PIGMEJE LUB ZULUSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUD to:

Pigmeje lub Zulusi (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUD

LUD to:

stan chłopski (na 3 lit.)LUD to:

szeroka zbiorowość, ludzie, tłum (na 3 lit.)LUD to:

wieloznaczne pojęcie, które oznacza w naukach społecznych zbiorowość ludzką powiązaną zamieszkiwaniem na tym samym terenie, wspólnym pochodzeniem, językiem, kulturą, religią itp (na 3 lit.)LUD to:

społeczeństwo (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIGMEJE LUB ZULUSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.212

PACJENT URAZOWY, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, KASTRAT, ARALIA, KRUCHE CIASTO, LEJTNANT, BAGNIK ZDROJOWY, ZEKS, BATERIA WODOCIĄGOWA, GARY, EMILY, WYKONAWCA, STRZELEC WYBOROWY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, TERYNA, KONTAKCIK, BOROWIKOWA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SZKOCKOŚĆ, SPALINY, BAGATELA, UMOWA, WOTUM, ASTRONOMIA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, MORWA, ŚLIZG, DWUNASTKA, DOMINANTA, KREM, METEOR, SYFON, WĘZEŁ, HASŁO, PYŁ, EGIDA, SZYLKRET, OMEGA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, GALON, LOKATOR, RODZAJ, KAPITUŁA, PIESIO, CHOROBA WENERYCZNA, MAŹNICA, WIESZAK, KOSZULKA, RUCH PRZYSPIESZONY, WYLĘGARNIA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PUNKT, POWIASTKA FILOZOFICZNA, WĘZEŁ DROGOWY, ALDO, DEKONCENTRACJA, PRAWDA, KOŁO RATUNKOWE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PELA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ŁUSZCZAK INDYGO, NIEBIOSY, WASABI, PYZA, WŚCIBSKOŚĆ, STROBILANT, NAKIEROWANIE SIĘ, LAMBREKIN, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ADWOKAT, APANAŻE, WIWAT, SZALKA PETRIEGO, MENISK, ZATRZYMANIE, FILC, BRYFOK, ODTWÓRCA, HALA, CIAŁKO, LINIA BRZEGOWA, BOTTOMLESS, WIATROWNICA, CHAŁTURA, PATENT, TRANSPOZYCJA, GRAFIKA RASTROWA, CHŁOSTA, MŁODZI, POLIMER FLUOROWY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, JEDNOPŁAT, NOGAJOWIE, ŚCIGAŁKA, SŁUCH ABSOLUTNY, RELIKWIE, JĄDRO, GĘŚ, PISIOR, KRAWAT, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, PORZECZKÓWKA, ANKIETA PERSONALNA, KIEROWCA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MYSZ, SZKLARKA, KRZEŚLISKO, SALATERKA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PŁOMYK, ANTYCYPACJA, JĘZYK, NOWENNA, WIOSŁO, MALIMO, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, AKCJONARIUSZ, TYTUŁ NAUKOWY, BELKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KONWERSJA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, AQUILOŃCZYCY, AKOMODACJA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, HEJT, ARANŻACJA, TRAGIZM, ZAWIESZKA, FURGON, KLON, SYSTEMIK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, WOLUMEN OBROTÓW, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, GROWL, SALA, DROBNICA, FORMACJA SKALNA, SONIFIKACJA, OPASŁOŚĆ, ANTONOMAZJA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, EMAKI, PLOMBOWIEC, PAS, WYPALENISKO, EKLER, ZAGŁÓWEK, SKRZYPOWE, KRYNOLINA, ANOMALIA POLANDA, HIPOTEKA, JANÓW, ORGANIZM WYŻSZY, DZIAŁ WÓD, RADIO, EPIDEMIOLOG, PŁUŻEK, OTWOREK, PEDAGOG, PULPIT STEROWNICZY, RZYMSKI, TAUKA, OKRĘT, OPONA, PASSACAGLIA, REŻYSER, OŚWIADCZENIE, WYRĘBISKO, POCIĄGŁOŚĆ, KACZKA, ŻARTOWNIŚ, ORKAN, KOBIETA SPOD LATARNI, PIECZYWO, SCENKA RODZAJOWA, JAPOŃSKI, KASA, DILER, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, BULAJ, MANIERKA, HERBATA, WARTOŚĆ DODANA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, TARANTELA, POJĘCIE LOGICZNE, PRZEMYT MRÓWKOWY, KWAS NAFTENOWY, CZYNNIK PRODUKCJI, ANTYFONA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, STOŻEK USYPISKOWY, ATŁAS, SZUBIENICA, PARCH, RYKSZARZ, ŁUK, ZAJĘCIE, TANTALIT, HASŁO WYWOŁAWCZE, DOWCIPNIŚ, CACKO, OSOWIAŁOŚĆ, OCHRONA INDYWIDUALNA, PODATEK ROLNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PRZĘDZA, WYŁADOWANIE KORONOWE, PADWAN, NARTOW, ŁEBEK, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZRZUT, IZBICA, CIAŁO, SŁUGA BOŻY, KAWALKADA, KOMPARYCJA, OBCHÓD, FROTTE, PRZEPIS KOŃCOWY, LABIRYNT, HOLK, OSA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SUMA, KACZAN, PATRON, NASIĘŹRZAŁ, CHIŃSZCZYZNA, SPOILER, SMOCZEK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, WIĄZADŁO, DRABKA, ZASTÓJ, OSPAŁOŚĆ, TRUD, FLUID, NATURA, DZIANINA, ANGOL, TARANOWANIE, BERCEUSE, ATAK RAKIETOWY, JUBILER, SIECIÓWKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, TUTOR, PRAWNICTWO, EKSPLOATACJA, LUD, PUNKT OKOSTNOWY, KRAN, ACETYLENEK MIEDZI, SZÓSTKA, ARTYSTA, NAKRĘTKA, TORU, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SMAKOŁYK, LICZARKA BANKNOTÓW, CZTERDZIESTKA, OWADZIARKI, CZUBEK, PIĘCIOZŁOTÓWKA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ARSENAŁ, NOGA, ANKA, DZIESIĄTY, WZÓR UŻYTKOWY, JON KOMPLEKSOWY, PULPA, LEKARSTWO, OBRONA, AEROCASCO, POLARYZACJA JONOWA, POKOLENIE, PIONIER, NIGER, GWINT, GALERIA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DOWÓD, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, UCIECZKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SIODEŁKOWCE, PLANETKA, MADONNA, ?POMNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIGMEJE LUB ZULUSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIGMEJE LUB ZULUSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUD Pigmeje lub Zulusi (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUD
Pigmeje lub Zulusi (na 3 lit.).

Oprócz PIGMEJE LUB ZULUSI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PIGMEJE LUB ZULUSI. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast