TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYTANOZAUR to:

Titanosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów, który występował w późnej kredzie; osiągał 9-12 m długości i ok. 13 t wagi; obecnie jest on uważany za nomen dubium - rodzaj niepewny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.594

LIŚCIEC OLBRZYMI, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PYTON KRWISTY, ZACIERP WINTERA, PAPROTNIK BRAUNA, PTASZYNIEC, NIEMOŻEBNOŚĆ, GYROS, KORMORAN BIAŁORZYTNY, NURZEC PERUWIAŃSKI, GEOCENTRYZM, SKALNICZEK SIWY, TRYMETR JAMBICZNY CZYSTY, MURENA, MIEDZIOWIEC, PUCHÓWKA ORIENTALNA, WISKOZA, DRZEWO KAMPESZOWE, WIELOPŁETWIEC, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ŁOPATONOS, EPIKA, DUCH, ANALIZATOR POLOWY, JODŁA, MINUTNIK MECHANICZNY, OWOC WIELOKROTNY, BUKWICA, MAŚLAK CZERWONY, ASYSTA, OBRONA, PRZEZIERNIK, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, METAMORFIZM WSTECZNY, ŻONGLER, MENU KONTEKSTOWE, KACZKA RDZAWOGŁOWA, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, DZWONEK RĘCZNY, OSA ŚREDNIA, LUGIER, GALLIMIM, ATOLÓWKI, DRABISKO, CZAKUELA WYSPOWA, BEKLESPINAKS, PORZĄDEK CIĄGŁY, STRZECHWA DARNIOWA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MODROCHWOSTKA RDZAWOGRZBIETA, OSCYLATOR, JAWNOGRZESZNIK, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, MECHOWCE, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, PATAT, KUPCZYK, POCHRZYN SŁONIOWY, ROZKRUSZEK DROBNY, MANGORA, WIDNOŚĆ, NIEPALĄCY, YERBA, ŻABKA KAROLIŃSKA, RUMIANEK, RUMIAN AUSTRIACKI, ANIMALIZM, PRZECINACZ, DRZEWNICA GÓRSKA, KAMELEON OWENA, BRUTAL, PIĘCIORNIK WYPROSTOWANY, ŚMIAŁEK, DAGA, ROZELLA, KORDYLINA KRZEWIASTA, KABRIOLET, KOZA, CUDOWNY OWOC, KURZAWKA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, BAKENBARDY, KRÓLIK EUROPEJSKI, GORBUSZA, BLIGIA POSPOLITA, ŁOŚ, PASMO PRZENOSZENIA, TORFOWIEC WARNSTORFA, TORREJA KALIFORNIJSKA, ANAKREONTYK, CZARCIUK, NARCYZ WONNY, DOSADNOŚĆ, ŁUSZCZAK, SANDBOX, TORPEDÓWKA LOTNA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, NISZCZUKA OLBRZYMIA, KALATEA LANCETOLISTNA, MSZAR NASTROSZONY, MIODOPOIK BRĄZOWOGŁOWY, GEKON GARGULCOWY, DOBITNOŚĆ, ORFA, IMPROWIZATOR, ROZMODLENIE, MERZYK PROSTODZIÓBKOWY, SKUA, PIĘCIORNIK GĘSI, TARANTOLINA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MULGARA, ŚLICZNOŚĆ, PLAMICA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, STOPA FUNDAMENTOWA, OSNUWIK, BALSA, ALBATROS WĘDROWNY, PRESTOZUCH, FILM INTERAKTYWNY, IMPAS, GĘBAL USZATY, DOGUSSA, BABKA MARMURKOWA, KOŁPACZEK, GEKON PASKOWANY, WIGNA, WIERZĄCY, ODLEGŁOŚĆ, MALINA WŁAŚCIWA, AMONIT, MALERIZAUR, HODOWLA ZARODOWA, BOBAK MONGOLSKI, TEFLON, LIŚCIAK, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, CHOKER, POLERKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, TRESER, DZIERZYK, PIÓROSZ PIERZASTY, SĄD KRÓLEWSKI, SOSNA SYBERYJSKA, ZAWŁOTNIA ŚNIEŻNA, JAPOŃCZYK, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, METKA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, SÓJKA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, POLATUCHY, MODRAK, SPEKTAKL BALETOWY, RZEKOTKA TRAGARZ, GORYCZKA, ALBUM, SZUFLODZIÓB, WITAMINA B6, GNIAZDO, PETREL KRÓTKODZIOBY, ŁAMACZ LODU, GOŁOGŁOWY, KOPUŁKA WYSMUKŁA, POWOLNOŚĆ, KIEROWNIK, ŚWIERAD, AGUTI OLIWKOWY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, OBROŻA, MUSTYK, LATARNIK, WYROŚLE, LEWICOWOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, RĘCZNE STEROWANIE, TRIADA, CYJANOŻELAZIAN(II), SIŁA ROBOCZA, CZERSKA, ZRZĘDNOŚĆ, STRZECHWOWIEC OTWARTY, PYSZCZAK-GARBUSEK, TUJOWIEC DELIKATNY, PELIKAN DZIOBOROGI, WYROŚL, BER, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, JAŚMINOWIEC BALDASZKOWY, KASZTAN, RANNY, DWUKOLOROWOŚĆ, STARSZY CZŁOWIEK, KOPUŁKOWATE, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, NERECZNICA VILLARA, PĘDZLICZEK SZEROKOLISTNY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, FAJITA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, ŚLUZAK, CHODNICZEK, LEPIĘŻNIK WONNY, NEKTARYNKA PIŻMOWA, DOM PRZYSŁUPOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, WĄŻ, LIMBA, KORYFEUSZ, GORCZYCZNIK, WANGA SIERPODZIOBA, CISOLIST GĘSTNOLISTNY, BROŃ MASZYNOWA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, OPAT KOMENDATORYJNY, GRZYBIENIE PÓŁNOCNE, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, ROZCINACZ, FERGANOCEFAL, GIBON CZARNY, ŻAGIEW MODRA, FINEZYJNOŚĆ, LASONÓG, JEDWABNICA, GMACHÓWKA, SINIACZKI, BRZESZCZOT, PODDIALEKT, RĄCZAK CZERWONONOGI, AMBROZJA, NEKTARNIK STALOWY, GŁUSZYCA, TAPIR KORDYLERYJSKI, KARAKARA, SYNERGIA, KOSOLIMBA, DZIERZYK STALOWY, OBSERWATOR, DZIKIE WINO, GEPARD, CIEMIĘŻYCA, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, SUNI, DZIERZYK ŻÓŁTOŁBISTY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, PRINSEPIA, KOLUGO, GRAF PLANARNY, PITU PITU, USYTUOWANIE, ALBATROS SIWOGŁOWY, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CZANDI, KOLOR OCHRONNY, BRODZIK, WIELKOUCH KRÓLICZY, GŁOGOWNIK KOSMATY, GAUCZO, CELUROID, FREGATA, MIODUNKA, OBUSTRONNOŚĆ, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, EUKALIPTUSOWIEC, PAGI, KOSMATKA KŁOSOWA, KWAZAR, SYGNAŁ RADIOWY, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, CZIN, BOROWIK SINIEJĄCY, MASZT, WIETRZENIE MECHANICZNE, KSIĄŻKOWOŚĆ, OWAD WODNY, BŁYSZCZYK, CAPPUCCINO, ANACHRONICZNOŚĆ, GLIKOZYD FENOLOWY, GAŁĄŹ, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, KUPA, MIODNIK, LIGOL, JEŻ, SZEREG ROZBIEŻNY, SZCZAWIK, APATOZAUR, WYRÓB, KREDKA ŚWIECOWA, ?SEKODONTOZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYTANOZAUR Titanosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów, który występował w późnej kredzie; osiągał 9-12 m długości i ok. 13 t wagi; obecnie jest on uważany za nomen dubium - rodzaj niepewny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYTANOZAUR
Titanosaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów, który występował w późnej kredzie; osiągał 9-12 m długości i ok. 13 t wagi; obecnie jest on uważany za nomen dubium - rodzaj niepewny (na 10 lit.).

Oprócz TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TITANOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA Z RODZINY TYTANOZAURÓW, KTÓRY WYSTĘPOWAŁ W PÓŹNEJ KREDZIE; OSIĄGAŁ 9-12 M DŁUGOŚCI I OK. 13 T WAGI; OBECNIE JEST ON UWAŻANY ZA NOMEN DUBIUM - RODZAJ NIEPEWNY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x