RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTFEL to:

rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.)PUGILARES to:

rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 9 lit.)PULARES to:

rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORTFEL

PORTFEL to:

rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.)PORTFEL to:

zasób, zaplanowana ilość czegoś (na 7 lit.)PORTFEL to:

część budżetu o danym przeznaczeniu (na 7 lit.)PORTFEL to:

wszystkie papiery warościowe, aktywa, których właścicielem jest dane przedsiębiorstwo (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.608

ZESTRÓJ INTONACYJNY, NOMOKANON, BOCIAN, LEKCJA, TONACJA, POSOBOROWIE, KRAN, BOBOWATE WŁAŚCIWE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, EMIRAT, KASZKIET, BOBIK, BARCZATKA, OBUCH, EKSPONENT, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PODGŁÓWEK, AWANTURA, ABOLICJA, MÓŻDŻEK, KARIOTA, FILIŻANKA, OBÓJ DA CACCIA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ZAJĘCIE, WYCHODŹSTWO, AKCJA, UMYWALNIA, AUTOKEMPING, GABINECIK, KOMBAJN, PRAWO CURIE-WEISSA, REGION STREFOWY, STORMBERGIA, OBSIEW, KASA, PARAMETR, MASA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, MELILIT, GLEBA KOPALNA, KISZKA, SZADŹ, PIGWA, KILOBAJT, PTERORYNCH, KRAB, BŁOTNIAK, APORT, WINIARZ, WŁOSKI, ZAPINKA, PARMEZAN, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, WAPORYZACJA, REFERENDUM GMINNE, DASZANPUZAUR, CHABANINA, ZWARCIE, LOTERIA PROMOCYJNA, WTOP, SKLEPIENIE PALMOWE, MANKIETY, DIORAMA, KLON, ODROŚL, GAZOLINA, CHOROBA DZIEDZICZNA, SZYSZKOJAGODA, CALL GIRL, INSTYTUCJA KREDYTOWA, BULIONÓWKA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WRZOS, PODZIEMIE, BAZUNA, IMIONNIK, DRESSING, EGIDA, KARTA PAMIĘCI, GALASÓWKA, SER EDAMSKI, NALEWKA, KURZA STOPKA, TINGEL-TANGEL, ANNA, KARTA, SOKI, DROGA ZBIORCZA, ANTYBIOTYK, TUMULUS, RINOWIRUS, KAMIEŃ NERKOWY, GENE, OKALECZENIE, EMPIRYZM, DYMKA, STANDING FINANSOWY, BOIKEN, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, BERBEĆ, ŚCIGAŁKA, PŁOMYK, JEZIORO RELIKTOWE, BLUZA, RAMKA, NERWICA WEGETATYWNA, PATROLOWIEC, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PASKUDA, DANE TELEADRESOWE, ARGUMENT, MONTAŻOWNIA, LENIWIEC, MASECZKA, TABULA RASA, RÓŻA, GRYBOSZ, STRAJK OKUPACYJNY, KONWENANS, ZIELONI, TERCET, BRYZOL, KĄCIAK, PAKA, ŚWIATŁO, WZDĘTKA, PAPROTNICA, JAZ ZASTAWKOWY, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, BAŁWANICA, UŁOM, FIGOWIEC POSPOLITY, KORYTKO, DROBIAZG, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, NIEBIOSA, POTWÓR Z LOCH NESS, JĘZYK GEOGRAFICZNY, MŁOTOWNIA, MARKER, FREGATA, PUGILARES, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BARWA, PANORAMA, TERAPIA ODRUCHOWA, ZARODZIEC, KONOTACJA, ELEW, SEKWENCJA, DYSZKANCIK, MATERIAŁ SKALNY, MAKIMONO, PUNKT DYMIENIA, AKROBATYKA SPORTOWA, LOTNICTWO, METODA KARTOGRAMU, RZEKOTKA DRZEWNA, CHIŃSKI, SAKRAMENT, TUSZKA, KASEOZAUR, ZAWIŁOŚĆ, LISTEK, PROFIT, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, KONURBACJA, DOROTA, TACZKA, PRZYTULIA, DRAJREP, BECZKA PROCHU, SUKIENKO, ŻAGIEW, RYNKA, WEKTOR EKSPRESYJNY, WYBIEG, STROFOIDA, RAJFURSTWO, RZEZAK, SURFINGOWIEC, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, CZYNNIK NIECENOWY, PRZEKŁADACZ, PRZĘSŁO, KARMANIOLA, UDAWACZ, NAPĘD JONOWY, RUSAŁKA, BASILEUS, SKŁADNIK POKARMOWY, GRUDA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WYBRANEK, NACISK, SERPENTYNA, ROZTWÓR RINGERA, BALERON, FRANCZYZA, FLAKONIK, ŚRODEK MASY, ZMAGANIA, CYGANECZKA, MUSZLA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PŁAWINA, ZABIEG LECZNICZY, MIKROSTRUKTURA, KAPTURNIK, PIÓRO, DWUDZIESTY TRZECI, CHÓR, KAUTER, URAZ, DOJRZAŁOŚĆ, MAPA AKUSTYCZNA, KOD IDENTYFIKACYJNY, CZTERNASTY, WYŚCIGÓWKA, ANTAŁEK, PÓŁOKRĄG, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DOSTATEK, LINA, MACZUGOWIEC, INNA PARA KALOSZY, ACETAL, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ŁADOWANIE, PRZYDAWKA, KOZŁEK LEKARSKI, STRACCIATELLA, RZEZ, ROGATNICA, RUDI, WALC, PÓŁKA SKALNA, PŁUCZKA, DIRT, KOSARZ, TRYMOWANIE, AURA, ROZETKA, LODÓWKA, WODOROSIARCZEK, AGENT, PAWĘŻ, UŻYTEK LEŚNY, USTĘP, KURKUMA, OBRONA, BUGAJ, PANEL DYSKUSYJNY, INTROIT, OGNIK, ROZKŁAD, SORGO ALEPSKIE, ORANGUTAN, SEKCJA, DRUK, PRZYTULIA, PĘCHERZYCA, ZŁOTKO, SZTANGA, OFICERKI, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, CHORĄGIEW, WAWRZYN, BIZANT, SKŁADAK, METRESA, TRANSPARENCJA, ANALIZA, TABORET, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ACID WESTERN, REKWIZYT MUZYCZNY, DYMORFIZM PŁCIOWY, PEPIK, BIBLIA JAKUBA WUJKA, MACIEJ, WELIN, ODRĘBNOŚĆ, RENETA, HIEROGLIFY, BARIERA TECHNICZNA, MINOGOWATE, WŁOK, WYLEW, LABOLATORIUM, HRABIANKA, IMPAS, HIBISKUS, WIERCENIE, BENEFICJENT, PRACOWNIK FIZYCZNY, DRZEWOSTAN NASIENNY, ?PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.608 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTFEL rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.)
PUGILARES rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 9 lit.)
PULARES rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTFEL
rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.).
PUGILARES
rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 9 lit.).
PULARES
rodzaj pojemnika na banknoty i monety, wykonany ze skóry lub innego podobnego materiału (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ POJEMNIKA NA BANKNOTY I MONETY, WYKONANY ZE SKÓRY LUB INNEGO PODOBNEGO MATERIAŁU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x