PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PINGWIN BIAŁOOKI to:

pingwin Adeli, Pygoscelis adeliae - gatunek dużego, nielotnego ptaka wodnego z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący wody wokół Antarktydy; gnieździ się na Antarktydzie oraz Orkadach Południowych i Szetlandach Południowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.165

KIELON, KANCZYL AFRYKAŃSKI, OTOLARYNGOLOGIA, KORDYLINA AUSTRALIJSKA, RAJA BRUZDOWANA, ROZELLA CZARNOGŁOWA, ŁATA, FUGU, BYLICA SZTYWNA, WYPIÓR, MAMUTOWIEC, PIES, FIZYK, PUNK ROCK, MURENA ZIELONA, STARE MIASTO, MATE, KRUCHAWECZKA, GALAGO DEMIDOFFA, ALBATROS CIEMNOLICY, EUROPALETA, SATELITA GEOSTACJONARNY, FILOLOGIA, RUNO, SEZON REGULARNY, KOŃ KABARDYŃSKI, PLISZKA ŻÓŁTA, KASTA, OLEJ SMAROWY, BOŚNIA, BACHATA, MISECZKA, ZAZDROŚĆ, TARAS WIDOKOWY, MAFIA PALIWOWA, KECALKOATL, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, LEKARZ DOMOWY, INSIMBI, POLSKOŚĆ, SZTUKA LUDOWA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, TEJU KROKODYLOWY, BŁYSKOTKA, SIKORA UBOGA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, UBYCIE, SPĘKANIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, WIDZENIE OBWODOWE, STAN PSYCHICZNY, FOWIZM, BASENIK, FLAMING KARMAZYNOWY, HANDLARZ, KRASNOLUDZKI, ŁOWCA TALENTÓW, RUMUŃSKI, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, OFIAKODONTY, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, KORWIN, STERNICZKI, PŁASKONOS, MOSTEK SCHERINGA, HANDEL ZAMIENNY, LEWIZUCH, PARZYSTOŚĆ, MORFOTROPIA, METEOROID, WOJEWODA, MATA, FILEMON WYSPOWY, ŚWIATŁO CZERWONE, MLECZNIK, ZŁOŚLIWOŚĆ, TRUSIA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, PRZEGRANA, KAZUAR, POSTĘPOWANIE, EDYTORSTWO NAUKOWE, PIASKOWNICA, REKLAMIARZ, USZTYWNIACZ, DRZEWO KAUCZUKOWE, PAULOWNIA, POLONIZATOR, HARDCORE, LAICKOŚĆ, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, WODZIARZ, CIAŁO ACETONOWE, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, JĘZYK INDIAŃSKI, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, GOŹDZIANKA, KABINA STEROWNICZA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, AUREOLA, STOKŁOSA BENEKENA, MISIEK, SALAMANDRA JASKINIOWA, DIAKON, GILOSZ, BATRACHOGNAT, FORMUŁKA, MENHADEN ARGENTYŃSKI, GOBELINIARZ, KRÓTKOZĄB SKALNY, WARS, SZAFARZ, PREMIA GÓRSKA, CHOROBA KRÓLEWSKA, PRĄTEK, GORAL ZWYCZAJNY, MOCZARA, ALPAKS, OLEJEK ETERYCZNY, ASTROLOGIA, KUMAK, ATONALNOŚĆ, ZGŁĘBIEC, TURNIURZYK JASNONOGI, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, POWOLNOŚĆ, KOMEDIA ROMANTYCZNA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ZACHYLNIK BŁOTNY, NIEZLICZONOŚĆ, SERBISTYKA, WYPADEK, GEODEZJA WYŻSZA, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, MALINA WŁAŚCIWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, ASYSTA GRAWITACYJNA, KUC JAWAJSKI, ARMILA, CYKL ASTRONOMICZNY, ASTER SZAROOWŁOSIONY, SZURPEK WYSMUKŁY, WĄTLIK, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, KISZKA PODGARDLANA, GZY, DROZD, OBWÓD REZONANSOWY, ŻAGIEW OWCZA, KANAŁ HAVERSA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KRATKA KSIĘCIA WALII, BERGENIA, CHOROBA FAHRA, DINOTERIUM, MAŹ PŁODOWA, SŁOWACKI, KORMORAN