NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA WYCIĄGOWA to:

najważniejszy element kopalnianego wyciągu szybowego, składający się z linopędni napędzanej silnikiem przez układ sterowania i regulacji prędkości (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.997

STOLICA, ZESTAWIK, CHOROBA DARLINGA, ELEKTRYCZNOŚĆ, DETEKTYW, ODKŁAD, FITOCENOZA, OBROTNIK, LIŚCIOZWÓJ, POMYWAK, ROZTERKA, FAZA KSIĘŻYCA, KLEPKA, WIECZNE PIÓRO, MLECZARZ, JĘZYK ŻYWY, CHOROBA BERGERA, ARAKAŃCZYK, WINA, REAL, CZEPIEC, CZEPIEC, EFEKT WPIERANIA, WAŁKOŃ, STOJAK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, MADZIARSKI, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, LIEBERMANN, KORZENIONÓŻKI, AWIACJA, SIŁACZKA, FEREZJA, ŁÓW, CYTADELA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, GERMAŃSKI, ZBIÓR, ZAKON MENDYKANCKI, AŻUR, NARZUT, PRZESZKODA, KOSZULARZ, PANNUS, GŁÓWKA, PIECHUR, ZANIECZYSZCZENIA, POST, BACKGROUND, KARTRIDŻ, NUMER, SUWEREN, ELASTOR, KLARYSKI, POLNIK PÓŁNOCNY, TOR, MIKROFILAMENT, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, OŚRODEK, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, WILCZAR, GARŚĆ, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WKŁAD MIESZKANIOWY, NONET, MIKROPRZEŁĄCZNIK, ZAKON SZPITALNY, SZTUCZNY LÓD, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ZADYMKA, PUSZCZALSKA, POWIERNICTWO, HARUSPIK, OTWARTOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, NAJEM, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, SOMATYZACJA, MIĘSOŻERCA, NAŁOGOWOŚĆ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, WIETRZENIE TERMICZNE, MASALA DOSA, LAMPA, TRAFIENIE, BIOLOGIA, INWALIDA WOJSKOWY, TREŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, KONFLIKT SEROLOGICZNY, ULICA, ZAMKNIĘCIE CELNE, DIZAJN, TOKARKA KOPIARKA, CYBORG, WOSK MONTANOWY, BENZYLOPENICYLINA, ROŚLINA NASIENNA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, RODZAJ ŻEŃSKI, BARWA OCHRONNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KARTOGRAFIA, JOGURT, LINIA ROZUMU, MYDELNICZKA, KIEREJA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, BECZKA ŚMIECHU, URNA, PASYWIZM, PSYCHOANALIZA, MECHANIZM KRZYWKOWY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, BANOWINA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, MILCZĄCA ZGODA, NIEKAPEK, PIAST, PRANKO, ŻYWA LEKCJA, EGZEKUCJA KOMORNICZA, KRIOKOMORA, MINA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, KATION AMONOWY, BABA, OSŁONICA, KOLUR, LIZAK LOGOPEDYCZNY, SZPECIELOWATE, FRYZ, LORDOSTWO, CZYSTA, TOPIEL, TWARDE LĄDOWANIE, NIEDBAŁOŚĆ, BIOFILIA, DERELIKCJA, KOŁEK STOLARSKI, AUTOTELICZNOŚĆ, TARCZA, WAPIENNIK, STYL CASUALOWY, APOLIŃSKOŚĆ, GAŁĄŹ, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, OFICYNA WYDAWNICZA, DWUSETKA, KRIONIKA, ERGONOMIA, PONCZOWNICA, RUSZT, JEDYNY PIERŚCIEŃ, TWIERDZENIE KRULLA, IKAR, SZERMIERZ, SMUGA, RYBY MORSKIE, JĘZYK ŁACIŃSKI, UNIŻONOŚĆ, ALFABET WIĘZIENNY, IGM, PĘCHERZYCA, OPERATOR KABLOWY, LINIE OCEANICZNE, GILOTYNA HUME'A, KASOWNIK, BEŁKACZEK POSPOLITY, ZŁOTOWŁOSA, WSZOŁY, FIZYKA ATOMOWA, BROŃ LUFOWA, ABCHASKI, NARÓD, RESORTACJA GENOWA, CIOS PROSTY, OJCIEC, GZY, POŁUDNIK ZEROWY, INTERCEPTOR, ŻARÓWKA, JODO-SHU, SROM, ZAKON ŻEBRZĄCY, KOŁNIERZ, OGNIWO BUNSENA, HURTOWNIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, DORTMUNDER, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, TOSKAŃSKI, WIECHA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, WYRZEKANIE, KLEJARZ, STOLIK, ZAKRYSTIA, FAVELA, FLASZECZKA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, IPP, REDYNGOT, KWADRAT, WIGILIA, MARKER NOWOTWOROWY, TREN, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, STONKA, MASZYNKA, REGUŁA MINIMAKSU, ŚRÓDKOŚCIE, PENTOKSYFILINA, BRODOWSKI, BIEG PŁASKI, ODWOŁANIE, ZABAWKA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KUKICHA, KATEGORIALNOŚĆ, MIARA ŁUKOWA, DEKRET, NOWELIZACJA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, POPRZECZNICA, SZAFOT, ODNÓŻA, UKŁAD WIELOKROTNY, KAMICA NERKOWA, POTWÓR, TYP ORIENTALNY, OPRYSZCZKA WARGOWA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MELDUNEK CZASOWY, NIEPOKORNOŚĆ, BIDON, SEROHEMATOLOGIA, KISZKA, NANDO, DIPLOPIA, AMYLOFAGIA, MĄCZNIAK RZEKOMY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, ZACIĘCIE, STRZAŁA EROSA, DŁUGOGŁOWIE, FENOMENOLOGIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, CHIKUNGUNYA, PLECIONKA, MARUDER, ŁASZT, ZGODA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, FAJTNIĘCIE, RĘKAWICZNIK, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, LANCRET, TUBULOPATIA, PŁACA MINIMALNA, CHOREOGRAFIA, RZADKOŚĆ, DOKUMENTALIZM, TRZEPOT, CERATOFILID, RYNEK HURTOWY, NADWZROCZNOŚĆ, CHIRURG PLASTYCZNY, RASKOLNICY, DOŚWIADCZENIE, LOGIKA FILOZOFICZNA, PRZYPŁYW, FIZYKA MATEMATYCZNA, TRYSKAWKA SZKLANA, BRYZA, OTOCZKA MIELINOWA, RÓWNIK, QUIZ, CIĄG, RADAR GEOLOGICZNY, NATRĘCTWO, WIKKA, PIZZERIA, TRZYDZIESTKA, MASZYNA CIEPLNA, OTĘPIENIE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, GRZEBIEŃ, POLARYZACJA ŚWIATŁA, STYL GRZBIETOWY, SYBERYJSKI, ANTHEM TRANCE, BARYŁKA, EGZOTARIUM, GOŃBA, PLAC MANEWROWY, ?FILAR PRZYPOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA WYCIĄGOWA najważniejszy element kopalnianego wyciągu szybowego, składający się z linopędni napędzanej silnikiem przez układ sterowania i regulacji prędkości (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA WYCIĄGOWA
najważniejszy element kopalnianego wyciągu szybowego, składający się z linopędni napędzanej silnikiem przez układ sterowania i regulacji prędkości (na 16 lit.).

Oprócz NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOPALNIANEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z LINOPĘDNI NAPĘDZANEJ SILNIKIEM PRZEZ UKŁAD STEROWANIA I REGULACJI PRĘDKOŚCI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x