ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UJŚCIE GARDŁOWE to:

znajdujący się w nosowej części gardła otwór, skierowany ku dołowi i do przyśrodka, ograniczony z trzech stron przez część chrzęstną trąbki słuchowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.773

AMALAKA, SAKRAMENT, AWIZO, WYDZIELINA, OPATRUNEK OSOBISTY, KWADRANT, MIŁOŚĆ, PRZYLEPA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MIĘTA, LODOWIEC SZELFOWY, GRABARZ, OGRANICZENIE, ZJAWISKO THOMSONA, DUKLA WIERTNICZA, TRIO, GRAFOLOGIA, AZYL, KULOMETRIA, BALBO, ROZRZUTKOWATE, KATA, POŁYSK, TURANISTA, KTOŚ, NORMALNA, NATRĘCTWO, SZPONDER, KOŚĆ NIEZGODY, WYWROTKA, BIAŁA STREFA, CIŚNIENIE, RAMIAK, HURTNICA ZWYCZAJNA, POCZUCIE WINY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, WARTOŚĆ NOMINALNA, TRYSKAWKA, APTAMER, CHOROBA RDZY, ODDA, NORNIK PÓŁNOCNY, POŻYCZKOMAT, SZENILA, MAKROWIRUS, BADANIE PRZESIEWOWE, WĘZEŁ, MUZYKA PROGRAMOWA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, STROIK, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, GÓRKA, BECZKA ŚMIECHU, ZNAJDEK, MAKIJAŻYSTKA, CIT, COCKNEY, PŁATEK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, MONITOR, CHODY, PODGÓRZE, ESPERANTYSTA, APOLIŃSKOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, BOMBA KOBALTOWA, MNOŻNA, CHOROBA DARIERA, ASTROSPEKTROSKOPIA, KRIONIKA, CYKL GOSPODARCZY, MAFIJNOŚĆ, KOMAT, CHOROBA MORGELLONÓW, NÓŻ, SYMULACJONIZM, SZEKLER, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, UCISK, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, MATERIA AUTOCHTONICZNA, ZDRADA, SOSNA CZERWONA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, OBOSIECZNOŚĆ, SELEKCJA NEGATYWNA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ORZEŁ, SZTUBA, MONOCHORD, STRADIVARIUS, PIĘTKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, BURZA PIASKOWA, ZAWIKŁANIE SIĘ, ALABASTRON, WAGON, RZEP, KUC AUSTRALIJSKI, ISKIERNIK, STRUNOOGONOWE, WIKKA, DEKANAT, KOSZT SPRZEDAŻY, SZAL, DZIENNIK PROMULGACYJNY, CZASZA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, CZYNNIK WYTWÓRCZY, GZY, PORWAK, PŁAZY OGONIASTE, MASTURBACJA, KREDYT HANDLOWY, PIEŃ, PAŁATKA, PĘCHERZYCA, MAGAZYNEK, MANDŻURIA, BROŃ TERMOJĄDROWA, BECZKA, REWIA, BĘCNIĘCIE, BĘBNICA, ORBITA, RZEŹ, PŁOMYCZEK, NEKROFAG, ANEKS, ROZDZIAŁ, ŁĄCZE ABONENCKIE, TEMPO, NIEŚPIESZNOŚĆ, NIKAB, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, REMISIK, LIS RUDY, PRZESZKODA, TYNIEC, HIPERFOKALNA, NADNOSIE, STYL KORYNCKI, PRZESTRZEŃ STANU, BEZDEŃ, WYSEPKA, NAZGUL, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, FROTKA, GEODEZJA, KONFIRMACJA, KLASYCZNY HATTRICK, MIESZANIEC, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, SIEDLISKO, SAMBENITO, JON HYDROKSYLOWY, BRYLANT, BOSS, DWUSETKA, MEGAPOLIS, MIARA NIEZMIENNICZA, GAZIK, FRANCA, LAMPA DÖBEREINERA, ELIMINACJE, ROŻEN, DRAGONADA, BUDKA LĘGOWA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, KLINGA, BĘBEN WIELKI, USZKO, MALIMO, INGRESJA MORSKA, MAINE, BACHANTKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, KATECHIZM, CZYSZCZARNIA, GEODETA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, BRODAWKA, KAPILARA, GONIEC CZARNOPOLOWY, DREDNOT, BARWA, ADAT, JAZGOT, LICZEBNIK ZBIOROWY, ZIMNA KATODA, ODŁÓG, PALUCH, TANYSTROF, BRODAWKA SUTKOWA, PAIŹA, KIERZNIA, RAK PRĘGOWATY, ROZWAŻNOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, PODSTAWY, SZKŁO JENAJSKIE, SUFFOLK PUNCH, KOPIA, BIUROKRATA, IDIOMATYZM, SAŁATA, SZYPUŁKA, KAPELUSZ, MALKONTENCTWO, URLOP WYPOCZYNKOWY, STOLARZ MEBLOWY, SYN MARNOTRAWNY, TRZYDZIESTKA, POKRZYK, AZYMUT, WAGON DOCZEPNY, TBV, POSTĘPACTWO, DZIENNIKARZ PRASOWY, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, GRZYB DĘBOWY, TEMAT, ZIMNO, TANAGRYJKA, PODZIAŁKA, ROZKAZ DZIENNY, ZYGMUNTÓWKA, DENIALIZM, WESELNIK, ŚMIESZKA, STREFA KRAWĘDZIOWA, NOC, WYSPA, ŚWIETLISTOŚĆ, GEODEZJA GÓRNICZA, RAMIENICA KOSMATA, WIECZÓR KAWALERSKI, KOLORADO, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PAPA TERMOZGRZEWALNA, TEORIA DOMINA, DEMENCJA, ZASTRZAŁ, WIDOWNIA, STRZAŁA AMORA, DIASTOLE, BĘBEN TAKTOWY, GŁĘBIA OSTROŚCI, MADRASA, PEPINIERA, PĘK PROSTYCH, ZOOEKDYSON, PODSZERSTEK, ZATYKANIE USZU, NIERUCHOMOŚĆ, HUMOR, ZWARCIE DRZEWOSTANU, BHP, DYFUZOR, PACZKA, DIAFON, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, REWANŻ, KUMOTER, KATEGORYCZNOŚĆ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, SUBKULTURA, PRZYROST, ŁUCZNIK, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, BONANZA, TĘTNICA ŚLEDZIONOWA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, KARBIDÓWKA, GRAFOLOGIA, HESJA, CHOROBA GAMSTORP, PRODUKCJA PIERWOTNA, SOLÓWKA, PIOTROWO, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PROPORCJA, PRZEWODNICZKA, MINUTA, CASTRES, FREZARKA, REAKCYJNA PRAWICA, WIECZNE PIÓRO, PRZEWRÓT, ZAKOLE, WIRTUOZOSTWO, GUANO, KANAŁ HAVERSA, ELANA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ?PRACA INTERWENCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UJŚCIE GARDŁOWE znajdujący się w nosowej części gardła otwór, skierowany ku dołowi i do przyśrodka, ograniczony z trzech stron przez część chrzęstną trąbki słuchowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UJŚCIE GARDŁOWE
znajdujący się w nosowej części gardła otwór, skierowany ku dołowi i do przyśrodka, ograniczony z trzech stron przez część chrzęstną trąbki słuchowej (na 14 lit.).

Oprócz ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZNAJDUJĄCY SIĘ W NOSOWEJ CZĘŚCI GARDŁA OTWÓR, SKIEROWANY KU DOŁOWI I DO PRZYŚRODKA, OGRANICZONY Z TRZECH STRON PRZEZ CZĘŚĆ CHRZĘSTNĄ TRĄBKI SŁUCHOWEJ. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x