CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KACZKA to:

cyranka lub krzyżówka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KACZKA

KACZKA to:

naczynie przeznaczone dla obłożnie chorych mężczyzn służące do oddawania moczu (na 6 lit.)KACZKA to:

ptak wodny; przedstawiciel podrodziny kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae) (na 6 lit.)KACZKA to:

mięso kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

potrawa z mięsa kaczego (na 6 lit.)KACZKA to:

efekt gitarowy nazywany wah-wah (łałą) (na 6 lit.)KACZKA to:

układ konstrukcyjny statku powietrznego (samolotu lub szybowca), w którym ster wysokości znajduje się w części dziobowej przed skrzydłami (na 6 lit.)KACZKA to:

samica kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

zawartość kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

pogardliwie lub żartobliwie o Jarosławie Kaczyńskim - polskim polityku (na 6 lit.)KACZKA to:

układ samolotu lub szybowca o usterzeniu wysokości umieszczonym przed skrzydłami (na 6 lit.)KACZKA to:

naczynie używane przez chorych mężczyzn do oddawania moczu bez wstawania (na 6 lit.)KACZKA to:

dobrze pływający ptak z rzędu blaszkodziobych, łowna; około 100 gatunków (na 6 lit.)KACZKA to:

samolot lub szybowiec, którego usterzenie wysokości umieszczone jest przed płatem nośnym (na 6 lit.)KACZKA to:

ptak z rzędu blaszkodziobych, dobrze pływa i nurkuje, łowna (na 6 lit.)KACZKA to:

krzyżówka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.250

PREZYDENTKA, CYCEK, PNEUMATOLIZA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, JAN, RÓG, IRENA, LAMINAT, PŁAWKA, ZNAK MUZYCZNY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ZORZA, PRZECIWNIK, MARINA, MIRAŻ, KRET, POLEWACZKA, HYBRYD, KAPSLA, RAMA, MIKROMETR, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KINOTEATR, UKŁAD INERCJALNY, BABOCHŁOP, SILNIK UNIWERSALNY, BLUZA, NABIODRNIK, WCZASY POD GRUSZĄ, AUDIOBUS, LIDER, BLOKADA EKONOMICZNA, EKOGROSZEK, SZPULKA, STREAMING, BIAŁA SZKOŁA, OTRZEWNA, PREIMPLANTACJA, RETROGRADACJA, PASEK, LAS, MIERZENIE, KONTUR, APOSTAZJA, TENOR, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BAKAS, EKSPONENT, ELASTOMER, PRZEKAZIOR, OBIEKTYW, ELEWATOR ZBOŻOWY, SZAGRYN, JĄKANIE, ROSOŁEK, PRANIE PIENIĘDZY, KAMICA MOCZOWA, EKRANOPLAN, ŁUPEK ILASTY, MOZART, KRÓL ZWIERZĄT, ASFALT, KANAŁ, ŁASKAWCA, CHÓR, KARABIN PLAZMOWY, AGENDA, DZIADZIENIE, MUZA, HACZYK, FISZUTKA, BLOCZEK, KAND, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RATOWNIK MEDYCZNY, WRAK, ASTRAGAL, ŁYŻKA, STRES, DZIURKA, CIENNIK, TEORIA CIAŁ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ANGIOPLASTYKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, TROLL, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, TRASA ŚREDNICOWA, LITEWSKI, TRANSFLUENCJA LODOWCA, NARYS FORTYFIKACYJNY, PŁYTKA POSADZKOWA, MASZYNA TŁOKOWA, LAGUNA, ATOL, WNĘTROSTWO, BAGAŻOWY, SEZAMEK, SZÓSTKA, PIERÓG, ADWOKAT DIABŁA, ŹREBAK, AFERA, FENIG, PROSTAK, KAJMAK, BROSZURA, LORDOSTWO, OSZOŁOM, OFENSYWA, GRA HAZARDOWA, OSĘK, ASTRAGAL, DOMEK LORETAŃSKI, SET, MAKINTOSZ, ANTYPATRIOTYZM, DRYBLAS, RUMIEŃ LOMBARDZKI, HIPOTEKA, GALANTYNA, APLA, SZÓSTY, CASTING, BAGAŻÓWKA, KLAKSON, CZAPRAK, METYLOTROFIA, POPELINA, MORFEM LEKSYKALNY, FARSZ, OPAŁ, PAPROĆ WODNA, FRAZEOLOGIZM, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SZYNA, KURS, RYZYKO OPERACYJNE, UZIOM, WIZERUNEK, MATECZNIK, KOMPLEMENTARIUSZ, WATA, NERWICA SPOŁECZNA, DODATEK RODZINNY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ALTOCUMULUS, GARY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŻYWA PAGINA, STYMULATOR, ISTOTA, TAROK, BARWA, ODTWÓRCA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, CZTERDZIESTKA, MEMBRANOFON, REPRODUKCJA, TĘPICIEL, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, RACHUNEK ZDAŃ, FRASZKA, BRONA, RYZYKO KURSOWE, WINA KWALIFIKOWANA, BYSTRZE, CELA, DEASEMBLER, PAKIET, BULWA, UDERZENIE, METODA ODCHYLEŃ, SIUR, SANDAŁY, TRĄBKA, SKORUPA, FLOTA, PATOGEN, DREWNO KĘDZIERZAWE, ADORACJA, SIEROTA ZUPEŁNY, BATALIA, LANDO, PRYMITYWIZM, JĘZYK ANGIELSKI, RECEPTARIUSZ, REPREZENTACJA, TUNIKA, TRANSMISJA, WIEK, SZYNOBUS, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ŚWINIARKA, GICZ, KWARTET, TANDEM, SERWIS, TAKSON MONOFILETYCZNY, ŻUŻLOBETON, KONOTATKA, ŻURNALISTA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WANIENKA, KASZUBSKI, RZECZ WNIESIONA, ZAPRZĘG, KRĘG, FREGATA, PRZEDZIAŁ, BAN, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PEPICZKA, LEKKOZBROJNY, TERAPIA ODRUCHOWA, BURZA PIASKOWA, KOŃCÓWKA, LIEBERMANN, KOMÓRCZAK, KOZAK, CURRY, NIEPOKOJENIE SIĘ, FASETKA, ILUMINATOR, KOLOROWOŚĆ, OPONKA, ANTYUTLENIACZ, POJAZD KONNY, KASTANIETY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ALFRED, GLORIETA, OBŁĄKANY, ALKOWA, NEURON LUSTRZANY, PAROSTATEK, KOŁNIERZ, TRASZKA GRZEBIENIASTA, POŁYSK, SPAD, METAL CIĘŻKI, JEDWAB OCTANOWY, WRÓBEL POLNY, SPAMIK, ZŁĄCZE, REGISTER, WARIACJA, ZASTÓJ, FOTOGENICZNOŚĆ, KNYSZ, KEYBOARD, FILTR, SITEK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, URSZULA, ZABAWKA, GWAJAKOWIEC, SKRAJNIK DZIOBOWY, KRYJÓWKA, FARMAKOKINETYKA, UDERZENIE, BRAMKA, SPRZĘT, ZATRACENIE, STACJA POSTOJOWA, ARTEFAKT, SILNIK SPALINOWY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SPÓJNIK, IDIOSYNKRAZJA, MIMOZA, CIĄG, PŁACHTA, TARLATAN, OLIWA Z OLIWEK, NADZIENIE, DOBRO PRAWNE, GRAF PODSTAWOWY, SOKI, TUŁÓW, ŚLEPA PRÓBA, ŁUPIEŻ PSTRY, CELEBRACJA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KARAWAN POGRZEBOWY, KONCENTRACJA, ADRES, WŁÓKNO, GORĄCA KREW, MIĘSOŻERCA, UDAR, HIPODROM, SZPAGIETKA BAHAMSKA, DESKARZ, ALKIERZ, MACICA, GARNEK, ?MAŁA OJCZYZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KACZKA cyranka lub krzyżówka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KACZKA
cyranka lub krzyżówka (na 6 lit.).

Oprócz CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CYRANKA LUB KRZYŻÓWKA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast