GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAWET to:

górna część damskiego fartucha (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAWET

BAWET to:

część wierzchniej sukni damskiej, trójkątny płat tkaniny, zdobiony haftami, taśmami, pikowaniami, bądź charakterystycznymi kokardami echelle, przypinany z przodu i zasłaniający gorset, ostro zakończony na dole (na 5 lit.)BAWET to:

w dawnych strojach: przybranie przyszyte albo nakładane na stanik - spiczaste przedłużenie stanika (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.214

ŁOŻE, BRYNÓW, KORONA, RZUT, RAJA SIWA, SUWACZEK, BASKINKA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, EKRAN, DWUKĄT SFERYCZNY, GORS, ZRAZ, PŁATEK, UKŁAD ZAPŁONOWY, ANEKS, LUSTRO WENECKIE, TEMACIK, SKŁADNIK, KĄT TRÓJŚCIENNY, FAZOWNIK, OSTROGA, KIL, GOLONKA, ODZIOM, SZYPUŁA, MŁOTECZEK, BELKOWANIE, JĘZOR LODOWCOWY, ZŁOTA FUNKCJA, PŁOZA, DYMNICA, PODMIOT, ŁYŻKA, KOLUMNA, KAMIZELA, KAFTAN, WĄTEK, FINAŁ, ZAUSZNIK, SPODNIE, NITKA, WACHTA, ŁĄCZNIK DROGOWY, CZĘŚĆ ZDANIA, JURA POLSKA, CHORWACKI, ZALESIE, KŁĄB, UKŁAD KRWIONOŚNY, PRZEDSIONEK, TYBINKI, STARORZECZE, CZŁONEK, KROKODYL, ZAGÓRZANKA, ŚLIZG, ZMROK, PLECÓWKA, OBWÓJ, SIODŁO, FLEBODIUM ZŁOCISTE, WIEK NASTOLETNI, FALENICA, TRZON, MANTYLA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ANGEOLOGIA, PRZEDŻOŁĄDEK, TRIO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PAMPANGA, WARZYWNIAK, MARCHEWKA, GAŁKA BLADA, WIĘZADŁO, CZŁON PĘDOWY, CZOŁO, JAŚNIA, ORZECZENIE, DENNICA, CEWA, PRĘGA, OBSADKA, INFOBOKS, MAJĄTEK TRWAŁY, BURDON, GRUNWALD, STREFA POŻAROWA, HEŁMIATKA, BĘBENEK, MAJEUTYKA, POTAŻ, PODSEKTOR, RAMIĘ, WIELKA RUŚ, RETORTA, NAOS, WIELOWYPUST, PUPCIA, DETAL, RATA, CIAŁKO NERKOWE, RUBRUM, NAPIĘTEK, CZESKI, SZKAPLERZ, PODCZYSZCZALNIA, GZYMS, GÓRALEK STEPOWY, SKRZYDŁO, OSŁONA, SAMOOBRONA, TRZECIA CZĘŚĆ, SOLO, ŁYŻKA, FORMACJA DEFENSYWNA, PRACA SEZONOWA, NADRZĘDNIK, WTRYSKIWACZ, KROKODYLEK, KOMORA FERMENTACYJNA, KOPULA, KUPER, PERYKARP, TELOM, GŁADŹ, PRECYPITAT, PAPUA, SUROWICA, OSIEDLE, TACIERZYŃSKI, WĘZINA, RATY, GRZBIET, SKŁADOWA, EWANIELIA, WIHAJSTER, PROSPEKT ORGANOWY, KŁĘBUSZEK NERKOWY, CEROWNIA, RACHUNEK FINANSOWY, ATRIUM, REJESTR, MŁOTECZEK, PERKOZ ROGATY, PODGŁÓWEK, ŁĘK, WYROSTEK RZĘSKOWY, DZWONNICA, ZRĄB, PÓŁWYSEP, UROCZYSKO, CIĄG, FRYZ, KULMINACJA, JĘZYK CHORWACKI, KWATERA, DĘTKA, DUPA, MICROSWITCH, MURZYSKO, PRYZMA, EWANGELIA, KANAŁ, ELEMENT, OBUCH, PODMIOT DOMYŚLNY, LIGAWA, KALESONY, OKRYCIE, TABLAZO, WACHTA, FAZA, SPODNIK, KESON, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, ZACHYŁEK ŁONOWY, GUMA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, TYŁEK, NAĆ, CHOLEWA, KAZIMIERZ, NARZĄD, PASZTETNIK, PUŚLISKO, KOHORTA, PODGARDLE, DANIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PREDELLA, FARTUCH, KOKPIT, WYOBLAK, OKULAR, GŁOWNIA, KORBKA, PRZESTRON, TOM, RYZALIT, PRZÓD, MARCHEW, LIVERPOOLSKA, TASMAN, BIODRÓWKA, ŁUPINA, ALTERNAT, KLEPISKO, RAGLAN, OKRĘŻNICA ESOWATA, PARODOS, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, JELEŃ WSCHODNI, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, SKORUPA, WIENIEC, WÓZEK, REMONT BIEŻĄCY, GEM, ZABUŻE, NARAMIENNICA, PALEC, KORONA, MAJTKI, CZŁONECZEK, PIOTROWO, PLASTROM, SZYNKA, BOKS, PŁYWAK, KONIEC, BAK, KAZARKA, OBŁUSZYN, NUTA, PRZYBUDOWA, MÓZG EMOCJONALNY, PERISTOM, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BOKS, GAR, GÓRA, PAKLAK, ZAKRĘT CZOŁOWY, KRUPON, PIOTROWO, CZASZA, DUANT, USTNIK, RELATOR, PODSEKTOR, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, KALENICA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, SEKTOR, TRZONEK, STOJAN, PRZEDNÓŻEK, KOŁO, STROP, WIENIEC, CHRAPA, CZASZA, KOLEC, SERUM, POPRZECZNICA, MUR, CZŁON SKŁADNIOWY, MASKA, DACH, WARZYWO, BATYMETRIA, ŻAKIET, WILKES, OPONA, ZWÓJ, ELEMENT, MAZAMA RUDA, PIĘTKA, ODDZIAŁ, SPÓLNIK, WIATROWNICA, SZYJKA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, DOLNA SAKSONIA, REGLAN, PIĘTKA, POŁUDNIE, PODOBÓZ, MORZE AZOWSKIE, PREDYKAT, WAŁ, KORA SOCZEWKI, SZCZĘKA, GLORIA, KRAN, MASKA, WZGÓRZE, ?PUDŁO REZONANSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAWET górna część damskiego fartucha (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAWET
górna część damskiego fartucha (na 5 lit.).

Oprócz GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - GÓRNA CZĘŚĆ DAMSKIEGO FARTUCHA. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x