ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BELLADONA to:

Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 9 lit.)POKRZYK to:

Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 7 lit.)WILCZA JAGODA to:

Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BELLADONA

BELLADONA to:

Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 9 lit.)BELLADONA to:

wyciąg z owoców pokrzyku wilczej jagody, który zawiera różne alkaloidy, przez co jest bardzo ceniony w medycynie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.861

CZAPLA BIAŁOLICA, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, TRZMIEL, ARCHEOPTERYKS, TONIN, ROZMARYN, BUSZÓWKA KRESKOWANA, DARNIÓWKA, JĘZYK TAGALSKI, CYPRYŚNIK, WZDĘTEK LAPOŃSKI, NOCEK OSTROUSZNY, MRÓWKOJAD WIELKI, SZKLAREK GWATEMALSKI, KRÓLIK, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, SUWAK MONGOLSKI, AKARA, DODO, OWCA GRZYWIASTA, PADEMELON CZERWONOSZYI, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, SZAŁWIA, DREWNIAK KASZTANOWATY, AKUCZI RUDY, NIEDŹWIEDŹ SZARY, MAMUT WŁOCHATY, NOCEK WĄSATEK, POTŁUMECZEK NIETRWAŁY, SZYSZEŃ, KIKUTNICA CZERWONA, BORÓWKA AMERYKAŃSKA, PRZYMIOTNO OSTRE, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, TURZYCA MICHELA, PLAGIOZAUR, PIĘCIORNIK NISKI, MODRASZKA, BYSTRZYK PERUWIAŃSKI, WODNOKRZYWOSZYJ, WALABIA PIĘKNA, FAŁDÓWKA GLINAWICA, SIEWRUGA, PAŁECZNIK, MANTA, KALATEA OBRZEŻONA, ATROCIRAPTOR, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, BONOBO, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, MRÓWKOŻEROWATE, ROCK'N'ROLL, KULCZAK OBCIĘTY, KOSKOROBA, TRWOŻNICA POSPOLITA, STENOBIONT, DELFIN NADOBNY, GÓRALIK, BARASINGA, DWOINA, KRYL PÓŁNOCNY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, TRÓJLIST DROBNY, DUJKER CZERWONY, BILBIL ŻÓŁTOOLIWKOWY, SOSNA PINIA, ŻBIK, SMUKLICA ZWYCZAJNA, ŻAGIEW KOSMATA, BUSZÓWKA ZMIENNA, NUŻENIEC ŚWIŃSKI, OSA LEŚNA, TRZMIELEC ZIEMNY, KOCZKODAN ASKANIUS, BIELINEK RZEPNIK, ALLOCHTON, POŚRÓDEK POSPOLITY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, UNDOROZAUR, PAŁKA WODNA, ARAUKARIA CHILIJSKA, KROTON KORODAJNY, SKOCZEK DŁUGOUCHY, PETRELEC WIELKI, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, BĄCZEK CZARNY, ZARODZIEC PASMOWY, OSIOŁ, OCZENNICA, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, BILBIL PLAMISTY, EDREDON, ELGINIA, NIEMIECKI, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, DWUROŻEK, KOZŁEK LEKARSKI, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KUMAK WŁOSKI, NIALA GÓRSKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, JAGODZIAK CIEMNY, WESOŁUCHA, MASKOWIK PRĘGOLICY, PEŁNOKRĘŻNIK, RASZPLA CIERNISTA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, MAK, OGONÓWKA CZUBATA, PELIKAN, GAZELA GÓRSKA, REZEDA, SFENA, PŁOMYKÓWKA, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, TRASZKA SYBERYJSKA, KUSACZ KAPTUROWY, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, PRAPŁETWIEC MAŁY, LEMURKA RDZAWOSTERNA, DZIERZBIK OLIWKOWY, PTASZNIK PIĘKNY, KOSTRZEWA MIOTLASTA, MLECZARKA, NURZANIEC KAUKASKI, EUKALIPTUSOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, RAZBORA CZERWONOPRĘGA, TYKWA, SKRZYDLIK ARNOLDA, BŁYSKOLOTKA MAŁA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, RZĘSA PURPUROWA, KRZYŻAK MOSTOWY, MRÓWKOJADEK, GRUSZLA, RYJKOWIEC, BOLITA POŁUDNIOWA, POLNIK BURY, LYGODIUM WIJĄCE, MERZYK DROBNOCIERNISTY, KELLER, JABŁOŃ SARGENTA, BORAZUS, KĄSACZ, ZŁOTOKAP, CHLEB SITKOWY, BLEKOT, ZAJĄC BIELAK, ŻYWICIEL, MUFLON, WORCZAK, RYDZ DZIKI, KORALCZYK MAURYTYJSKI, ROŻENIEC, ROGATNIK DIABOLICZNY, MOCZARNIK WYGIĘTY, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, BÓBR WSCHODNI, PIASECZNICA, SMACZLIWKA, KOB ŚNIADY, BIZON PRERIOWY, KRZAKÓWKA BAGIENNA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, BRUDNICA MNISZKA, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, MARKACZKA, KUKUŁKA, STRZĘPLICA POLSKA, WIDŁOZĄBEK, GORYL ZACHODNI, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, BURZYK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KACZKA PSTRODZIOBA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, SYNINGIA OGRODOWA, FILM KATASTROFICZNY, PASZCZAK, CZERWOŃCZYKI, KOLCOSKÓR, SMOLUCH, CZUBIK RUDOLICY, PENDŻABSKI, WRZOSOWIEC, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, DZIERZBOWIK, KMINEK INDYJSKI, CEDR SYBERYJSKI, AWUNKULAT, ADŻWAN, KŁĘBUSZEK, MAKAK CZUBATY, DIABEŁ TASMAŃSKI, SIATKOWIEC, GATUNEK AMFITERMICZNY, MIECHERA SPŁASZCZONA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, GAZELA INDYJSKA, GRUBOSZ WIDŁAKOWATY, MYSZAK LEŚNY, SROMOTNIK WOALKOWY, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, BALSA, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, PRĄTNIK JAJOWATY, KLEJÓWKA, BISIORKA, ZANOKCICA KLINOWATA, MODRZEW SYBERYJSKI, KROKODYL WŁAŚCIWY, GOŹDZIK, KOSACIEC ŻYŁKOWANY, ŚWISTAK Z VANCOUVER, MARLIN, GAWRON, LIGUSTR, CZAPLA ŚNIADA, TYGRYSKA RDZAWOSZYJA, CZUPRYNEK SZATANIEC, RELIKT, NIEPYLAK APOLLO, SSAK WYMARŁY, ROŻENIEC, KOALA, ŻABA ZWROTNOGŁOWA, BILBIL KRESKOWANY, SZERSZEŃ, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, PALMA KRZACZASTA, RUSAŁKA, PUCHACZ, TEJU KROKODYLOGONOWY, ŻUBR GÓRSKI, NAWAŁNIK WILSONA, TURZYCA ORZĘSIONA, SOSNA SYBERYJSKA, GĄGOŁ KRZYKLIWY, GĘBAL CYNAMONOWY, GOŁĄBECZEK, MAŁPOŻER, ŻYWOTNIK JAPOŃSKI, ORTOLAN, SZPARAGÓWKA, PTASZYCA, PŁESZKA, WALABIA BENNETTA, KRĘPNIK PUSZYSTY, LESZCZYNA, WIĄZ DROBNOLISTNY, WIDŁOZĄB BŁOTNY, CZUPRYNEK, LANAZAUR, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, GATUNEK ZAWLECZONY, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, KOIMEK BEZŁODYGOWY, SKOCZ SKALNY, AMINEK WIĘKSZY, ZARAZA, KUBAŃCZYK, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, RAJA PIASKOWA, ACENA SINA, DRZEWOŻEREK, KANGUR SZARY, KLĄSKAWKA, PIESZCZAK BARWNY, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, MIODÓWKA GÓRSKA, WARZĘCHA CZERWONOLICA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, REKIN BRĄZOWY, ROKIETOWATE, SZAKAL, TURZYCA NIBY-LISIA, SĘPICE, MANTA, SALAMANDRA CZERWONOGRZBIETA, MAGOT, STERNICZKA, BRZANKA PIÓROPUSZOWA, DANIO, MAMUT CESARSKI, SKÓRZAK, ORLICZKA DŁUGOLISTNA, CELIDONIA, JĘZYK GRENLANDZKI, MROCZEK, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, NARCYZ CYKLAMENOWATY, PIELĘGNICZKA PERUWIAŃSKA, HEBAN, NERKOWIEC, JAŚMIN, UZBECKI, NUR, ?KONDOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.861 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BELLADONA Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 9 lit.)
POKRZYK Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 7 lit.)
WILCZA JAGODA Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BELLADONA
Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 9 lit.).
POKRZYK
Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 7 lit.).
WILCZA JAGODA
Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 12 lit.).

Oprócz ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ATROPA BELLADONNA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY PSIANKOWATYCH (SOLANACEAE). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast