CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUBOŚĆ to:

cecha książki lub innego zbioru tekstów - duża objętość (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUBOŚĆ

GRUBOŚĆ to:

wymiar poprzeczny (na 7 lit.)GRUBOŚĆ to:

wyraźna nadwaga, zbyt duża masa ciała lub jego części (na 7 lit.)GRUBOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest grube, ma duży wymiar poprzeczny (na 7 lit.)GRUBOŚĆ to:

cecha dźwięku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.343

PODRODZAJ, FUCHA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PIERWSZOŚĆ, SOKI, ŁÓŻKO, BATERIA, NIECIEKAWOŚĆ, PACHOŁEK, KROKIET, OBRZMIENIE, BĄK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, PYSZCZEK, TENDENCJA, BYTOWNIT, ESKADRA, AUTOCASCO, BASEN, AKATOLIK, PEAN, WYPOWIEDZENIE, SKRZELOTCHAWKI, OKTAW, DWUKROTNOŚĆ, CEL, DECYMA, PRZECIWNIK, SEKSTET, KARP PO POLSKU, ROZSZCZEP WARGI, ZDRADA, PLACUSZEK, OBIEKTYWNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PIDGIN, IGŁA, ODMIANKA, LANE KLUSKI, PLATFUS, LĘK, DYFUZOR, CZAS ZIMOWY, MARATON, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BINARNOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, HERBATA, KLIKER, PETRYFIKACJA, PARTIA, OKRUTNOŚĆ, AROMAT, SĘKACZ, RABAT, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, TRZMIEL, RYTON, KOPIA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ELKI, TYRAŃSTWO, DAWKA PROGOWA, TRAWA MORSKA, ZASADA, STOŻEK NAPŁYWOWY, SALADA, OSTROŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ROBOCIK, WOLITYWNOŚĆ, SZYPUŁA, NIEPOKALANEK MNISI, ONTYCZNOŚĆ, CZAPKA FRYGIJSKA, ANNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MASZOPERIA, CHEMOATRAKTANT, TERCJA, OBOWIĄZEK WIZOWY, PRZECIER, ANALIZA, KAROWNIK, PYSZOTA, KRAŃCOWOŚĆ, SZEŚĆSETKA, TARCZA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, MIĄŻSZ, PRZEPIS KOŃCOWY, KREACJA, RYKSZARZ, METR, ZIARNIAK, SMAK, KRETYŃSKOŚĆ, TUNIKA, GRUPA ETNICZNA, ODCHYŁ, AKTYWNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, PANEGIRYSTA, ABSORPCJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ANTROPOCENTRYZM, TRANSPORTEREK, HIPNOTERAPIA, KAWALKATA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, GUMNO, ZESTRÓJ INTONACYJNY, FLAUSZ, ŚRODEK KARNY, OMFALOMANCJA, WĘGAREK, PIWNICA, ZŁORZECZENIE, NIEDZISIEJSZOŚĆ, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, INSTYTUCJA PRAWNA, ZDRADLIWOŚĆ, UCZESTNIK, ŻONISKO, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KACZY DÓŁ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, FURGON, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TON, SUBDOMENA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DESKA KLOZETOWA, MALOWNICZOŚĆ, KLUCZ, ZAKUTY ŁEB, KAWA BEZKOFEINOWA, SIEDZIBA, TUBA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FLET PROSTY, ADIUTANT, POTENCJAŁ, INTERNACJONALIZM, RAJSKI PTAK, MARKGRAF, PROLEK, CHŁOPIĘCOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, LOKACJA ATELIEROWA, DENAT , ROBOT PRZEMYSŁOWY, PODYPLOMÓWKA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, BYLEJAKOŚĆ, PIEPRZ, STOS, URZĄD CENTRALNY, CYRK, TWORZYWO SZTUCZNE, ŁOWIECTWO, PERYPATETYK, DIABEŁEK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, FENIG, RYNKOWOŚĆ, WEŁNA, PRĄD INDUKCYJNY, CHOWDER, KUCHNIA, KNYSZA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KARAKUŁY, AKOMODACJA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, OSTANIEC DEFLACYJNY, ŻYLETA, SŁUSZNOŚĆ, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, SZWADRON ŚMIERCI, ARYTMOMETR, GICZ, AKSAMIT, GAŁĘZIAK, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ZAJĘCZA WARGA, KROPLÓWKA, CHOROWITOŚĆ, WILCZE STADO, PÓŁSKÓREK, ODWIERT, MĄDROŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KATAKUMBY, KLAWISZ, KASETA, PAUPER, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MAPA POZNAWCZA, TRUBADUR, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, FREGATA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, EKSPROPRIACJA, MOZART, STAUROPIGIA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, OBRÓT PIERWOTNY, POLITYCZNY, ESKADRA, SUPERNOWA, DANE, GRZECHOTKA, LUZACKOŚĆ, DANINA, HASZTAG, TRĄBKA SYGNAŁOWA, FIGLARNOŚĆ, KOTLET SCHABOWY, WIR PYŁOWY, WOKABULARZ, AVIZO, SZUM, ROPOWICA KŁĘBU, PODCASTING, SKLEPIENIE ŻEBROWE, PRZYCHÓWEK, METODA KASOWA, COLCANNON, WARIOMETR, INTERWAŁ, RULIK, GAZ BOJOWY, GROŹBA, KARTA RABATOWA, ELITARNOŚĆ, SKRĘT, KORONA DROGI, LOT KOSZĄCY, WISIOREK, PATRONAT, STEMPEL, BISIOR, NIEOSTROŻNOŚĆ, AGATA, ASSAPAN, ALBARELLO, MINIATURA, ZAŚPIEW, SZESNASTY, WIĄZANIE, ŚLEPA AMUNICJA, KONWIKT, SERDAK, STADIONIK, SAMOLOT BOMBOWY, PERYKARP, KURS, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PIGULARZ, HELLEŃSKOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, NEOPOGAŃSTWO, GÓRA LODOWA, PLASTYKA, FASOLA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, FETYSZYZM, SZAL, KAPITAN, NAIWNOŚĆ, FANTAZJA, KARTOFELEK, TYKA, PRZYBYTEK, PAPIEROCH, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, ITALIAŃSKI, KROPELKA, CIOS, IMPREZA TURYSTYCZNA, ZWYCZAJOWOŚĆ, CZAS FABULARNY, DOMICYL, TIR, KOMPILACJA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, AKROLIT, BODMERIA, ?KUMOTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUBOŚĆ cecha książki lub innego zbioru tekstów - duża objętość (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUBOŚĆ
cecha książki lub innego zbioru tekstów - duża objętość (na 7 lit.).

Oprócz CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - CECHA KSIĄŻKI LUB INNEGO ZBIORU TEKSTÓW - DUŻA OBJĘTOŚĆ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast