malarz, rzeźbiarz (1899-1969) reprezentant monumentalnego realizmu; plakaty, portrety, martwa natura ,
miałki popiół ,
czas w życiu człowieka, który następuje po osiągnięciu pełnoletniości; czas, gdy człowiek jest dorosły (wiekiem lub emocjonalnie) ,
osoba, która jest zwolennikiem nudyzmu, naturyzmu; praktykuje nagość w miejscach specjalnie wydzielonych albo odosobnionych, ma na celu zbliżenie się do życia bliższego naturze ,
warstwa przejściowa rozdzielająca troposferę od stratosfery

TO, ŻE COŚ JEST SZKOLNE - ELEMENTARNE, PODSTAWOWE, TYPOWE. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x