MAŁY, CUG, ZSTĘPNICA, GRĄŻYCE, TĘCZAK, SATURACJA, HIPOTERAPEUTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KLAPA, NIUCHACZ, ROZNOSICIEL, WOLA BOŻA, NIEWOLA EGIPSKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, OSAD DELUWIALNY, ŁĄKOTKA, PROMIENNIK, ŚWIDOŚLIWKA, CYGANOLOGIA, PRACOWNIK LEŚNY, TARŃ, NUR, BURRITO, ŻAGIEW PŁOMIENNA, MIESIĘCZNICA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, JAPOK, KROWA, WITEŹ, TEREN, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BICZOGON OCZKOWANY, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, SICHRAWA, CIASTO, INTERLINGWISTYKA, KROPLÓWKA, MODRZACZEK, KOALOWATE, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, JEŻOLIST ZWYCZAJNY, JABŁOŃ TSCHONOSKIEGO, ŚWIADOMOŚĆ, METEORYT, ŚLEDŹ AZOWSKI, SOLICYTACJA, CZUŁEK, MAJERANEK, WICIOWCE, SEITAN, TORBAN, AIOLI, STOPNICA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, RACJONALIZM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ŁACINA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, AKSJOMAT, PETRELEK CIENKODZIOBY, CUDACTWO, PENETRACJA GENU, POROBNICA MURÓWKA, NURZEC PERUWIAŃSKI, KANGUR CZERWONY, KRUPCZATKA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, LEGWAN DARWINA, TYGRZYK PASKOWANY, AKUCZI, MORZYK KRÓTKODZIOBY, GOŁĘBICA, KANNA, FONDUE CZEKOLADOWE, TASZCZYN PSZCZELI, OCZKO, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, ZBOŻE, OPERACJA, FINEZYJNOŚĆ, CZWÓRCZAK, ZACIESZ, SKARBNIK, DROGÓWKA, GMINNOŚĆ, SZEREG HOMOLOGICZNY, AEROFOBIA, CHOROBA PFEIFFERA, TEFF, WYTWÓRCZOŚĆ, HISTORYK, TRASZKA KEYSERLINGA, OLIWNIK, DOMINACJA PEŁNA, MONOTELETA, NEGATYWIZM, DORADY, RAK PRĘGOWATY, STRUNA GŁOSOWA, EUTENIKA, OWOCNICA, ŻÓŁTLICA, GLIZA, STARUNEK, DOŁEK, ALLEL RECESYWNY, WIDŁOZĄB, NAGRZEW, MORDWIN, TUJOWIEC DELIKATNY, TERAPSYDY, APEREA, SOLANKA, MIEDZIORYTNIK, LIMBA, MUSLIM, CYKOJADY, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, GEKON MALAJSKI, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, SZCZUDLARSTWO, OSTNICA WŁOSISTA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, TORPEDÓWKA BIAŁOGŁOWA, KREW PĘPOWINOWA, NORWESKI, ŚWIERK HIMALAJSKI, REZYGNACJA, SENAT, NOSOWOŚĆ, CZAPKA NIEWIDKA, NUR LODOWIEC, KOSMOLOGIA, ?TEFILIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PINGWIN BIAŁOOKI pingwin Adeli, Pygoscelis adeliae - gatunek dużego, nielotnego ptaka wodnego z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący wody wokół Antarktydy; gnieździ się na Antarktydzie oraz Orkadach Południowych i Szetlandach Południowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PINGWIN BIAŁOOKI
pingwin Adeli, Pygoscelis adeliae - gatunek dużego, nielotnego ptaka wodnego z rodziny pingwinów (Spheniscidae), zamieszkujący wody wokół Antarktydy; gnieździ się na Antarktydzie oraz Orkadach Południowych i Szetlandach Południowych (na 15 lit.).

Oprócz PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PINGWIN ADELI, PYGOSCELIS ADELIAE - GATUNEK DUŻEGO, NIELOTNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PINGWINÓW (SPHENISCIDAE), ZAMIESZKUJĄCY WODY WOKÓŁ ANTARKTYDY; GNIEŹDZI SIĘ NA ANTARKTYDZIE ORAZ ORKADACH POŁUDNIOWYCH I SZETLANDACH POŁUDNIOWYCH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast