WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYMETRIA FIGURY to:

właściwość figury, bryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego, polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.860

POLONISTYKA, DYSKRETKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MUSSET, STRATEGIA, DZIEWIĘTNASTKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DRIBLING, PORWAK LODOWCOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, LAMBREKIN, PŁYWACZEK, EUFORBIA, POJAZD LATAJĄCY, ANTRYKOT, KONTROLA PASZPORTOWA, PRZEKĄTNA, UDAR MÓZGOWY, ZGODNOŚĆ, ZAKOP, OSOBA, TEKST, ROZMARYN, BAGNO, ANTAŁEK, EPOLET, ZABORCA, BEJCA, PRZYJEZDNA, PRZEDŚWIT, KALIBER, WCZASY POD GRUSZĄ, ROZTRUCHAN, KRYNOLINA, NASIĘŹRZAŁ, MAKSIMUM, KARABIN AUTOMATYCZNY, BODZIEC DYSTALNY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ASTRAGAL, SŁUP, KABRIOLET, GOŁĄBEK, POCZWARA, PIENIĄDZ LOKALNY, ARTYSTA, PIORUNOCHRON, ŚRODEK PRAWNY, KANWA, SPROSTOWANIE, TROJACZEK, CZĘŚĆ WSPÓLNA, ZRZESZENIE, PRZECIĄGANIE, RÓG, TYTUŁ PRASOWY, TAROK, LEJ, BLANK, CZERWONOSKÓRY, DZIEDZICZNOŚĆ, OSZUKANIEC, MIGRACJA ZASIŁKOWA, REAKTOR, MARTWIAK, INTERNUNCJUSZ, DYPTYK KONSULARNY, PLOMBOWIEC, TRIDUUM, TRANSKRYPCJA, WYBORY POŚREDNIE, OSKAR, OKRZYK, ZAKONNICZKA, ZBIOROWISKO, BEZECEŃSTWO, ANAFORA, WYTRZESZCZ, BOKS GARAŻOWY, DAEWOO, DEPILACJA, ERUPCJA, METALOPROTEINA, SIARCZEK, BITUMIZACJA, GRZYBEK TYBETAŃSKI, CELIBAT, WOJEWODA, TASIEMCE, MECZ TOWARZYSKI, APARTAMENT, POLE BEZŹRÓDŁOWE, DRWINA, HETEROZJA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, MIZOPEDIA, ŁUPACZKA, NORMA REAKCJI, SZPONA, SERENADA, PASZCZUR, HYDROBUS, INFORMATOR, AKINEZJA, ZBROJENIE, NIEWAŻNOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, SOPRANISTA, PUZZLE, OPŁATA SANKCYJNA, WYNACZYNIENIE, PELOTA, ORGAN, SOLANKA, BUŁA, STYPENDIUM SOCJALNE, ZAJĘCIE, WIESZAK, STYL, KLAMOTY, NOŻYCE CENOWE, NIEOKRZESANIEC, NON-IRON, REKWIZYCJA, KOMISJA SKRUTACYJNA, ZGNIŁKI, ODGAŁĘZIACZ, ZARZUT, KRYTYCZNOŚĆ, PERFORMANS, BĄBEL, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GERMANIZACJA, NIEMĘSKOŚĆ, DOCENT, ZASADA, DOBRO VEBLENA, SESJA POPULARNONAUKOWA, EBOLA, KORPUS, PODZIEMIE, MIKROTOPONIM, KRATER PASOŻYTNICZY, PRAWDA, FRANCUSKI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, MIMOZA, BYSTROŚĆ, ZWIĄZEK NASYCONY, ZATRZYMANIE, MOWA NIEZALEŻNA, SZTUBAK, WZÓR, AGREGAT KRYSTALICZNY, LITERATKA, ANGIOGRAFIA, WAMPIREK, KRZYŻÓWKA, PALCÓWKA, WIDMO RENTGENOWSKIE, TRANSMISJA, MIŃSZCZANIN, AKROLIT, STADION, PADÓŁ, PROGRAM UŻYTKOWY, RENA, POLIETER, REWOLTA, REWANŻ, EMBLEMAT, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, SOLISTA, PŁUCZKA, SECIK, SZTUCER, ECHOLOT, NIALA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, OKNO DIALOGOWE, KĄT OSTRY, LODOŁAM, PANAMA, CIEŃ, TURECKOŚĆ, STAŁOŚĆ, SAGA, GŁOWA, METRYKA, KĄT GODZINNY, FORMA DWULINIOWA, GOŹDZIENIEC, SPOINA, WINA KWALIFIKOWANA, NAJEM, CHOROBA PLUMMERA, WYSTĘPOWANIE, PODBIERACZ, FUNKCJA MIERZALNA, AWANTURA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, TEŚCIK, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ŻÓŁWIE, HACJENDA, CYGAN, GRONKOWIEC, KORYTARZ EKOLOGICZNY, TKAŃCOWATE, ARTROZA, IZOMORFICZNOŚĆ, SKUMBRIA, TATRA, MARGINESOWOŚĆ, INSTRUMENT, NALEŚNIK, KOŻUCH, BAŃKA, MIASTO UMARŁYCH, KASZA, CIĘŻAREK, ASSAPAN, ATOMOWOŚĆ, BEZKASTOWIEC, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, FIGHTER, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, ŚLIZG, WIERCENIE, ZAPITA, KANON, SZUM, ŻYWY TRUP, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SZWEDZKOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, WYBRANEK, PASMO PRZEPUSTOWE, MOCARSTWO LOKALNE, KIERAT, WOLNY ZAWÓD, NIEPODZIELNOŚĆ, FROTTE, RYTUAŁ, DEASEMBLER, PŁEĆ, CZEBUREK, GNIAZDO, OWOC SZUPINKOWY, CHAMÓWA, WYRAZ SKRAJNY, HENRYK, STAROSTA GENERALNY, GŁUCHOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, POTWIERDZENIE, SCENEDESMOWATE, CHOROBA, WABIK, WSZECHBYT, POMINIĘCIE, CHRUST, DWUDZIESTY PIERWSZY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, CENA INTERWENCYJNA, FRONTALIZM, LIMNIGRAF, KASZANKA, EMISJA WTÓRNA, SUCHOKLATES, KRATA KSIĘCIA WALII, MIESZACZ, ZBIÓR PUSTY, SEZON, DEKADA, FIGA, ZASADA, STANCJA, HISZPAN, SZCZEPIENIE, PRZEWÓD, TEST PASKOWY, ZGORZEL, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SAMPEL, EUFONIA, WADA WZROKU, PIANISTYKA, PARKIET, KRĄGŁOŚĆ, MATRYKUŁA, GRUPA PERMUTACJI, OBI, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ROTUŁA, TRANSGRESJA, KIWI, PRZEWIJAK, ?BYLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYMETRIA FIGURY właściwość figury, bryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego, polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYMETRIA FIGURY
właściwość figury, bryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego, polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego (na 14 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ FIGURY, BRYŁY LUB OGÓLNIE DOWOLNEGO OBIEKTU MATEMATYCZNEGO, POLEGAJĄCA NA TYM, IŻ ISTNIEJE NALEŻĄCE DO PEWNEJ ZADANEJ KLASY PRZEKSZTAŁCENIE NIE BĘDĄCE IDENTYCZNOŚCIĄ, KTÓRE ODWZOROWUJE DANY OBIEKT NA NIEGO SAMEGO. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast