CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EWOLUCJA to:

ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EWOLUCJA

EWOLUCJA to:

trudna figura gimnastyczna, akrobatyczna lub taneczna (na 8 lit.)EWOLUCJA to:

trudna do wykonania akrobacja lotniczna (na 8 lit.)EWOLUCJA to:

nieustanny rozwój (na 8 lit.)EWOLUCJA to:

typ procesu społecznego polegającego na rozwoju społeczeństw od form prostych do złożonych (na 8 lit.)EWOLUCJA to:

manewr okrętów pływających w szyku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.531

ELIMINACJA, ABLACJA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, GÓRSKA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DYSTYCH, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, WOLE, RESORT SIŁOWY, WINA NIEUMYŚLNA, PŁOMYCZEK, PAPPATACI, PRZEMYT MRÓWCZANY, LICZNIK ISKROWY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ODWZOROWANIE LINIOWE, RODZINA INDEKSOWANA, SKURCZ, ESTETYKA, NIEWYPARZONY PYSK, SPÓŁKA POWIĄZANA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KREDYT PAŃSTWOWY, GYMKHANA, DYSCYPLINA, WARSZTAT STRATEGICZNY, TERMOMETR RNA, ODZYSK, CIĄGNIK BALASTOWY, KOSZARNIAK, ZABURZENIE, KOLCZAKOWATE, BOMBIARZ, GNÓJ, NIESTRAWNOŚĆ, JARMUŁKA, LAICYZACJA, LANCET, MADRAS, HEBRAJSKI, SKALA RICHTERA, ZBIORNIK, SAMOZNISZCZENIE, SKOJEC, SKOK, FLAK, FOTOGRAM, ŻNIWIARKA, PODWÓJNOŚĆ, DROMOS, IMMUNOSUPRESJA, ZANOKCICA CIEMNA, SKAŁA ALITOWA, NADCIŚNIENIE, LENIWKA, WANIENECZKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, STRUKTURA DECYZYJNA, CACHAÇA, EWAPOTRANSPIRACJA, ASYMILATOR, SZMAT, SZPETOTA, TAJNE NAUCZANIE, GRÓDŹ, SUCHOKLATES, HETEROATOM, KURZYSKO, TOLERANCJA, CZAS URZĘDOWY, RANA POSTRZAŁOWA, JODŁA KALIFORNIJSKA, LATEKS, PŁUCZKA, ŚWIERSZCZYK, STRADIVARIUS, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, TERMOMETR CIECZOWY, DEPESZA EMSKA, FILIGRAN, TWARDÓWKA, APORT, JESIOTR OSTRONOSY, SZATAN, NALEŚNIK, REGENERAT, LIPID, OZDOBNIK, SARATI, BURGRABIA KRAKOWSKI, LEFROY, STATEK, TKANINA, KIRENIA, TIKSI, IRYGATOR, FUNKCJA GREENA, MŁAKA, OBWÓD MAGNETYCZNY, FORLANA, BRZYDACTWO, ARALIA, NEWELSK, KAWĘCZYN, PROLEK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PANORAMA, CZARNA MOWA, SZAMBELAN PAPIESKI, KRATKA, ROZPADLISKO, SUROWICA, ZBROJENIE, HUBA SIARKOWA, MÓZG MATRIOSZKA, NIDERLANDZKI, ODMIENNOŚĆ, FILM DROGI, ZROST, JEDWAB OCTANOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, CZUCIE MIĘŚNIOWE, KAPITANA, PRZEWOŹNIK, RAMIENICA OMSZONA, PODCAST, PUPILEK, STAROFRANCUSKI, SAJGONKA, TOR, SKRAJNIK, KONTROLER, ZAGOŃCZYK, KULA, PANCERKA, SKARB, WYCHODZTWO, TUBA, KONSOLIDACJA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ANKUS, ALPAKA, BRAMKA KONTAKTOWA, CIELENIE, KASZA GRYCZANA, KURAWONGA ZMIENNA, DZIAŁOWIEC, SZTUCZNY HORYZONT, UGHELLI, UCIOS, GEORGE, MAKIJAŻ PERMANENTNY, NARD, SNAJPER WYBOROWY, WIELOZADANIOWOŚĆ, CYBUSZEK, KAMYCZEK USZNY, ZASIŁEK PORODOWY, ANGARSK, KONIEC ŚWIATA, POSTRZYŻYNY, SPADKOBIERSTWO, HIDŻAB, RITA, ŚWIATŁO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, IMITACJA, ULGA UCZNIOWSKA, POPYCHLE, KERMES, STEMPEL, MASZKARA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, AKT PRAWNY, NIEGOTOWOŚĆ, POLAROGRAF, ZEKS, PARKAN, ODBITKA, DUŃSKOŚĆ, HALA, PREDESTYNACJA, CIARKI, PROKARBAZYNA, IDEAŁ, SŁUŻALCZOŚĆ, REKULTYWACJA, WRAK, MIĘSISTOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIA, WĄTROBOWIEC, DELFIN HEKTORA, SKAJLAJT, KOLCOROŚL, RUMPEL, KAUCZUKOWIEC, CZARNY DIAMENT, PINGWIN MASKOWY, DANONEK, PIERWSZA JASKÓŁKA, KRWIODAWSTWO, SZYBKOŚĆ, SZKOCKOŚĆ, ODKURZACZ CENTRALNY, SZEW, BAZYLIKA KATEDRALNA, GRUPA ETYLOWA, POROZUMIENIE, KREDYT POMOSTOWY, DEPUTAT WĘGLOWY, KROKIET WIOSENNY, UISTITI PIGMEJKA, WYCIERACZKA, BALKON, KRETOWISKO, JĘZYK LODOWCOWY, PASEK, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NARRACJA POLIFONICZNA, NOWOUJGURSKI, GEORGIA, METAFIZYKA KLASYCZNA, FLAGA SYGNAŁOWA, OBSŁUGIWANIE, GODZINA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PEDOFILIA, IRBIT, ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, RACJONALIZM, DEMONSTRACJA, TEUTOŃSKI, KONCERT ŻYCZEŃ, FRACHT DYSTANSOWY, AGONISTA, REAKCJA, SOCZEWICA, OBROŻA, WIESZAK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, IRLANDZKOŚĆ, STALLE, CHRYZOFITY, DELEGACJA, WSPÓŁRZĄDCA, TRANSPIRACJA, ODSKOK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WSPORNIK, BRUKSELA, TENOR, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, ULTRAFILTRACJA, INDEKSACJA, FALA WZROSTOWA, HEJT, BOROWINA, KOCZ, CIAŁO, MECH KORSYKAŃSKI, ORTEZA, KROKIET, PODMIOT GRAMATYCZNY, TABLICA STEROWNICZA, DZIEŃ OTWARTY, USENET, PAMIĘĆ, CHEMIZACJA ROLNICTWA, PIERNICZEK, SULFOTLENEK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, CHOROBA RITTERA, FRANK, WYBRANEK, PORTUGALSKI, TRESER, SAMOPAŁ, STOPA LODOWCA, NAPINACZ, MELUZYNA, SERCÓWKA, EFEKT, STAROPRAWOSŁAWIE, ZAPRZĄG, PÓŁSIOSTRA, LEMONIADA, PROFIL KAUZALNY, HENOCHIAŃSKI, ROZPAD, NIL, MACERACJA, GNIEW, ZŁOTA PŁYTA, WÓZ, WOREK, ?FALA WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EWOLUCJA ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EWOLUCJA
ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji (na 8 lit.).

Oprócz CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CIĄGŁY PROCES, POLEGAJĄCY NA STOPNIOWYCH ZMIANACH CECH GATUNKOWYCH KOLEJNYCH POKOLEŃ WSKUTEK ELIMINACJI PRZEZ DOBÓR NATURALNY LUB SZTUCZNY CZĘŚCI OSOBNIKÓW (GENOTYPÓW) Z BIEŻĄCEJ POPULACJI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x