PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREKTOR to:

przyrząd piśmienniczy, w postaci pióra, płynu w opakowaniu z pędzlem lub w postacipaska; używa się go do korygowania błędów piśmienniczych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREKTOR

KOREKTOR to:

osoba, która pracuje w wydawnictwie, redakcji lub drukarni przy korekcie tekstów (na 8 lit.)KOREKTOR to:

podkład z dużą ilością pigmentu, który maskuje cienie pod oczami, pajączki, wypryski, małe blizny, zaczerwienienia i grudki (na 8 lit.)KOREKTOR to:

zespół filtrów, które służą do podbijania lub tłumienia określonego zakresu częstotliwości, zmieniając tym samym barwę dźwięku (na 8 lit.)KOREKTOR to:

urządzenie, które usuwa wady i usterki, np. korektor pracy silnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.483

POLIETER, HAK, DYPTYCH, ORTODONCJA, SZKARŁUPIEŃ, AUTSAJDER, SKALENOEDR, JEDWAB, TELEGRAF OPTYCZNY, CHOMIK DŻUNGARSKI, TROLEJBUS, WAN, NISZA NIWALNA, KONFERENCJA, ZAKRZTUSZENIE, WELUR, GILOSZ, LEP, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KSIĘGOWA, IMIGRANT, GNUŚNOŚĆ, PARAFARMACEUTYK, MIECZ UCHYLNY, POTRÓJNOŚĆ, PRZĘDZIWO, POBIAŁKA, SKRZYDŁA, SZTUCER, JOSE, KRATER BOCZNY, SKRYBA, MYSZ, NAPPA, WROCŁAWSKOŚĆ, RYPS, AGENT, HANIEBNOŚĆ, KRZYŻYK, BZYGI, JEDZENIE, CECHOWNIA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SIOSTRZYCZKA, KOLEJ LINOWA, ANTOCYJANIDYN, RAK PRĘGOWATY, STYLON, GARDEROBA, ZABUDOWA, SEMINARIUM, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, BENEFICJUM, WODOWSKAZ, DAGLEZJA SINA, DIRT, DŻIG, PAS, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, MGŁAWICA, PLATFORMA PROCESOROWA, DRUŻYNA, DROBNOZIARNISTOŚĆ, KURZYSKO, HIPNOTERAPIA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PORĘCZE, NIECHCIUCH, BIZNES, ŻYŁA, ANON, WYLEW, KWASKOWATOŚĆ, EKOLOGIA, GALAKTYKA, KALIMBA, NIMFA, IMPLEMENTACJA, PĘTO, AUTOMAT TELEFONICZNY, GICZ, DWUSETKA, PLACUSZEK, ROZWÓRKA, KONSONANS, PRZEDZIAŁ CZASOWY, MODEL REDUKCYJNY, PÓŁNOC, POPLECZNICTWO, SAMPLING, DIAŁ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PŁUCZKA, TRZASKOWISKO, DRIBLING, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, WZDĘCIE, WAPIEŃ MUSZLOWY, MARCHWIANE RĘCE, TUBULOPATIA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ŁYŻKA, OSOWATE, KANTON, CYKL JAJNIKOWY, SIŁA LORENTZA, FUNDUSZ SOŁECKI, KORKOWIEC, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, IMPULS, SONDAŻ, WIRUS POLIO, AMPUŁKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, ANGIELKI, SIÓDEMKA, ALBEE, PIĘDŹ, PLOMBA, MŁOT, JĘZYK ISLANDZKI, PLAGIAT, ROZŁUPNOGŁOWCE, ŚLIZGAWKA, PREFORMACJA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, IZOCHRONA, DEZERTER, GRAFICIARZ, ŁATA, INERCYJNOŚĆ, KOMPARATOR BŁYSKOWY, CZARCIK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SOSNA CZERWONA, WARZYWO, KOMOSA, KAUCZUKOWIEC, MINIATURKA, CIASNOŚĆ, DRAMA, LONGER, SĄCZEK, BĄBELEK, KOHORTA, HARDTOP, PIEC