PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLADIATORSTWO to:

przenośnie: walka pomiędzy dwiema stronami, z których jedna jest podobna do gladiatora - niewolnika walczącego o życie na arenie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.388

MAJSTERSZTYK, TURKIESTAN, PRĄTEK, ZJAWISKO NATURALNE, LINIA GEODEZYJNA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, BEZDENNOŚĆ, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, HISTON ŁĄCZNIKOWY, LYGODIUM, KOZŁOWIEC, EUKARIOT, BŁĄD ABSOLUTNY, JEDNOŻEŃSTWO, SYNTETYK, ROTATOR, SUROWOŚĆ, BIBUŁA, TONACJA, APOKRYFICZNOŚĆ, WĘZEŁ, TRYB BEZPRZETARGOWY, UKŁAD ODNIESIENIA, KRWIOPIJCA, GEODEZJA OGÓLNA, DOLAR ANTARKTYKI, TURANOWIE, GOLKIPER, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, NAPASTNICZKA, PATAFIAN, ASTRONOMICZNA LICZBA, KOŚĆ GUZICZNA, LITEWSKOŚĆ, GLOSA, KASA CHORYCH, SEKTOR PRYWATNY, KONWIKCJA, CZIRU, GŁOWA DOMU, KECZUP, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, PODŁUŻNIK, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, PALENISKO RETORTOWE, OPCJA ZEROWA, KANTYK, UMIEJSCOWIENIE, WYRAZISTOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, FAJANS, PRZEDSIONEK, JĘZYK FLEKSYJNY, SUTENERSTWO, BOCIAN SIODLASTY, POLIGINIA, TRUSIĄTKO, PODRÓŻNA, WIELOFAZOWOŚĆ, FORMA LINIOWA, SCENICZNOŚĆ, FONDUE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, POGODNOŚĆ, JEŁOP, ZACHYLNIK, PAPROTKOWATE, INFORMACJA GENETYCZNA, TRIANGULACJA, PORZĄDNOŚĆ, LIROGON SKROMNY, PLASTYKA, GORYCZAK, TOMAHAWK, NAGRANIE WIDEO, DEINSTALACJA, OPUKIWANIE, FILTR POWIETRZA, OTCHŁAŃ, PINCETA, FAHRENHEIT, SABOT, ASYSTENCJA, SZARA MYSZKA, ENEOLIT, DEIKSA, BRZUSIEC, PLEBEJUSZ, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, HELIOFIZYKA, PTASZNIK GOLIAT, TARCZA, HORMON TROPOWY, NAZWA RZETELNA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, DOBÓR SZTUCZNY, GENIALNOŚĆ, MODEL, PIERWSZAK, ZGREDEK, CIOS, WSCHODEK, GRA LOSOWA, PLAŻÓWKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PERYPATETYK, DOMICYL, DELFIN DŁUGONOSY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ELEKTROFON, OZNAJMIENIE, SADYSTYCZNOŚĆ, TRATWA RATUNKOWA, ZMIERZCH, RZECZYWISTOŚĆ, OCZYSZCZANIE, DROGA KRAJOWA, SKÓRZAK, PASTERSKOŚĆ, DIAFTOREZA, ASTROWATE, WEHIKUŁ, NUŻENIEC LUDZKI, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, SYNDROM WILKOŁAKA, FILEMON SĘDZIWY, WOREK, ZESTAWIK, NIEOKRZESANIEC, SATELITA SZPIEGOWSKI, KOROWÓD, WARIACYJNOŚĆ, WOJNA NAPOLEOŃSKA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, MOC WYTWÓRCZA, OWCA CZTEROROGA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, OSZCZĘDNOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, CZYN ZBROJNY, POCHŁANIACZ, GOOGLE, NIEŚCISŁOŚĆ, METODA SIMPSONA, TAŚMOWY, TASMANIOZAUR, KOŚĆ GROCHOWATA, HARMONIJKA USTNA, PIRAMIDA, OKIENKO TRANSFEROWE, WARTOŚĆ WŁASNA, DELEGACJA, ŚMIECISKO, PARANOIK, HONDURAS, KROWIAK, WIELKOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ALTEMBAS, BIDŁO, KAPUSTA PASTEWNA, WYRZUTNIA, BUFOR, JEDNOSTKA ZALEŻNA, BIAŁA, KOSZT KOMPARATYWNY, MARKETING SKOJARZENIOWY, CZARNY DIAMENT, GRACJALISTA, OBOŹNY KORONNY, MAPA FIZYCZNA, PSALMOGRAF, JASNOTA GAJOWIEC, BYTOMKOWIEC, PRZYSŁÓWEK, WELUR, GEEZ, MANIFA, DIODA, MOSTEK SCHERINGA, ŻYWIEC, MACIERZ KWADRATOWA, NANOMETR, ZACNOŚĆ, KARBONATYT, TRZON TŁOKOWY, SIŁA ROBOCZA, OBIEGNIK, MOŻDŻEŃ, INFORMACJA, OSZAST, WSTĘŻNIAKI, KICZ, PRECYZJA, KARMA, MORZE CZARNE, KILBLOKI, STYLITA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BENZYNA OŁOWIOWA, PRZEDŁUŻACZ, ROZSTAW BOŚNIACKI, WARIAT, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, OCIĘŻAŁOŚĆ UMYSŁOWA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, PRAWORZĄDNOŚĆ, IDEALIZACJA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, OFENSYWA, CACHE, UWAŻNOŚĆ, PŁOMYCZEK, ANAEROBIOZA, PRZEBUDOWA, KONTRMANIFESTACJA, PRZERYWACZ, STANOWISKO OGNIOWE, POCIĄG EKSPRESOWY, AZJATYCKI TYGRYS, PARKING, ANIOŁECZEK, REGUŁA TINBERGENA, PRINSEPIA CHIŃSKA, , AGROMETEOROLOGIA, MODUŁ SERWISOWY, WIDEOKONFERENCJA, PASEK, WARIACJA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, CONCERTO GROSSO, PRZYZNAWALNOŚĆ, OUDRY, OBYCZAJNOŚĆ, CIASTO SKALNE, NIEZWARTOŚĆ, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ODKRYTY SZACH, NIEOKREŚLONOŚĆ, WPŁATA, ZAWIESINA DOUSTNA, ALTANNIK ARCHBOLDA, KREMOWOŚĆ, PRZECHOWALNICTWO, ZBIÓR BERNSTEINA, ESTRADOWOŚĆ, UMOWA KONTRAKTACJI, FORMAT, WRZÓD TWARDY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ELEKTROSTAT, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, BEKON, PARAMETR, DROGA ZBIORCZA, WENEZUELA, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, PUNKT OGNIOWY, SETER SZKOCKI, CHINON, WARUNKI, ROSŁOŚĆ, NIESTATECZNOŚĆ, TURYSTYKA KONNA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MIĘKISZ POWIETRZNY, WOLNOŚCIOWIEC, SZCZOTKA, ODROBINA, ROŚLINA DWUPIENNA, NADMIERNOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, HOKEJ ROSYJSKI, MASA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MELDUNEK SYTUACYJNY, ROLNIK, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, WRAK, WYRAZISTOŚĆ, MNOŻNIK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ŻĄDŁÓWKI, TATARKA, AFRYKAŃSKI, PODCIŚNIENIE, TANINA, PAPILOTEK, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, WAŁEK, TAUTOCHRONA, FILOLOGIA KLASYCZNA, GANGRENA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, GRAF PODSTAWOWY, ?PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLADIATORSTWO przenośnie: walka pomiędzy dwiema stronami, z których jedna jest podobna do gladiatora - niewolnika walczącego o życie na arenie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLADIATORSTWO
przenośnie: walka pomiędzy dwiema stronami, z których jedna jest podobna do gladiatora - niewolnika walczącego o życie na arenie (na 13 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PRZENOŚNIE: WALKA POMIĘDZY DWIEMA STRONAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PODOBNA DO GLADIATORA - NIEWOLNIKA WALCZĄCEGO O ŻYCIE NA ARENIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x