PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOMETR to:

przyrząd do pomiaru prędkości parowania wody do atmosfery (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.351

CHŁODNIA KOMINOWA, NACZYNIE WZBIORCZE, MNICH, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, PRZYRZĄD MIERNICZY, RAK KRAWIEC, LEJEK, HYDROWĘZEŁ, PRZEKŁADNIA, WZDRĘGA, HELIOMETR, PAJĄK, HAMULEC POMIAROWY, CUD, IRYGATOR, PULMAN, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, RAK STAWOWY, METKOWNICA, KUBIKATOR, MUZYKA TŁA, CIURKADEŁKO, PŁYWACZEK, POJEMNOŚĆ POLOWA, MIECH, PIECYK, SILNIK WODNY, KASOWNIK, GASIDŁO, APOGRAF, SUBTERRANEOTERAPIA, PORĘCZE, AGREGAT POMPOWY, HELIOSKOP, CHLEB, EUSTAZJA, DIBIASI, TERMOHYDROMETR, KORYTKO, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, DOZYMETR, KRANIOMETRIA, ROZGRZEWACZ, PRZECHYŁOMIERZ, PIRANIOWATE, FITA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, CHLEB, CELOWNIK, WARSTWA WODONOŚNA, ERUPCJA FREATYCZNA, PÓŁTORAK, SEJSZE, DOLOT, GALUSKI, PRZYRZĄD NAWIGACYJNY, OSAD DELUWIALNY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, STRATOCUMULUS, DRĘTWA PSTRA, ŚLUZA, PRÓBA WODY, TURBINA WODNA, HYDROFOBOWOŚĆ, ZATOR, BATUT, ASTROKOMPAS, OPTOFON, FALKA, OMOMIERZ, KIPIEL, HELIOSKOP, MISTRZ PROSTEJ, LUPA, MASA RELATYWISTYCZNA, WIECZNE PIÓRO, TRYSKAWKA SZKLANA, SZYBKOWAR, SPEKTROHELIOGRAF, HYDROMECHANIZACJA, TACHISTOSKOP, ALARM OZONOWY, ŻARŁACZ KARAIBSKI, ANKUS, AUTOSYFON, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, WIATR GWIAZDOWY, MANOMETR PRÓŻNIOWY, KRAKOWSKOŚĆ, LUNETA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, DYSPENSER, ŚLUZICE, TOŃ WODNA, DELFIN CHILIJSKI, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, SKLEROMATER, WODY FLUWIOGLACJALNE, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, PIKIEL, MORŚWIN, ELSEYA ZĘBATA, NURT, RETENCJA, FOTOHELIOGRAF, CZAJNIK, OGOŃCZA DIAMENTOWA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ASTROMETR, LORNETA, METR NA SEKUNDĘ, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, PLATANA, ŻYZNOŚĆ WODY, MELOGRAF, ŁĄCZNIK LABORATORYJNY, INTERSTYCJAL, HYDROMETRIA, TURBINA WODNA, MIERNIK, WIEŻA CIŚNIEŃ, NIEBIOSY, MOTYLEK, LITR, AMFIBIA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PŁYWACZEK, KOMORA JONIZACYJNA, KORONA, PIĄTY BIEG, OPTOMETR, ABISOBENTAL, HELIOGRAF, LAMPA LUTOWNICZA, ECHOGRAF, OBRĘCZ, SENSYTOMETR, PELORUS, LEJ POLARNY, SPŁYW, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, LORNETA, LUNETA, WTYCZKA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, HELIOMETR, FOTOHELIOGRAF, SAJRA, MORŚWIN SZARY, PRZYRZĄD, TORPEDA LOTNICZA, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, PĘD, MACH, STROBOSKOP, CIAŁO NIEBIESKIE, OGRANICZENIE, TENDRZAK, TROPOSFERA, PIWO, ASTROSPEKTROGRAF, WĘDKA, TORFOWISKO WYSOKIE, SILNIK RAKIETOWY, STOPIEŃ WODNY, MŁAKA, JEZIORO ENDOREICZNE, PIERWSZY BIEG, BAGNO, ASTROMETR, ZROSŁOGŁOWE, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, OKTANT, MONOCHORD, CIĘŻKA NOGA, HYPSOMETR, ZRZUT, METANOMETR, DIAGRAF, ORKA, PRZEPALANKA, LINIA ŚNIEGU, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KOZIOŁEK, KOTWICA, OPILSTWO OKRESOWE, EKRANOPLAN, SAMOWAR, PILNICZEK, CHŁODZENIE ABLACYJNE, PUŁAPKA, WERTEKS, CHMIELARNIA, STAN OSTRZEGAWCZY, POMPA POŻARNICZA, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, SKIASKOP, PIERŚNICA, STREFA TROFOLITYCZNA, PUTTER, SZCZEPONOGI, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, KORONOGRAF, MEZOZAURY, HYDROFON, ADWEKCJA, KURSOGRAF, SONDA, WYPAR, PARALAKSA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, CIASTO, FALA WODNA, GŁĘBINA, ZAKLEPKA, SYNCHROFAZOTRON, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TELESKOP, MELIORACJA WODNA, PIŁONOSOWATE, ALKOHOL ROLNICZY, ALGOMETR, WĘŻORYBOWATE, WIRKI, PINGLE, PRZEJRZYSTKA, CYTRYNADA, DELFIN BUTLONOSY, RAK, PELAGIAL, POGONIEC, POMPA GŁĘBINOWA, STRATOSFERA, GAŚNIK, STUDNIA ABISYŃSKA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, ZASTAWKA, HALOFIL, ŚLIZG, FLUKSOMETR, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, BOLOGRAM, MIGACZ, PODWODNY LOTNISKOWIEC, CHWYTACZ, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, PION ŻYROSKOPOWY, TROPOSFERA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, DOK PŁYWAJĄCY, GRANITA, DRUGI BIEG, SKAŻENIE CHEMICZNE, KONTRASTER, STOPIEŃ WODNY, ZAPORA WODNA, OPŁATEK, TRYMOMIERZ, TOWOT, OSCYLOSKOP, PILNIK, INTERSTYCJAŁ, RACA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, SPRAWDZIAN, INKLINATOR, PRZEPŁYWOMIERZ CORIOLISA, JUNKERS, RAKIETA, COMPLUVIUM, WULKAN BŁOTNY, TELESKOP, LICZNIK CIECZOWY, RAK RZECZNY, KOŁO MŁYŃSKIE, KWADRANT, ŁAŃCUCH MIERNICZY, CZWARTY BIEG, CZAJNICZEK, PLUWIOGRAM, ŚCIEK, GIROSTAT, CAPILLA, LOKACJA, PARA, TOSTER ZAMYKANY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, CYKL HYDROLOGICZNY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PERLATOR, RYNNA SUBGLACJALNA, BICZ WODNY, LUPA, CEMBROWINA, MORŚWIN CZARNY, MNICH, BERNARDYNKA, PROTRAKTOR, DELFIN CZARNOGŁOWY, ?MŁYN WODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOMETR przyrząd do pomiaru prędkości parowania wody do atmosfery (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOMETR
przyrząd do pomiaru prędkości parowania wody do atmosfery (na 8 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PRZYRZĄD DO POMIARU PRĘDKOŚCI PAROWANIA WODY DO ATMOSFERY. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x