PASTERNAK LUB JELCYN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BORYS to:

Pasternak lub Jelcyn (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASTERNAK LUB JELCYN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.172

SKRZYPOWE, TON, MELANODERMIA, LALKARSTWO, ŚCIANA, KWAS LINOLENOWY, WINA NIEUMYŚLNA, ABLACJA LODOWCOWA, LINON, POLIPTYK, BENTO, NIECZUŁOŚĆ, CANZONA, ZASADA REAFERENCJI, KOPUŁA LODOWA, STÓŁ, ARCHEOLOGIA, NAMIESTNICZKA, SPEAKER, KASKADER, KARIN, TRĘDOWNIK, ELIZJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZAWŁOKI, BURGRAF, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ODBITKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, BUGAJ, JEDYNKA, CHŁOSTA, DZIANINA, KOTWICA, POMIAR, ORGANDYNA, KOLOR LUKOWY, KUTER, KOMPOTIERA, HACZYK, JEZIORO GLACJALNE, LEADER, OCZKO, JEDENASTKA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, KOREKTOR, ANTYKONCEPCJA, DNI OTWARTE, JAJECZNICA, PŁAT, POŁAWIACZ, PŁACA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, BETON JAMISTY, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ODSTĘP, KLEPKA, PÓŁOKRĄG, SĄD POLOWY, TWARDZIAK, SEGMENTACJA, RICOTTA, PIRANIOWATE, PUBLIKA, POST, NOBEL, REZERWA WALUTOWA, PADYSZACH, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BAMBUS, SAKWA, RAJDER, MIKSTURA, PAPUGA, SKANER BĘBNOWY, NIEDORÓBKA, DACH, GORGONZOLA, FUTERKO, UJŚCIE, LODY, CZERWONY, NACISK, INTELEKTUALISTA, ANTAGONIZM, MINA, SŁUŻALCZOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, RUCH, NIEPOKALANEK, CZUPRYNA, KARBIDEK, M, TRAŁ, STARZENIE MORALNE, POUSSIN, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, LEK, KĄT PEŁNY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WSPORNIK, RACICA, CZOŁOWNICA, MANDAT, RUCH IZOSTATYCZNY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, RZEKA CHWILOWA, FILAR, NIEEFEKTYWNOŚĆ, TILAKA, ZDANIE, NOWA KLASYCZNA, PRZYSTOSOWANIE, DOPŁYW, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ADAPTOWANIE SIĘ, SIKAWKA, KLASTER, ANONEK, ŚRODOWISKO, OBJAW, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OBELGA, BI, WŻER, DATOWNIK, DWUSTUZŁOTÓWKA, KUKIEŁKA LESSOWA, NAGANNOŚĆ, AUTOMAT, ZASADA, WITEKS CZCZONY, GEN LETALNY, ANGARIA, PEDERASTKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OKRĘT-BAZA, REKOMPILACJA, KARTA, KLOPSIK, CHROBOTEK, ARMIA, STROIK, ANAMORFOZA, LAMPROFIR, ROWER POZIOMY, ESTOŃSKOŚĆ, KAWOWIEC, MECHOWCOWE, RUSZT, CERKIEW, POMYŁKA FREUDOWSKA, SAMIEC, AZOTAN(V), WYŁADOWANIE KORONOWE, POWĄTPIEWANIE, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OKRĘŻNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, INSTYTUCJA PRAWNA, OSŁONOWOŚĆ, KOROWAJ, URBARIUM, KOMPANIA, TAMBURMAJOR, MELINA, RANA, DIAGNOSTYKA, CZAJKA, COKÓŁ, TRZYNASTY, OKNO, HALO, WAGA, WYDZIAŁ, BĄBELEK, AKCENT OSTRY, PLEWA, KRYSTALIZACJA, ALAIN, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SZKŁA, SZMATKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ŚWIDEREK, GŁOS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, OPERATOR, PERKALIK, PARALAKSA, SIEDEMDZIESIĄTKA, OTWOREK, ORBITA PARKINGOWA, ZŁA PRASA, HAMULEC, PAL, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GŁÓWKA, WIĘZADŁO, KWARTET, GRZEBIEŃ, DODATEK RODZINNY, TURECKOŚĆ, BISIOR, KROKIET, DEMONSTRACJA, KURAWONGA ZMIENNA, ŻABA LEOPARDOWA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, NIEDODMA PŁUC, KOŹLAK, DEFICYT, ZASIŁEK OKRESOWY, APANAŻ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OZONEK, CHOROBA PROMIENNA, PREFEKT APOSTOLSKI, KAWA MIELONA, PROLIFERACJA, KLAKSON, SŁODKOŚĆ, ESDEK, KOCIOŁ EWORSYJNY, UDRĘCZENIE, ŚWIĘTO, ESPRINGOLA, ZNAK LICZBY, JUTRZYNA, SALSA, KABAT, FOLKSDOJCZ, SPACJA, SIMON, GOŁOLEDŹ, FILM KATASTROFICZNY, PRZEKLEŃSTWO, PAPIEROCH, STRINDBERG, WSPÓŁMAŁŻONEK, ATRYBUCJA, MIARA, BATALIA, RING, ROZŁOGI, ALT, KINO DOMOWE, KACZY DÓŁ, WIATR, KINETOPLASTYDY, KURDYBAN, RZUT, HLAK, SELEKCJA, ABRAZJA, PLASTYKA, PORNOGRAFIA, CZYTELNIA, TARANTELLA, PANTALONY, STANOWISKO, ROŻEK, WYSŁUGA LAT, CENZURA, MASZTÓWKA, OGÓR, ZABIEG KOSMETYCZNY, MAKARONIARZ, MROZOODPORNOŚĆ, RZADKOŚĆ, BENEDYKCJA, HALOGENOALKAN, ZIELONE, BÓR, KELOWEJ, RICOTTA, TRYTON, KOZACZKA, NAŁÓG, PĘTO, ADIDAS, INTELEKTUALIZM, MARATON, DRELICH, WYPĘDZENIE, KIESZEŃ, CEREMONIALNOŚĆ, CHUTOR, RACJONALNA IGNORANCJA, TRYSKAWKA, PŁETWA STEROWA, ANDANTINO, NASTAWA, NIEWAŻNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GASTRO, ŁUPEK MARGLISTY, OBŁO, BAT MICWA, ?SZLAMIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASTERNAK LUB JELCYN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASTERNAK LUB JELCYN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BORYS Pasternak lub Jelcyn (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BORYS
Pasternak lub Jelcyn (na 5 lit.).

Oprócz PASTERNAK LUB JELCYN sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PASTERNAK LUB JELCYN. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast