W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GARDZIEL to:

w hutnictwie: cylindryczna część pieca z otworem, przez który piec jest napełniany (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GARDZIEL

GARDZIEL to:

w anatomii: trójkątna przestrzeń zawarta pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi (na 8 lit.)GARDZIEL to:

wąskie, ciasne przejście (na 8 lit.)GARDZIEL to:

w technice: część gaźnika, w której rozpylane jest paliwo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.489

PŁASKOŚĆ, DŁOŃ, NOŚNIK DANYCH, DOBITNOŚĆ, RÓWNIK, AKT, ZABÓR, POKOLENIE KANAPKOWE, LEWOSKRĘTNOŚĆ, SOŁECTWO, DEMAGOG, EMBLEMAT, CENOTWÓRCA, MIODOJAD SZARY, DEPIGMENTACJA, BIOPOLIMER, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CYBUCH, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, KWAS HIALURONOWY, WARZONKA, HOLTER EKG, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KLUCZ SKRZYPCOWY, OPONA RADIALNA, PODGRZYBEK, TASZKA, ZWIERCIADŁO, KIJ, GAMEPLAY, OLBRZYM, CELLULITIS, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FILEMON SĘDZIWY, KLAUZULA DUALNA, MELODIA, ZWIERZĘ, ROZTWÓR NASYCONY, PRZEMYŚLNOŚĆ, POZIOM, TEKSTYLNY, SKAFANDER, OPASKA BRZEGOWA, DIECEZJA, STRUKTURALISTA, ZUPA NA GWOŹDZIU, APROBATA, TELEFON ZAUFANIA, OC, KASOWNIK, BRZUCH, LIDO, ZEROWOŚĆ, SZTUCZNY CZŁONEK, INSTRUMENTOLOGIA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, KRZYWA ENGLA, CZADNIA, PATRONKA, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, GICZ, HISZPAŃSKOŚĆ, LANOS, OSŁONA TERMICZNA, KUPA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, EKRAN, JARZMO, NAKAZ KWATERUNKOWY, KAMIEŃ PROBIERCZY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, CZEREŚNIAK, STELA, USZYSKO, KONFEDERACJA, KAPILARA, NAUKA HUMANISTYCZNA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, ÓSEMKA, ANTYDEPRESANT, KOŚĆ MIEDNICZNA, WIERTNIK, PRZESTRZELENIE, SERNIK, ARGUMENT, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KWADRANT, SZYKANA, ZAPALENIE, HIW, PARTYKUŁA, SPICHRZA, RETORYCZNOŚĆ, MAJKA, CZEREŚNIAK, OKRUTNOŚĆ, MARRAN, KREDYT KUPIECKI, PIK, MIKSTURA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, GEREZA KRÓLEWSKA, WYRAZISTOŚĆ, BON OŚWIATOWY, BODZIEC PODPROGOWY, CZARCI KRĄG, IDEALNOŚĆ, WSZECHMOCNY, SYMULTANA, KARKOŁOMNOŚĆ, ZABAWOWOŚĆ, SKOK KWANTOWY, FILOZOF, MORENA DENNA, LOGOGRAF, BAZYLEUS, PODGŁÓWEK, OSTROŚĆ, PODKŁADACZ, NATARCZYWOŚĆ, ANTAGONISTA, ODTWÓRCA, NUTA, OPAT KOMENDATORYJNY, RDZEŃ, KLAPKA, BARWICA DREWNA, TOR, AGREGATOR, SPRAWDZIAN, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, TRADYCJA, PLANISFERA, PRAKTYKUJĄCY, REEDUKATOR, SYMPOZJON, OBŁUSZYN, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KECALKOATL, PRZEDŚWIAT, ZARZĄD, PŁATEK, TRAWIENIE, PONCHO, MOŻDŻEŃ, SZEWC, EGZEMPLARYZM, CNOTA, BAK, ALDOLAZA, KREDYT PREFERENCYJNY, MOWA EGOCENTRYCZNA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, RAMIĘ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ZSTĘPNICA, PASKUDNIK, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, DEWALUACJA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, DOKTOR HONORIS CAUSA, BIBLIA HEBRAJSKA, MIOTEŁKA, GMINA GÓRNICZA, HRABIĄTKO, DELFINOWATE, PASEK MAGNETYCZNY, ROGATNIK, I WOJNA ŚWIATOWA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, PEPLOS, ŁABĘDZIA SZYJA, PROFESOR, SŁUŻALCZOŚĆ, POWRÓT, ŻYWY POMNIK, KLATKA PIERSIOWA, WRZECIONO, MODULACJA FAZY, PODDAŃCZOŚĆ, MADŻONG, PRZENIKLIWOŚĆ, PRAŻAK, SKUNKS, PROJEKTOR FILMOWY, DOBRA FINALNE, FILOLOGIA CHORWACKA, NOOSFERA, JURA, SOLFUGI, ZŁOTY DEWIZOWY, GRYS, RYCERSKOŚĆ, PREZENTACJA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, NABAB, PRZEZORNOŚĆ, SAŁO, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SŁONECZNOŚĆ, SUBWOOFER PASYWNY, UKŁAD ODOSOBNIONY, RAK PRĘGOWANY, DIETA ASPIRYNOWA, ABBA, DZWON HEŁMU, POSTOŁ, MODELUNEK, OKRĘT LOTNICZY, TEORIA MNOGOŚCI, SYGNAŁ, ZIMNE NÓŻKI, IMPRESARIAT, SĄD OSTATECZNY, ODBIJANY, LUFT, TURKIESTAN, KOLCZAK, CHLEBODAWCA, POZIOM, POBORCA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, WYRZUT SUMIENIA, DZIEDZIC, GRUCZOŁ MLECZNY, INGRESJA MORZA, FANTAZJA, MINÓG TRÓJZĘBNY, POCIĄG EKSPRESOWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, OBLIGACJA SKARBOWA, MOTYWIK, MARCHWIANE RĘCE, KĄCIK, GBUROWATOŚĆ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KROWIAK, WŚCIBSTWO, JASTRZĘBIE OKO, ASFALT, ANON, WŁÓKNO SZTUCZNE, OSAD EOLICZNY, KMIOTEK, PĘTLA, RADA PRACOWNICZA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, GLOSA, DIAK, SURFING, ELEGIA, GODZIWOŚĆ, SAMOLUBNY DNA, INDEKS, MINERAŁ, KORZEŃ, DEKRET, STANOWCZOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CZAS, SIODŁO, ASTERIX, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, BANK CENTRALNY, SUPERKLIENT, KIL, KERATOPLASTYKA, PERKOZ ZAUSZNIK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ZJAWISKO NATURALNE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SUSEŁ WASHINGTONA, MANGABA RUDOCZELNA, FLAGA SYGNAŁOWA, KOCIAK, LUZAK, SZAŁAŚNICTWO, AROGANT, POROŚL, WIELOMIAN UNORMOWANY, KASZKIET, KOLOKWIALIZM, FRANK MONAKIJSKI, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, STAN WZBUDZONY, ZACHOWAWCZOŚĆ, SZABOTA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, SUMER, WRZECIENNIK, NIEUŻYWALNOŚĆ, PALATOGRAM, ANTENA HELIKALNA, CZUCIE TRZEWNE, ?WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GARDZIEL w hutnictwie: cylindryczna część pieca z otworem, przez który piec jest napełniany (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GARDZIEL
w hutnictwie: cylindryczna część pieca z otworem, przez który piec jest napełniany (na 8 lit.).

Oprócz W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - W HUTNICTWIE: CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ PIECA Z OTWOREM, PRZEZ KTÓRY PIEC JEST NAPEŁNIANY. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast