PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGM to:

przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 3 lit.)IMMUNOGLOBINA M to:

przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.186

DIAGNOZA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, KARMANIOLA, GLISSANDO, RAKIJA, ABAJA, SPRZĘŻNICE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, TETRIS, ŁÓJ, BIEL, ANDROGINIA, WYANDOT, DUSZA TOWARZYSTWA, KALORMEN, ROK GWIAZDOWY, BÓBR EUROPEJSKI, POLAROGRAFIA, PENSUM, TWIERDZENIA TALESA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SKRYPT, SYNGALESKI, NIL, ENTEROTOKSYNA, PRZESMYK, OFIARA CAŁOPALNA, SAGUM, PRZEMYT PLECAKOWY, POLEWKA, METAFIZYKA KLASYCZNA, REGUŁA MINIMAKSU, ADWEKCJA, WALEC, KOŁO WERTYKALNE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, REFORMA ROLNA, MIĘKKI ENTER, MODULACJA FAZY, OGNIWO, PREWENCJA RENTOWA, JĘZYK LINGALA, HETEROTROFIZM, HETEROSPORIA, TARŁO, MOLESKIN, MONOGENEZA, POŚWIST, KONCESJA, PĘCHERZ MOCZOWY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ARKA, DIETA, KOLABORACJONISTA, WYDALINA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KWIAT, SUKCESJA UNIWERSALNA, DROŻNOŚĆ, FITOSTEROL, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, LIPOLIZA, KONCERT, CIĘŻKI SEN, ŁACHA, DERG, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, REWIA MODY, DIPLOTOMODON, SZYBOLET, FRYZ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SEKWANA, SMERFETKA, DIAKONAT, GANGRENA, ORCZYK, KLUCHY POŁOM BITE, MOAK CIĘŻKI, BÓBR KANADYJSKI, CZAS, KOMISJA NADZWYCZAJNA, ŁUK TĘCZOWY, LEK ANKSJOLITYCZNY, LICZBA HITTORFA, WITAMINA C, HEŁM, SOCJALIZM REALNY, GAWIALOWATE, PATRON, LAS OCHRONNY, FIGURA OGRANICZONA, REALNY SOCJALIZM, NÓŻ FIŃSKI, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, FELICIA, IGM, SYNTETYK, POWRÓT, WYDATEK MAJĄTKOWY, WÓDKA GATUNKOWA, BOEING, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ROFEKOKSYB, GENDER, DESZCZ METEORÓW, SERDUSZKA OKAZAŁE, INTERWENCJA POSELSKA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, POSTĘP NAUKOWY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, JĘZYK ELFÓW, LAKONIZM, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, WYKOP, KRĄŻENIE WROTNE, OSAD ABYSSALNY, MORTAL KOMBAT, RYNNA SUBGLACJALNA, HAMULEC NOŻNY, CAP, WYROCZNIA, FASCIOLOPSIOZA, SZEW KOSTNY, SZAMPAN, MAZURSKI, AKOMODACJA, WAHADŁOWIEC, SUPERKLIENT, KARMIDEŁKO, CZARNY DIAMENT, IMMUNOGLOBINA G, ASTMA, KRYKIET, DEWALUACJA, BOGOMILSTWO, KONCERT, LINGWETKA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, KAPILARA, PRZYCZÓŁEK, CUDZOŻYWNOŚĆ, OJCZYZNA, RZEZ, KACZKA, BIOFILIA, BRZOZA CZARNA, CUKRZYCA, BĄCZEK, LIST GOŃCZY, SAMOWYLECZENIE, LAS DESZCZOWY, KONTROLA DROGOWA, ŁUK, TANCERKA, POLITYKA KURSOWA, RÓWNIK, DOLINA LODOWCOWA, METODA STRZAŁÓW, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, ARMEŃSKI, KSIĘGA LITURGICZNA, UŻĄDLENIE, ANTROPOCENTRYZM, FIESTA, KLUCZYK, HIMALAJE, AZYMUT, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TOUAREG, GÓGLE, ALDEHYD PIPERONYLOWY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KAZUISTYKA, PETRYFIKACJA, EURO, ANGINA PRINZMETALA, JEEP, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, POLOWANIE, KONGO-BRAZZAVILLE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, SITCOM, INTERPRETATOR, REZERWA OBOWIĄZKOWA, BIAŁA HERBATA, NALEWKA WĘŻOWA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, TYP WIDMOWY, TEKA, BENTLEY, IGRZYSKA, SZYNEL, LEKCJA MISTRZOWSKA, PANASONIC, NORBERTANIA, ZNAK, OGON, SROMOTA, GUL, SPADKOBRANIE, KROTNOŚĆ, ZATOR, POŁAĆ DACHOWA, OPRZĘD, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, EROZJA RZECZNA, KONCERT, CELOWNIK, HOL, CANON, ECCHI, ZRZUTKA, DZICZ, KOŃ OLDENBURSKI, PIES PRZECIWPANCERNY, PRZEJŚCIE, ŁAŃCUSZEK, OGNIWO BUNSENA, WYRÓB HUTNICZY, KURONIÓWKA, NEFROSTOMIA, GWIZD, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, WIECHA, PODATEK OBROTOWY, BOBÓWKA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, POZYTYWIZM, KUBRAK, MANTOLET, DELEGATURA, ŁAWA, LISTA, KĄT POZIOMY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, NOKAUT TECHNICZNY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, GRUPA ALGEBRAICZNA, HAPEK, MARIO BROS, DROGA RZYMSKA, BŁOTNIARKA, SKAŃSKI, AKSAMIT, ELUWIUM, BURDA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, RACJONALNA IGNORANCJA, EKAGLIN, KATEGORIALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, HARACZ, BAZYLIKA, POSIŁEK REGENERACYJNY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, KASAK, OKULARY, WYŚCIGÓWKA, WSPOMNIENIE, ETER, TELEFONIA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, TEMPLUM, ZWARCIE DRZEWOSTANU, LAKTOGLOBULINA, KOMPOZYCJA, FIZYKA STATYSTYCZNA, OPUKIWANIE, JĘZYKI DARDYJSKIE, KOSIARKA ROTACYJNA, ANTYMONARCHISTA, KRĘTKOWICA, SZPAK, PODPINKA, PIT, NASIENNIK, DALMATYKA, SOCZEWKA FRENSELA, CIEMNY PRZEPŁYW, WIZA, KONWERSJA , RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, DAEWOO, PILENTUM, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ARKUSZ AUTORSKI, GĘDZIOLENIE, KABOTAŻ, POCHODNA, KAMIZELKA, DOM REKOLEKCYJNY, KĄT PEŁNY, AŻUR, OSM, SZLAK BOJOWY, TLENOCHLOREK FOSFORU, ?PLUSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGM przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 3 lit.)
IMMUNOGLOBINA M przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGM
przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 3 lit.).
IMMUNOGLOBINA M
przeciwciało zawierające łańcuch ciężki o wzorze domen: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + ogon, produkowane przez plazmocyty (na 14 lit.).

Oprócz PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PRZECIWCIAŁO ZAWIERAJĄCE ŁAŃCUCH CIĘŻKI O WZORZE DOMEN: VH + CH1 + CH2 + CH3 + CH4 + OGON, PRODUKOWANE PRZEZ PLAZMOCYTY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast