W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUSZARNIA to:

w kopalni miejsce, gdzie wykonywane jest kruszenie wydobywanego surowca (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.463

KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, SAMORZĄDNOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, PRAKTYCZNOŚĆ, UTYLITARYZM, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, TOREBKA, FIZYKA STATYSTYCZNA, CELOWOŚĆ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, LENIWIEC, WIATRAK HOLENDERSKI, BARBETA, OKO, PIRAMIDA FINANSOWA, SAMOOKREŚLENIE, MAKABRYCZNOŚĆ, OZONOSFERA, HAWERZ, TUKOTUKO, APROBATA, RYNEK NABYWCY, KREDYT RATALNY, ASNYK, KOLOKATOR, KUC CONNEMARA, ZERO ABSOLUTNE, JEJMOŚCIANKA, RYKSZA, FILM HISTORYCZNY, ZABÓR, KRATKA WENTYLACYJNA, POLICJA SĄDOWA, KARKOŁOMNOŚĆ, CINERARIUM, MINI-ALBUM, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, LARARIUM, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, WOLUMTERYCZNOŚĆ, PUNKT KOPULACYJNY, DZIEŁO POŚREDNIE, PLUGAWOŚĆ, EUGLENA ZIELONA, NOWICJUSZKA, LATAWCE, OBCY, SYMPTOMAT, SOLARIUM, REFLEKSYWNOŚĆ, TEFLON, ODCHYŁ, TRZON TŁOKOWY, SEROCZEŃ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, ZJAWISKO NATURALNE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KANALIK, FASOLKA MUNG, SECANS, NALEWKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, ECCHI, MATCZYNOŚĆ, KLINKIER, GRAF MIESZANY, HALIT, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PRZENOŚNOŚĆ, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, PORZĄDEK, KETEN, TRZECI PLAN, RÓG, AGREGATOR TREŚCI, MELODIA, WICEMISTRZ, MOC, ZARAŻONY, FIRMA KRZAK, ZAKŁAD HANDICAP, NIETRWAŁOŚĆ, PLUS DODATNI, ADRES, FIGHTERKA, PIKIETA, TRÓJCA ŚWIĘTA, SUBTELNOŚĆ, BIOGEN, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, CZASOWNIK FRAZALNY, AMIOKSZTAŁTNE, CHEMEX, FIGURACJA HARMONICZNA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, DOLAR ANTARKTYKI, WĘGLARNIA, FIKCJA LITERACKA, PROMOCJA, PRZECHÓW, FISZBINOWCE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, WIĄŚLOWATE, WYGNANIEC, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, POTULNOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, HIPPIS, TAHITAŃSKI, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, SĄD I INSTANCJI, ANTYHITLEROWIEC, BORAZON, WZNIOS, GREJ, PIŁA, SUTENERSTWO, MASZT, GRYZONIE, WEJŚCIE, PRZYCZÓŁEK, STAN WZBUDZONY, EKSPRESOWOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, STRATEGIA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, MONUMENT, SKOCZNIA MAMUCIA, OGRÓDEK, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ZBIORY ROZŁĄCZNE, MISIACZEK, WIELKODUSZNOŚĆ, WSTĘPNICA, OKAZAŁOŚĆ, ZAPISOBIERCA, IMPLIKATURA, MIECZ UCHYLNY, FLEGMA, RACJONALIZM, MECZ MISTRZOWSKI, NADZÓR BANKOWY, WYSPIARSKOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, CZERNICA, ŻYWIEC, REGUŁA TINBERGENA, RUMUŃSKOŚĆ, INTENCJONALIZM, MAKARON, SKAŁA LITA, TERAPIA SYSTEMOWA, GRUPA ADDYTYWNA, ZAINTERESOWANY, RZEŹBA GLACJALNA, PROSTOLINIOWOŚĆ, WIDŁY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, PAPILOTEK, RELACJA PUSTA, BECZKA PROCHU, KWAŚNOŚĆ, SADOWISKO, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, MŁODZIAK, LECYTYNA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, WYSYPISKO, MARKETING SKOJARZENIOWY, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, ANGIELSKOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, MŁOT, FELERNOŚĆ, LUJEK, OBLEŚNOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, DOBRA POŚREDNIE, RZADKOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, EKONOMICZNOŚĆ, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, KOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, MĄTEWKA, LOKACJA, SURFAKTANT, STOJAK, FOLKSDOJCZ, CEGŁA SUSZONA, ZBITOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ASFALT, IZOTERMICZNOŚĆ, FACHOWOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, RETROGRADACJA, HIV, PARASYMPATYKOLITYK, RAK KRAWIEC, CZYN SPOŁECZNY, LOGOGRAM, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, NOSACZ MENTAWAJSKI, MOŻDŻEŃ, HIEROFANT, MIEJSCE, ŚWIADEK JEHOWY, AUTOBUS, MATERIALNOŚĆ, PYCHOTKA, INTERNUNCJUSZ, STUPAJKA, PORAŻENIE MÓZGOWE, GRA W CIEMNO, LEGOWISKO, PERSKIE OCZKO, MEDIEWAL, LEWAR, WRAK, KOSMATOŚĆ, SYDEROFIR, DECYZJA OPTYMALNA, JASTRZĘBIE OKO, ZUPA NA GWOŹDZIU, DOBOSZKA, ŚLICZNOŚĆ, DEFICYT BUDŻETOWY, MANIFA, PRECYZYJNOŚĆ, MODRASZEK BLADY, KWADRAT MAGICZNY, STOLIK, WYCZUWALNOŚĆ, ERYTROCYT, NATARCZYWOŚĆ, NAGOŚĆ, TURBOSŁOWIANIN, WYRAZISTOŚĆ, KORYTO, WSZECHMOC, SEKSOWNOŚĆ, CYNKOGRAFIA, DACH ŚWIATA, CHOLINOLITYK, EMBLEMAT, ROZPACZLIWOŚĆ, PERIOD, NIEGOSPODARNOŚĆ, SMENTARZ, IDIOFON, FINEZYJNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, KMIOT, PILOT, RAK SZLACHETNY, WODA PODSKÓRNA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, MROK, PŁONNOŚĆ, WIDZOWNIA, FANPEJDŻ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, DÓŁ BIODROWY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, TUTORIAL, PĘDNIK AZYMUTALNY, WŁÓKNO, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KARKÓWKA, SIODŁO JUCZNE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, DRUGI PLAN, ANTYKWA, TYGIEL, ADRES, SMARKATA, WPŁYWOWOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ARCHIWIZACJA, GALERIA SŁAWY, KONTRMANIFESTACJA, WIELKOGŁOWOWATE, ANALIZA KOSZTÓW, MAKI ZŁOCISTY, PRZYSADZISTOŚĆ, MIEJSCE POCHÓWKU, MRÓWKA PÓŁNOCNA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ŻARŁACZ LUDOJAD, TWARDA SPACJA, PRZYTUŁEK, ?TOPOLOGIA MAGISTRALI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUSZARNIA w kopalni miejsce, gdzie wykonywane jest kruszenie wydobywanego surowca (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUSZARNIA
w kopalni miejsce, gdzie wykonywane jest kruszenie wydobywanego surowca (na 10 lit.).

Oprócz W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W KOPALNI MIEJSCE, GDZIE WYKONYWANE JEST KRUSZENIE WYDOBYWANEGO SUROWCA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast