TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KODON NONSENSOWNY to:

trójka nukleotydów, która nie odpowiada żadnemu z aminokwasów, jest znakiem końca, niosąc informację o zakończeniu procesu syntezy białka czyli translacji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.134

DANAIDA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZCZAWIK, LISIURKA, PUNKT WĘZŁOWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NÓŻKA, BANK SPÓŁDZIELCZY, SKAŁA PIERWOTNA, PĘCHERZ, EUGLENA ZIELONA, LUDY TURAŃSKIE, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, APOZYCJA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ANTROPOGENEZA, KRZYKACZ, NIEZDARA, PAPILOTEK, STRZELCZYNI, LEWAR, AUTSAJDER, MOWA EGOCENTRYCZNA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, MĘTNOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SONDAŻOWNIA, FAZA, BOHATER, WARIACYJNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, PIORUN KULISTY, ZAGRANIE, BROWAR, PROPILEJE, STADIUM ANALNE, PRAKULTURA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, AZOLLA, SCHAB, LICZBA UROJONA, SALEM, DZIKA RÓŻA, CUKIERNICZKA, WIEŚ CZYNSZOWA, BINEGACJA, PRZĄDKOWATE, BRUTALNOŚĆ, CZEREŚNIAK, CZEREMCHA, NICHROM, CIERŃ, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, CIĄGNIK CIĘGNIK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ŻELAZICA, BIEDA, PIEPRZ CZERWONY, CHOROBA GÓRNIKÓW, GŁOWNIA PYLĄCA, WYSPA WULKANICZNA, BOMBA, ŁĄCZNIK, ESPRESSO, HUCULSKI, MATKA ZASTĘPCZA, KOMORNICA, NOCEK DUŻY, TRYB, PUCHAR, ARESZT DOMOWY, PRYMITYWNOŚĆ, ARHANT, DYSCYPLINA POKAZOWA, ANALIZA BILANSU, KAPITULANT, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, STAŁA, BRAMKARKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NIEMY, CATERING, AFILIACJA, GRAF SPÓJNY, START MASOWY, MODEL, ZARAZA, WALUTA MIĘKKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FORMA, MAGGIORE, ZUPA Z GWOŹDZIA, ŻURAW, GRZYB NIEJADALNY, GĘSTOŚĆ, PIERIEDWIŻNIK, RAK KALIFORNIJSKI, BLADOŚĆ, PAPECZKA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SPIŻARNY, ZBÓJCZYNI, DREN, BENTLEY, WYRAZ WOLNY, LICENCJA OTWARTA, ILUSTRATYWNOŚĆ, POSŁUCH, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, FREESTYLE, KRAKERS, PIRAMIDA, STAŁA HUBBLE'A, BRAS, OPIJUS, KOSZATNICZKA, PŁYTKA CHODNIKOWA, RODZAJ, SPUST, AUDYTORKA, NERWICOWOŚĆ, SŁODYCZ, LUZAK, PEWNOŚĆ, RACHMISTRZ SPISOWY, SPACHACZ ZIELONAWY, ELIZJA, ASESOR, FORUM, NIMB, ARCHIWALNOŚĆ, ALBUM, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MONOGAMISTKA, SZPATUŁKA, FIGURA PŁASKA, TEREN ZAMKNIĘTY, MOKROŚĆ, PASZCZUR, NIEJADALNOŚĆ, FUNKCJANA, SPÓJNIK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, SPÓDNICZKA, SŁONOROŚLE, REZULTAT, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, METODA SCENARIUSZOWA, SZYLING, KROWIAK, MARTYNGAŁ, ZAKŁAD HANDICAP, STEROWANIE HYDRAULICZNE, CHUDOŚĆ, ZBIORÓWKA, NEK, POLITYKA SPÓJNOŚCI, NIEKONSEKWENCJA, POUFAŁOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MODELOWOŚĆ, PODEJŹRZON, WODA LECZNICZA, RODZINA NIEPEŁNA, PAŁAC, EFEB, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ANONIMOWOŚĆ, HOMERYDA, MASZYNA TŁOKOWA, ŁONO, AUT BRAMKOWY, SZESNASTKA, DOWÓD NIE WPROST, OMIEG SERCOWATY, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, BANK EMISYJNY, MAKAK JAPOŃSKI, SYDEROFIR, ODRZUT, POPĘDLIWOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, REKLAMÓWKA, NIEPRZYSTOSOWANIE, JOGACZARA, BUSOLA INKLINACYJNA, RÓWNOŚĆ, SZALOTKA, WYRZUT SUMIENIA, AZOTOBAKTER, PĘTLA HENLEGO, HEDONIZM, BLACHARZ, BLANK, ŁEBEK, OGRZEWANIE KAFLOWE, DOBUDOWA, LIGA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, DUSZNICA, DWADZIEŚCIA JEDEN, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, SZABAS, POLONISTYKA, PROLOG, PIECHUR, ENTUZJASTA, NIEDYSPONOWANIE, MIARA PROBABILISTYCZNA, OCZODÓŁ, BĄBELEK, NOWICJUSZ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WYCHOWANICA, TABLICA, FIZYKA SŁOŃCA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SWATKA, FUNKCJA TOTALNA, BUZKASZI, ROZKŁADOWOŚĆ, NERW OBWODOWY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KECZUP, KLEJÓWKA, APEL, GRONKOWIEC, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, NEUTRALNOŚĆ, OFIARA ŚMIERTELNA, ROZTWÓR WZORCOWY, SKŁADNIK POKARMOWY, PROWOKATOR, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, ROBIGROSZ, IRONIA, DOŚWIADCZALNIK, JĘZYK OGÓLNY, LOT GODOWY, CIĘŻKI SEN, MALINA ZACHODNIA, CZYN NIERZĄDNY, CZAPKA SPORTOWA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, PRZEDWIOŚNIE, SZCZĘŚCIARA, SYNERGIZM, ZAKON KLAUZUROWY, SYLOGIZM, OBSZAR CELNY, WĘGORZOWATE, GUMKA, WSKAŹNIK, KOŁOWIEC, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, WAŁ, KOZOJEBCA, MARKETING INWAZYJNY, KLUBOWICZ, ONOMASTYKA, PODRYDZYK OSTRY, NIUCHACZ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, DESZCZ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, GRUNCIK, WYJĄTEK, HEJT, BIEDACZKA, IKRA, NIMFOMANKA, OCEAN, TRÓJKA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, ANKIETOWANA, TOCZEŃ, DEKLARANT, DWUSETKA, GÓRA PODWODNA, ZWALISTOŚĆ, MORUS, MERYTORYKA, VALYRIA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, CZARCIE NASIENIE, STAN WODY, RZODKIEWNIK, KONKURSISTA, SEKSOWNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NAGRODA POCIESZENIA, NIEZBĘDNOŚĆ, TRÓJKA, LIROGON WSPANIAŁY, ?ANTYSEPTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KODON NONSENSOWNY trójka nukleotydów, która nie odpowiada żadnemu z aminokwasów, jest znakiem końca, niosąc informację o zakończeniu procesu syntezy białka czyli translacji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KODON NONSENSOWNY
trójka nukleotydów, która nie odpowiada żadnemu z aminokwasów, jest znakiem końca, niosąc informację o zakończeniu procesu syntezy białka czyli translacji (na 16 lit.).

Oprócz TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TRÓJKA NUKLEOTYDÓW, KTÓRA NIE ODPOWIADA ŻADNEMU Z AMINOKWASÓW, JEST ZNAKIEM KOŃCA, NIOSĄC INFORMACJĘ O ZAKOŃCZENIU PROCESU SYNTEZY BIAŁKA CZYLI TRANSLACJI. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x