DYMARSKI, MIRAŻ, MALAKOZOOLOGIA, WIKIPEDYSTKA, METR NA SEKUNDĘ, NOS, OPTIMUM KLIMATYCZNE, GLEBA, PATENA, MANDOLA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, STRATUS, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, RAKIETA, ZAKRYSTIA, ROPOMOCZ JAŁOWY, WTYCZKA, SMALEC, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ZAPAŚĆ, REKOMENDACJA, KONDOMINIUM, TRIADA KARTAGENERA, POPRĘG, WYCINEK, PION, KACZUSZKA, DWUDZIESTY DRUGI, RAMPA, PRZEDPORCIE, FORLANA, STOPIEŃ ETATOWY, WYBLINKA, SYJON, OPERATOR, KUCHTA, SEZON REGULARNY, METRESA, PRZECIWNIK, MAMUT WŁOCHATY, TOLERANCJA, ROPNICA, MORS, DESKA KLOZETOWA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DIDŻEJ, CARSTWO, SZKAPLERZ, BŁĄD LEKARSKI, KAMIENIARZ, DZIKUS, PROMIEŃ, SKUTEK PRAWNY, TOPIALNIA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, DICKENS, UCZEŃ, TAFELKA, UŻYTEK LEŚNY, SYR, PULPETY, KURTYNA SKALNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, STAN, SERDAK, PRZEMYTNIK, HEJNAŁ, ZAĆMIENIE, KRAKUSKA, RANA, KOKTAJL, DUPLIKA, ZMARSZCZKA, ODSKOCZNIA, UŁAMEK ZWYKŁY, HAMSUN, ŁĄCZNOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, PROFESOR, DESIGNERKA, GIROBUSOLA, ALGOLOGIA, MECENASKA, ZEZWŁOK, FLAMBIROWANIE, GROSZKI, RYBA DRAPIEŻNA, MADŻONG, DACH NAMIOTOWY, ADAM SŁODOWY, CHOROBA OLLIERA, PANDRAK, INTERNACJONALIZM, AKSAMIT, PROFIT, POPRAWNOŚĆ, MAKRO, LIEBERMANN, TACA, DOKUMENTALIZM, SPEDYTOR, WIGONIA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ŁAMANIEC, TRZEJ KRÓLOWIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, KAGANIEC, SZAL, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, MORESKA, REK, ŚWIATOWOŚĆ, KAWKA, PRZEKIEROWANIE, KRAB, KONGA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ŻALUZJA PIONOWA, MNISZEK, SOK, POŁAĆ, MUTACJA ZMIANY SENSU, FIALA, ASTROLOG, MAGNESIK, NAPAŚĆ, KLEJNOT HERBOWY, PHISHING, JEDNOŚLAD, MEGAPOLIS, JAGLANKA, WYWINIĘCIE ORŁA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, UBYCIE, NAHUATL, RADIOMETRIA, CZERPAK PATALASA, FENIG, TEATR LALEK, ADSORBAT, GRAFICZKA, STEROWANIE KRZEPKIE, SZCZELINA BRZEŻNA, ĆWICZENIE, GORZELNICTWO, SKARB, RULETKA, ENERGETYKA JĄDROWA, MANDŻURSKI, ?SUBSYDIUM EKSPORTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.483 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREKTOR przyrząd piśmienniczy, w postaci pióra, płynu w opakowaniu z pędzlem lub w postacipaska; używa się go do korygowania błędów piśmienniczych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREKTOR
przyrząd piśmienniczy, w postaci pióra, płynu w opakowaniu z pędzlem lub w postacipaska; używa się go do korygowania błędów piśmienniczych (na 8 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZYRZĄD PIŚMIENNICZY, W POSTACI PIÓRA, PŁYNU W OPAKOWANIU Z PĘDZLEM LUB W POSTACIPASKA; UŻYWA SIĘ GO DO KORYGOWANIA BŁĘDÓW PIŚMIENNICZYCH. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x