UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIMETYZM to:

upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 8 lit.)MIMEZJA to:

upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIMETYZM

MIMETYZM to:

upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 8 lit.)MIMETYZM to:

forma przystosowań ochronnych zwierząt: maskowanie się przed wrogiem przez upodobnienie do otoczenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.582

ZBIÓRKA, KONCENTRAT, RADIOWIEC, ZIMOWISKO, FLĄDRA, PUSZKARZ, KORMA, HYDROBUS, MASCARPONE, PRZYLEPNOŚĆ, POLIMER WINYLOWY, ZAINTERESOWANIE, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, WŁOS, ISTOTA FANTASTYCZNA, ZARYSOWANIE, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, TRANSMISJA, ŁAJNO, GRUBA LINIA, PILATES, ATASZAT, GLAZURA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, WESELNIK, BIBLIOTEKA, RAKI WŁAŚCIWE, KURTYNA WODNA, ANALOG, BIOGEOGRAFIA, SEMITOLOG, GEST, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CIASTO SKALNE, WTÓRNOGĘBOWCE, ZALANIE PAŁY, OCZY, MONETKA, WILLA, APHELIUM, FIGA INDYJSKA, WARIACJE, KAPITALISTA, MAŁPA WĄSKONOSA, LITOSFERA OCEANICZNA, FOLIA, KOLORY NARODOWE, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, TRZYDZIESTY, PTASZNIK WENEZUELSKI, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, PUNKT PRZYZIEMNY, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, RYNEK PODSTAWOWY, WARIACJE, OKRĘT LINIOWY, NIRWANA REZONANSOWA, METEOROLOGIA ROLNICZA, ALERGIA PYŁKOWA, POSTĘPEK, POZYTYWNOŚĆ, AGRAFON, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ADRES WZGLĘDNY, PRĘT, DRÓBKA, POBRZMIENIE, SŁODYSZEK, CUMMINGS, WIĘZADŁO SIERPOWATE, KLĄTWA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SCHLUTER, PANOWANIE, WOREK REZONANSOWY, FORLANA, USTONOGIE, ŁUPEK, PANI, BASEN MODELOWY, DZIAŁ OSOBOWY, KŁOSEK, DYSZA WYLOTOWA, OBUDOWA, NEURON LUSTRZANY, WĘZEŁ ZARODKOWY, WYZWISKO, METAMERIA, ANTYKONCEPCJA, SHONEN-AI, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, PĄCZEK, NASYCALNIA, PROFITENT, ZAPOJKA, SUBRETKA, KONGA, SILNIK SPALINOWY, ZAŚCIANEK, AROMAT, KASECIAK, DZIELNICA HISTORYCZNA, OŚWIETLENIE, GARNCZEK, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, TOWARZYSZ PANCERNY, TAŚMA, SALCESON, BRYANT, BRANDMUR, STACJA, OTWÓR WYLOTOWY, KONSUMENT, ZATRWIAN, SOLNIK, GRZEBIEŃ, ŻŁÓB, KUKICHA, WYŚCIGI KONNE, WĄŻ OSTROGŁOWY, CERES, PARA UPORZĄDKOWANA, PIĘĆSETKA, FILOSEMITA, UŁUS, PIĘDŹ, KOLEJ ŻELAZNA, BROŻEK, SZAFLIK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BUGAJ, HARCERKA, KANAPKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, POMYŁKA, TĘPAK, IMPAS, SANDINISTA, KOSZT UTOPIONY, FALKA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SAMOZATRATA, SZTURMAK, INDEKS, LAPIS-LAZULI, OCZKO W GŁOWIE, CYKL ASTRONOMICZNY, MELODIA, TALENT, KANKA, ZIARNOJAD, KUREK, KLEIK, ZASOBY KOPALIN, OFICYNA DRUKARSKA, BOCIAN, CELOFYZY, POJAW MASOWY, DEPOZYCJA, UŻĄDLENIE, MYJNIA, SŁONINA, ZACHŁYST, ZIEMNIAK SKROBIOWY, PAPIER WELINOWY, BOHATER LIRYCZNY, PASO DOBLE, KORPUS NAWOWY, DOBB, ZATRUCIE SIĘ, BALECIK, FURA, ZAWÓD, KIT, ZGNIŁKI, TEST PASKOWY, JUJUBA, STEREOIZOMER, PRZEWRÓT, WEGETARIANIZM, PIERŚCIENICE, TEST, BĄCZEK, POLITURA, ALFABET ŁACIŃSKI, OKRĄGŁOGŁOWY, NAOS, PLAZMA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SALADA, SZMATA, MAŁOŚĆ, ILLOKUCJA, KOŁO PODBIEGUNOWE, CZYNELE, IZOLATKA, CYPRYSOWIEC, ANKSJOGENIK, PRZEWRÓT, KIERAT, KAJMAK, NAZWA TOPOGRAFICZNA, BIRIANI, SZASZŁYKARNIA, SKOPEK, TRANSPORTOWIEC, DZIEŻKA, HETEROSFERA, SOLFUGI, KOBIAŁA, MIKROSTRUKTURA, RAKIETKA TENISOWA, DOLMAN, HIN, WÓR, KLUB, CZYŚCIOSZKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, OSTANIEC DEFLACYJNY, KRZYŻYK, POŚLIZG, ŻUŻEL, CNOTA, PAJĄKI, KŁĄB PSZCZELI, UPADEK, KOALESCENCJA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, OLEJEK ABSOLUTNY, WRZENIE, PALINGENEZA, PAŁANKOWATE, KONTROLER, ORDYNUS, CIĘŻKA ARTYLERIA, NORMALNOŚĆ, ŚWIADECTWO, WARIOMETR, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PODWÓJNOŚĆ, STOPKA, CZOŁÓWKA, WOSK, DZBANECZEK, LOTNISKO, ISKIERNIK OCHRONNY, DYSTANS, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PRZYGOTOWANIE, DYNAMIKA, KULE, WOJNA DOMOWA, KANONIERKA, FILOLOGIA POLSKA, SUBLIMATOR, SZCZYTNICA, PUNKT ODNIESIENIA, CZYSTKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, POMNIK, MUGOL, MARYNA, CHROPOWATOŚĆ, NAWAŁNICA, MAGNES, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KOMIN PŁACOWY, PUNKT, STYL KORYNCKI, KOPALINA SKALNA, KABINA, WSPÓŁŻYCIE, PAPROĆ WODNA, OCZKO, SIEĆ WAN, KĄT PÓŁPEŁNY, RAGOUT, RATA BALONOWA, WSPINACZKA SPORTOWA, ALTERNATA, PSAMMOBENTOS, SZNAPS, ICHTIOSTEGOWCE, AZYL, TAG, PRANIE MÓZGU, FIGURA, ODBIJACZ, KANAŁ, BEZAN, PLOTER GRAWERUJĄCY, MECENASKA, DZIECINNOŚĆ, BIAŁA DIETA, PRZEZIERNIK, FILC, ?SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIMETYZM upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 8 lit.)
MIMEZJA upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIMETYZM
upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 8 lit.).
MIMEZJA
upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska lub do innych organizmów (na 7 lit.).

Oprócz UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - UPODABNIANIE SIĘ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT KSZTAŁTEM, BARWĄ, DESENIEM NA POWIERZCHNI CIAŁA DO OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA LUB DO INNYCH ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast