INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY to:

instrument prawny w ramach postępowania karnego, służący zamknięciu podejrzanemu lub oskarżonemu dróg manipulowania jego biegiem, w szczególności możliwości ucieczki, ukrywania się przed sądem i organami ścigania, zacierania śladów, nakłaniania świadków do zmiany zeznań (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.610

DYSTYCH, DELFIN, STOŻEK MORSE'A, LIST, ŁAPOWNICTWO, FILEMON CZARNOLICY, ROZROST, UMOWA BARTEROWA, KRAJKA, KAMIEŃ, GRABEN, TRIADA KARTAGENERA, PIGULARZ, ZŁOTOKAP, PRASOWANIE, KONGREGACJA, STRATEGIK, DYFUZOR, ZAPASY, HYDROCHEMIA, SAKLA, PROCH, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SZPONA, APARAT ORTODONTYCZNY, SIÓDEMKA, CUG, PROFIL KAUZALNY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, STRZELNICA SPORTOWA, PROTEZA, LOTNICTWO, GARNIZON, POCZEKALNIA, KULANKA, FOSFORYT, KURTYNA WODNA, ADAPTER, ODSYP, ALBUM, MILLET, ZAKŁADNIK, NOK, SUKA BIŁGORAJSKA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, DAN, PRZEŚWIETLENIE, PALEC BOŻY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ARABICA, PORT, KONWOJER, KOD GENETYCZNY, BITNOŚĆ, PROBIERZ, INDEKSACJA, STRUMIEŃ, GRANITA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, POWTÓRZENIE, SZATA GRAFICZNA, MIKROWENTYLACJA, NAWA, SETKA, AWIOFON, CYKL GOSPODARCZY, LAKIER DO PAZNOKCI, MIAZMAT, DEFENSYWA, PCHACZ, JARZMO, ŻAL, PALATOGRAM, MĘTNIAK, IZOTROPOWOŚĆ, TRANSGEN, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, UTRAKWIZM, WĘGIERSKI, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, RUMSZTYK, JAPOŃSKI, GRA RPG, BOCZNIK, SARAFAN, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WOLUMIN, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, WIRTUOZERSTWO, MOMENT, WNĘKA, DZIEWIĘTNASTKA, ANSAMBL, KUKLIK SZKARŁATNY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, CHIRURGIA OGÓLNA, VACV, ROSA MIODOWA, AMEBA, ROZSADNIK, SPICIE SIĘ NA UMÓR, MAŁPKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, FOKMASZT, BAR SAŁATKOWY, KALEKA UMYSŁOWY, DEKLARACJA, BERET, DZIENNIKARZ, ROZGRZESZENIE, KATZENJAMMER, SPONDYLOSOMA, NIEKULTURALNOŚĆ, FINAŁ, PODMIOT ZBIOROWY, MIKROGRAFIA, SEKWENCJA CHI, ASTRONOM, KASETKA, PAULINIA, OKŁADKA, MIKROTOM, DULKA, KOSZARKA, ANTYBIOZA, MONETA BULIONOWA, KOLKA, POŻYCZKOMAT, BŁĄD FORMALNY, ATAK RAKIETOWY, MAŁPIATKI, MANCA, SKANER BĘBNOWY, BRIT POP, RELACJA, SOSNA CZERWONA, KĘPA, GRZYB ATOMOWY, MANIACZKA, GARDEROBIANA, ŚWIATŁA DROGOWE, KREACJA, BUREK, PODLIZUCH, SYNONIMIKA, MARCELIN, EDYKUŁ, ORGAN, WSPORNIK, DŻINGEL, NACZYNIE OZDOBNE, BARBAKAN, TRYMER, RESET, PRZEGRYZKA, GAWOT, BEZAN MASZT, SERCÓWKA, WAŁKARZ, KARAFINKA, MELISA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, REKULTYWACJA, STATEK, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ZBROJOWNIA, WSPÓŁWŁADCA, JACK, BIOLIT, MUTACJA DYNAMICZNA, DRAPIEŻCA, CZECZOTKA, TRANSFORMATORNIA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, ZWIERANIE SZYKÓW, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KUDŁACZ, KOBIETA SPOD LATARNI, WARSZTAT STRATEGICZNY, MAGDALENKA, MUESLI, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZACHOWANIE, ATTACHAT, TRASZKA SARDYŃSKA, ASOCJACJA, GRUPA WSPARCIA, WIDEŁKI, DYTYRAMB, ZŁOŻENIE UKŁONU, STÓŁ GIMNASTYCZNY, DZIAŁKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, MARKGRAF, PIERÓG, EKSTRADYCJA, ŁUSKA, ATOL, ORGANDYNA, SODÓWKA, WYSPA, POLIMORFIZM, KOKSOCHEMIA, PROTEKTORAT, PUNKTUALNOŚĆ, ANTYIMPERIALISTA, STOS PACIERZOWY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, ANITA, KOŃ KABARDYŃSKI, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ZAPITA, EWOLUCJA, TIUL, KARP PO KRÓLEWSKU, WSZARZ, RATYSZCZ, OBYWATEL, BEGONIA, TRADYCJA, SŁOWACYSTYKA, NORWESKI, OBIONE, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SZPECIELOWATE, SYMETRIA FIGURY, PRZYCZYNKARZ, OBRĘCZ, STAN PODSTAWOWY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, NIEBIOSY, OBJAW, SPADOCHRON, PREFEKT, ZROZUMIAŁOŚĆ, NUTACJA, CZAS PÓŁTRWANIA, PILOT, GRYMAŚNICA, KANTOR, PRZEZIERNIK, DWURURKA, DŁUGOŚĆ, DINUKLEOTYD, MORFEM LEKSYKALNY, WŚCIEK DUPY, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, TRĄBA JERYCHOŃSKA, AURA WITALNA, PUNKT WYPADOWY, ALMARIA, WALOŃSKI, LIAZA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, JON, NIECHLUJ, TURZYCA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KOSA, POKER ROZBIERANY, JĘZYK SKRYPTOWY, KRET, EMOTIKONA, ŚMIETANKA, DOSTATEK, WIĄD RDZENIA, UKŁAD FIZYCZNY, ŁOWCZY, ELASTYCZNOŚĆ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, RDZEŃ, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, GRAF PODSTAWOWY, MOŻLIWOŚĆ, RYBA MASŁOWA, ŻĄDZA, PRYMAT, MIT, ŁONO, OBSZCZYMUR, ŁZA, SZORY, OSKARŻENIE PRYWATNE, BEZPIEŃKA, KOMPRADOR, KATEGORIA, NOTARIUSZ, NAKŁAD POŁOWOWY, KARAKUŁY, ZEBRA, BAWOLE OKO, WYCHOWANIE FIZYCZNE, MATRYKUŁA, PALEOORNITOLOGIA, CZIN, PERILLA ZWYCZAJNA, ?SERW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY instrument prawny w ramach postępowania karnego, służący zamknięciu podejrzanemu lub oskarżonemu dróg manipulowania jego biegiem, w szczególności możliwości ucieczki, ukrywania się przed sądem i organami ścigania, zacierania śladów, nakłaniania świadków do zmiany zeznań (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY
instrument prawny w ramach postępowania karnego, służący zamknięciu podejrzanemu lub oskarżonemu dróg manipulowania jego biegiem, w szczególności możliwości ucieczki, ukrywania się przed sądem i organami ścigania, zacierania śladów, nakłaniania świadków do zmiany zeznań (na 19 lit.).

Oprócz INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - INSTRUMENT PRAWNY W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO, SŁUŻĄCY ZAMKNIĘCIU PODEJRZANEMU LUB OSKARŻONEMU DRÓG MANIPULOWANIA JEGO BIEGIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻLIWOŚCI UCIECZKI, UKRYWANIA SIĘ PRZED SĄDEM I ORGANAMI ŚCIGANIA, ZACIERANIA ŚLADÓW, NAKŁANIANIA ŚWIADKÓW DO ZMIANY ZEZNAŃ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast