STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STUPOR to:

stan bezruchu, odrętwienia, otępienia, utraty zdolności mowy, braku reagowania na bodźce, wywołany np. czymś zaskakującym lub przerażającym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STUPOR

STUPOR to:

objaw chorobowy, w którym pacjent (mimo zachowania świadomości) nie reaguje na bodźce zewnętrzne, nie porusza się, nie mówi, wzrok ma utkwiony w jednym punkcie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.343

LAKSACJA, SOFCIK, OFIARA ŚMIERTELNA, SZTUKA PASYJNA, ZŁOTÓWKA, ŻYDOWIN, ERUPCJA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, PALMA, ZAKOŃCZENIE, KOLEJ, LANDO, DOMINANTA, TŁUMIK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ELIPSA, ŁOŻNIK, KOZAK, CUKRZYCA, FOTOGENICZNOŚĆ, JOB, CHERUBIN, ANARCHICZNOŚĆ, STORYTELLING, MATURA POMOSTOWA, PRASA, SŁUPICA, TARCZA, ANOMALIA TERMICZNA, SATYRA, NISKOROSŁOŚĆ, NEKTAR, HACZYK, ŁAKNIENIE SPACZONE, WYPADEK JĄDROWY, WYGASZACZ, SKRZYNIA, POWŁOKA, NÓŻ, KOTYLION, POWŁOKA, PALINGENEZA, TRAWA PASTEWNA, PRZYZWYCZAJENIE, WYMÓG, ECCHI, TAJEMNICA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ASESOR, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SZYFON, KANAŁ TEMATYCZNY, PŁOMIEŃ, GŁÓG, TĘŻYCZKA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ODCHYŁ, SAUNA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, STONÓG MYSZATY, KASZA KUKURYDZIANA, TEMNODONTOZAUR, OBSŁUGA, MASŁO, BRANIE POD WŁOS, ADWENTYSTA, NIEMIASZEK, ANSAMBL, WARKOCZ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KLATKA, PASTEL, WIELKA JEDNOSTKA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KASZMIR, ULGA, KASETOFON, AUTOCHTONICZNOŚĆ, MIR, RONDEL, PASZTECIK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, BLUZG, HIPODROM, WAŁ MORENOWY, CZOPEK, WRAK, METRYKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KUŁAK, DRĄG, FIRMÓWKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, ANIOŁECZEK, MYSZ, BATAGURY, ZDROWOTNOŚĆ, NERW, SILNIK, KOŁEK, WINDA, LIGATURA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SPOKOJNOŚĆ, CIĄGNIK SIODŁOWY, GIROSKOP, WYROCZNIA, KIT, ZIELSKO, NERKÓWKA, TYTUŁ NAUKOWY, PŁUCA, WCZASY POD GRUSZĄ, KANAŁ BURZOWY, KABEL, OMER, KADŹ, ANALITYKA MEDYCZNA, POMADKI, KASATA, SKAŁA WAPIENNA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, BŁĘKITNY OLBRZYM, BLIŹNIACZOŚĆ, SONANT, GAŁKA, CELEBRACJA, CUDA NIEWIDY, SKRZYNKA, POTWIERDZENIE, ORDA, PIĄTY, BAJCA, TWARDY SEN, SEKRECJA, TRUD, DIABEŁEK, UDAR SŁONECZNY, LODOŁAM, BEZCZUCIE, KARTA, METAL, EREKCJA, MARCIN, KONKURENCJA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PIES, MORENA BOCZNA, GALAKTOLIPID, SZLACHAR, ŚWIADOMOŚĆ, FURGONETKA PANCERNA, BROŃ NUKLEARNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, SERYJNY MORDERCA, MENAŻKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, SZCZAW, SPÓD, DZIAŁANIE, POLIGYNANDRIA, METODA FEULGENA, SMAK, PIK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, FESTON, WAGA, PRODUKT UBOCZNY, OBRÓT PIERWOTNY, ROZGRZEWACZ, NAJDUCH, NERWIAK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, AKT, MONOPOLISTA, NAWÓZ SZTUCZNY, OKRUCH, AMH, MAPA POGODY, MIEJSCE, KONGREGACJA, ADIDAS, MIARKOWNIK SPALANIA, DŁUGODZIÓB, LEKTORIUM, AMFITEATR, NEFROSTOMIA, RACHUNEK CAŁKOWY, KOZAK, FETA, OLEJ PALMOWY, PLAN SYTUACYJNY, SZPERACZ, NASZELNIK, KERATOPLASTYKA, STAN DEPRESYJNY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, JASKÓŁCZE GNIAZDO, CYSTERNA, OSŁONOWOŚĆ, VIOLA BASTARDA, CIERŃ, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, SAUNAMISTRZ, SYLWETA, FIZYKA SŁOŃCA, PERFORMATYWNOŚĆ, POLIMER FLUOROWY, LODY, TRAWA MORSKA, AMEBA, ZAPITKA, TAPETA, KARTEL, SZEWRON, PACHNOTKA UPRAWNA, PROGRAMOWALNOŚĆ, HISTORIA, LUMBALIZACJA, ŁYSIENIE POSPOLITE, KREDYT KASOWY, SAMOGON, WPADKA, RAKSOLOTY, BLOCZEK, ANIOŁEK CHARLIEGO, RASTER, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, WARTOWNIK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, FILTR RODZINNY, SMOCZA KREW, ZASADA REAFERENCJI, POŻYTEK, ŚLIWKA, WRĘBNIK, GŁOSKA NOSOWA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, SMAROWNICA, DRABINA, KRUŻA, BOŚNIACKOŚĆ, CENOBIORCA, ZBROJA KRYTA, ODCZYNNIK, SÓL, ALTOSTRATUS, BĘBEN, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PLATYKLADUS, HUCZEK, POKRZYWA, ACEFALIA, JARZĄB, KALIBER, ZRĄB TEKTONICZNY, TWIERDZENIE MENELAOSA, GENERAŁ, BRAMOWNICA, ZGNIŁKI, DIAGNOZA, ARMATOR, MURZYŃSKOŚĆ, PIEZOMETR, SKŁADNIK POKARMOWY, SULFON, ILOSTAN, FAWORYT, ŻŁOBIENIE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TOWARZYSTWO, STREETBALL, PRZEŻYCIE, DOKUMENT PAPIESKI, SEN ZIMOWY, BOCIAN, KOLEJKA GÓRSKA, SSAK MORSKI, UNIZM, KOLOR LUKOWY, NIEMOŻLIWOŚĆ, UKONTENTOWANIE, KOŹLAK, OLIWA, BALON, BROKAT, HASZTAG, ANTAGONISTA, WYPADEK, KORZYSTNOŚĆ, AMARANT, SZKRAB, BAKTERIA, OCZKO, KONFIGURACJA, OPTIMUM EKONOMICZNE, ?MECENAT ARTYSTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STUPOR stan bezruchu, odrętwienia, otępienia, utraty zdolności mowy, braku reagowania na bodźce, wywołany np. czymś zaskakującym lub przerażającym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STUPOR
stan bezruchu, odrętwienia, otępienia, utraty zdolności mowy, braku reagowania na bodźce, wywołany np. czymś zaskakującym lub przerażającym (na 6 lit.).

Oprócz STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - STAN BEZRUCHU, ODRĘTWIENIA, OTĘPIENIA, UTRATY ZDOLNOŚCI MOWY, BRAKU REAGOWANIA NA BODŹCE, WYWOŁANY NP. CZYMŚ ZASKAKUJĄCYM LUB PRZERAŻAJĄCYM. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x