Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CIASTECZKO LUB CUKIEREK Z PRZYPRAWĄ ANYŻOWĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANYŻEK to:

ciasteczko lub cukierek z przyprawą anyżową (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANYŻEK

ANYŻEK to:

Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców (na 6 lit.)ANYŻEK to:

przyprawa, owoc (rozłupnia) anyżu (biedrzeńca anyżu), znana także w medycynie jako źródło olejku o silnych właściwościach wykrztuśnych, rozkurczowych, wiatropędnych i odkażających (na 6 lit.)ANYŻEK to:

wysuszone owoce biedrzeńca o charakterystycznym smaku jako przyprawa do produktów spożywczych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIASTECZKO LUB CUKIEREK Z PRZYPRAWĄ ANYŻOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.560

NORZYCA, JEDEN, KATEDRA, BŁOTNIAK, CYSTERNA, PIONIER, EMISJA WTÓRNA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, MISIEK, USZAK, EKLEKTYCZNOŚĆ, MECENASKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BUGAJ, KWASKOWATOŚĆ, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, TUNIKA, KRATA ROZDZIELNA, SAKRALIZACJA, KONTAKT, WYPAD, MATNIA, HANDEL ZAGRANICZNY, CZUWANIE MODLITEWNE, SŁUŻKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, KOALICYJKA, BELWEDER, KOLOKWIUM, LIDER, TRANSPORTER, MECHOWCOWE, DOMINIUM, KASZKIET, PAKOWNOŚĆ, PIONEK, CALYPSO, IMITATOR, SKRZYNIA, SONAR, ATRYBUCJA, TELEWIZJA HD, ROZPAD, FONDUE, PRZECIWNIK, JAŁOWIEC CHIŃSKI, SOS SOJOWY, RUCHY DIKTYOGENICZNE, SMOŁOWIEC, NADZÓR INWESTORSKI, FAJECZKA, KONFISKATA, WZROK, LEPSZA POŁOWA, MĘTNIAK, PLUTON, MALUNEK, CYGANKA, HIPNOTERAPIA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, RESKRYPT, START-UP, NADBITKA, HAMULEC, DZIADEK DO ORZECHÓW, PANOCZEK, ELEWATOR, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PATOGENICZNOŚĆ, WITACZ, SZPARA, STRUDEL, OSADA, NALEWAK, CIERPLIWOŚĆ, ALIT, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SPĄGNICA, DAWCA NARZĄDÓW, TRÓJNÓG, OKŁADKA, SKRZYNKA POCZTOWA, ZEBROID, SZTYLPY, HALO, DYWIZ, ZNAJOMY, WŁAŚCIWOŚĆ, TERMINAL, STRYCH, PRZYKURCZ, KATZENJAMMER, ŻÓŁW, ZAWIKŁANIE, SAGAN, STOPA ZWROTU, BER, DOBRO, KAPITANA, WYRÓB TYTONIOWY, TILAKA, GRETING, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NASKÓREK, SYLWETA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, HERBATA, CHIŃSZCZYZNA, OZDOBNIK, TABULA RASA, LICHWIARSTWO, FLUIDYZACJA, OSTROWIANIN, POLIGYNANDRIA, AEDICULA, APOLOGETYK, GĄSKA, PULWERYZATOR, WŁADZUCHNA, WYRAZ POCHODNY, PRZYBLIŻENIE, SUFLET, PRZYCZÓŁEK, ELUWIUM, JESIOTROWATE, KOCHAŚ, REMONTANTY, SPRYCIARKA, CHLAJNA, SREBERKO, GRANAT, LOBELIOWE, PRZYDZIAŁ, TARTINKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SZLAUF, STRATYFIKACJA, ODSIEW, BOBOWATE WŁAŚCIWE, SZCZELINA LODOWCOWA, POCHODNA, INDUKTOR, DIATRYBA, PANDAN, KAMIENICA, WYBRANKA, NAJEŹDŹCA, ŁUPEK SAPROPELOWY, ŻYDOWIN, AKRECJA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, WOJNA CELNA, MIKOZA, ZAZDROSTKA, WIZA POBYTOWA, AUDYT, BURGRAF, SZKARADA, CIŚNIENIE, MANCA, PROWINCJA, PĘCHERZYK, OKRES ZALICZALNY, WYWÓZKA, AGENT, SZEW, PACHOŁ, ESZEWERIA, GRÓB SKRZYNKOWY, PANTOFELNIK, POMPA POŻARNICZA, SZALONA GŁOWA, PAKLON, KRYTYCZNOŚĆ, PARK MIEJSKI, BUTERSZNIT, POCHODNA FORMALNA, DUROPLAST, CZARKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KREACJONIZM, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SZKLANKA, HAFT, POWŁOKA, NADRUK, SORBET, PODYPLOMÓWKA, KOPOLIMER, BRYFOK, PIEC, ZIELONI, DRAMAT GANGSTERSKI, OSIEMNASTKA, CZEKOLADA, MODUŁ SERWISOWY, DOWCIPNIŚ, TOPENANT, GĘBA, MINIATURKA, ODKUP, KANCONA, CYKL FIGURALNY, ŁASKUN, NUROGĘŚ, KAJMAKAM, KONTUR MELODYCZNY, WAFELEK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PERYPATETYK, AKROPOL, WARKOCZ, KOSZÓWKOWATE, PALPACJA, EMBARGO, URCEUS, WYDAWNICTWO, CANZONETTA, PŁOZA, NÓŻ, SKÓRZAK, ŁYKACZ, RETROGRADACJA, ESTOŃSKOŚĆ, FLASZKA, TAG, ŚLĄSKI, MONITOR, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PROMIENNOŚĆ, LABIRYNT, OWOC RZEKOMY, NULLIPARA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, INSEKT, WYRZUT SUMIENIA, NIESPAW, WIDZENIE BARWNE, WSZYSTKOŻERCA, DZIKA KARTA, SPÓD, OCULUS, MASZYNA PROSTA, RÓG, JABŁKO, DOŻYWOCIE, IMINA, KOSMYK, KALIPSO, HASŁO, BACYTRACYNA, MONTAŻOWNIA, PRZEZIERNIK, TONAŻ, OKIENKO TRANSFEROWE, BIEŻNIA, SYGNAŁEK, ZIELSKO, STACZ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ETYKIETA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SPÓJNIK WYNIKOWY, WĘGLÓWKA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, POSREBRZANIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, OKRZOS, SPRZĄCZKA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, PANTOGRAF, EFEKT MAJĄTKOWY, WŁOCHACZ, LEPTOPLEURON, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, NIEMIEC, OGNISKO, WSTĘŻNIAKI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WYROSTEK BARKOWY, KUBECZEK, MACZUGA, NUKLEOZYD, KRZYŻYK, PŁOW, KOCIOŁEK SKALNY, KRÓLEWICZĄTKO, BESZBARMAK, POZYCJA TESTOWA, NUMER BURTOWY, PROCES FIZYCZNY, ASPEKT, PRZESMYK, BLOKADA, CUGANT, SZYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ciasteczko lub cukierek z przyprawą anyżową, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIASTECZKO LUB CUKIEREK Z PRZYPRAWĄ ANYŻOWĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
anyżek, ciasteczko lub cukierek z przyprawą anyżową (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANYŻEK
ciasteczko lub cukierek z przyprawą anyżową (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x