TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDMIOT to:

to, czego się uczy w szkole, nauka, która została objęta programem nauczania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDMIOT

PRZEDMIOT to:

to, czego coś innego dotyczy, cel, obiekt jakiejś czynności lub stanu (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

temat, główny wątek, coś o czym się mówi lub pisze (na 9 lit.)PRZEDMIOT to:

rzecz, materialny obiekt, coś stworzonego przez człowieka (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.240

GŁUCHY TELEFON, USPOKAJACZ, OBIETNICA WYBORCZA, UNIWEREK, JĘZYK, ODKRYWANIE DUSZY, ENTUZJASTA, MIKROFILAMENT, CHAOS, ANTYSYJONISTA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ŻELE, KONKURENCJA, MIĘKKI RESET, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, MER, MASKARADA, FAKTOR, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, AFEKT PATOLOGICZNY, NIEWOLA EGIPSKA, EKONOMIA, POLITYKA ZDROWOTNA, STUDIUM, KORONA, FIRMAMENT, MIKROCHEMIA, AGENT ROZLICZENIOWY, GOTÓWKOMAT, CZARNY CHARAKTER, BUCHTA, POCHLEBNIK, EKRAN FLUORESCENCYJNY, POTENCJAŁ DZETA, NIBYJAGODA, GWAR, EKSŻONA, DYSZKANT, KOŃ ARDEŃSKI, MORTAL KOMBAT, ANTOLOGISTA, DASZEK, BORDER, STOPNICA, HYPERBATON, LINIA KOLEJOWA, WOLA, PERŁA URIAŃSKA, ATLANTYDA, HEREZJA, KOLEKCJONERKA, SIŁA SPOKOJU, BONANZA, INSZA INSZOŚĆ, INICJATYWA PRYWATNA, KOSA, WĄŻ W KIESZENI, ELEKCJA VIRITIM, CHŁOPCZYCA, BACIK, NIEUNIKNIONOŚĆ, HEROS, FARMA, SYRENA ALARMOWA, MATKA, SYROP, STOJAK, NIEWIERNOŚĆ, WYŚCIG, OBIPIĘTA, ZAĆMIENIE, ROŚLINA SŁONOLUBNA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, CZERSKA, WYNURT, PERLATOR, CHIRURGIA OGÓLNA, WAŁ, EKONOMIA SPOŁECZNA, ROZSIEWCA, PATRON, INSTAGRAMERKA, SCHRONISKO, CHÓR, TRANSMITANCJA, SEKTOR PUBLICZNY, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, RYNEK WTÓRNY, WISKOZA, WĄŻ, KOROWÓD, MAPA SZTABOWA, PROWANSALSKI, MASZT, PÓŁNOCNY ZACHÓD, SIARA, PARTIA KATALOŃSKA, USŁUGODAWCA, ARYJSKOŚĆ, AMBULATORIUM, LIŚCIENIE, METALURGIA PROSZKÓW, HIPOTEZA PERMANENCJI, UCHWYT, AFRODYZJE, BEZCZUCIE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, MONOTOPIZM, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PRZEŁĄCZALNIA, FITOPATOLOGIA, FILEMON DZIOBOROGI, STAŁOŚĆ, ZPT, MOWA, CHLEBAK, KRAINA, PRZEGRANA, SZOPEN, FILM PŁASZCZA I SZPADY, BEZROBOCIE SEZONOWE, TASIEMIEC UZBROJONY, ŁYDKA, RYFLA, MYJKA, OKAP, BARONIĄTKO, TUBA, TRACZKA, ŁASZT, POLONISTYKA, LEŃ, STARY MALUTKI, BULIONÓWKA, BATSZEBA, TERAPIA STRUKTURALNA, POPĘDLIWOŚĆ, SYNTAKTYKA, AMON, ATOMOWOŚĆ, WYCHOWANKA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, NEGACJONISTA, STACJA NASŁUCHOWA, ALEUCKI, TARCZA, DEFICYT, WAPIENNICTWO, KOMORNICA, SIWERT, OBRZEŻKOWATE, WĘGLOWODAN, TARTAN, KINEZYTERAPEUTA, CZUWANIE MODLITEWNE, DOMINO, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, POWAGA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, DŻEZ, PETRARKIZM, OSTOJA, LEWAR, MUSZLA KONCERTOWA, ATOMIZM, PULSACJA, UPŁYWNOŚĆ, PRZETWÓR, SNYCERZ, ZDENERWOWANIE, NIEPOKORNOŚĆ, BUDOWNICTWO, POPYT ELASTYCZNY, PANDA, WYCZARTEROWANIE, KOLUMNA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, KIESZEŃ, KAWA ROZPUSZCZALNA, PRZEDGÓRZE, GŁOS, PRACOWNIK, HISTORYCZKA, TECHNIKA ŚWIETLNA, WĘZEŁ ZARODKOWY, LUSTRO, PARCIANKA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, SEMINARZYSTA, ANTENA DIPOLOWA, ZGNILIZNA DREWNA, KONWEJER, NOCEK ORZĘSIONY, BOŚNIA, ARTYKUŁ, KUPIEC, WYWALENIE SIĘ, PATOLOGIA, TOCZENIE, STREFA RYFTU, MEDRESA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, LIOTARD, CRO-MAGNON, EGOCENTRYCZNOŚĆ, WIĄZADŁO, TRZMIEL DRZEWNY, ZASTÓJ, ANUSZKIEWICZ, FANEROFIT, PRZEWODNICA, WIR, OSZCZERSTWO, DIAGRAM KWIATOWY, JĘDZA, SKAŁA MACIERZYSTA, NUWORYSZ, LAUR, SZCZELINA LODOWCOWA, KOSMOGONIA, MATURA, MĄDRA GŁOWA, BIBLIOPOLA, BINOKLE, ORTOPEDA, STARY WRÓBEL, KOLORYSTA, WYDŁUŻALNIK, WEST COAST SWING, TURBINA CIEPLNA, CYFRA, MOGIROTACYZM, DYPTYK, DERYWACJA FLEKSYJNA, DYSZKANCIK, SEN NA JAWIE, GRASICA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, OKRĄGŁOŚĆ, TKANKA MIĘŚNIOWA, KANCONA, MODERATOR, KNEBEL, ANOMALIA MAGNETYCZNA, WIDEOFON, CHOROBA CAROLEGO, KURZEJ, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, SAMOTRZASK, DNI OTWARTE, MACIERZ TRANSMITANCJI, ENERGETYKA CIEPLNA, FOSFATAZA, ANGIELKI, GNIOTOWE, EKSPLOATACJA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZWARCIE SZYKÓW, SUKNIA DEJANIRY, WIEDŹMA, MYRMEKOLOGIA, PROLACERTA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PRECYPITAT, DUPERELE, LATANINA, CIERNIOGŁOWY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ŁAŻENIE, LANE CIASTO, DŹWIGNICA LINOTOROWA, KRYKIET, MIESIĘCZNIK, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, ELEGANCIK, MOTYLEK, SIŁA PŁYWOWA, PATYCZEK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, NOWOBOGACKI, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, RÓŻNOPAZURKOWCE, SIATKA, MIOPIA, ODWAGA CYWILNA, KOMPOZYCJA, ZAGNIEŻDŻENIE, WYSYP, PAWILON, LOGIKA FORMALNA, UPOJENIE SENNE, ZAPRAWA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, KLIN, PTASZĘ, ?ŁAZIENKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDMIOT to, czego się uczy w szkole, nauka, która została objęta programem nauczania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDMIOT
to, czego się uczy w szkole, nauka, która została objęta programem nauczania (na 9 lit.).

Oprócz TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - TO, CZEGO SIĘ UCZY W SZKOLE, NAUKA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA PROGRAMEM NAUCZANIA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast