IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAŁOWIEC to:

iglasty krzew lub drzewo o owocolistkach tzw. szyszkojagodach (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAŁOWIEC

JAŁOWIEC to:

drewno, gałęzie jałowca (można je palić, uzyskując bardzo przyjemny dla nosa dym) (na 8 lit.)JAŁOWIEC to:

Juniperus - rodzaj roślin iglastych należący do rodziny cyprysowatych (na 8 lit.)JAŁOWIEC to:

owoc jałowca pospolitego, jego szyszkojagoda, używany często w kuchni polskiej jako przyprawa (na 8 lit.)JAŁOWIEC to:

iglasty krzew z szyszkojagodami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.807

ZWŁOKI, TATRA, UDERZENIE, ABLUCJA, PICOWNIK, KAZAMATA, KARA GŁÓWNA, KĄPIEL OŁOWIANA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, AWEROA, PIDŻIN, KWARTET, TIPI, TUM, EMISJA, FROTTE, DWUDZIESTY DRUGI, HALA MASZYN, HEL, POTENCJAŁ, WIERNOŚĆ, MANIFEST, MATAMATA, ABOLICJA, PALMETA, POSZKODOWANY, DACHÓWKA, SZABROWNIK, ALARM SZALUPOWY, MYŚLISTWO, KURATELA, REGENERACJA, RAJKA, SPIEK, WISZNICA, LATARNIA UMARŁYCH, SKUN, FACSIMILE, CZŁON SKŁADNIOWY, WIELKORUSIN, KONFISKACJA, SIKAWKA, DRAMATURGIA, LAMPA KSENONOWA, PAS DROGI GRANICZNEJ, CIOS, SUCHAR, ŻYDOSTWO, STRZAŁ, TYMBALIK, SUWNICA BRAMOWA, APATIA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, FIRANKA, DECHA, JONIZACJA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, MAKRAMA, RUCH IZOSTATYCZNY, OKRZEMKI, FONDUE SEROWE, ŚLIWA, KOSKINOMANCJA, UKŁAD WIELOKROTNY, SODÓWKA, REKOLEKCJE, ARABIKA, SAMPLING, DOWÓD, BEZWODNIK, RAKIETA, SZADOK, AGAMA, FAJKA, AUTOMAT, GIERASIMOW, KUBEK, PRAWORZĄDNOŚĆ, METAL KOLOROWY, PARATHA, PAROKSYTON, KURHAN, ZRAZ, WYBRANKA, PAMPUCH, PANICZ, MIKS, ZAŚLEPIENIE, ZAPORA WODNA, MECHANIKA, PRADZIAD, SZLACHCIURA, OLCHA, NIEREZYDENT, KOTLET POŻARSKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, AKWAFORTA, CUDACZEK, KONKURS, WIERZĄCY, ARIANIZM, ZAWIKŁANIE, MASZYNA ENERGETYCZNA, WYDERKA, WOLUMEN OBROTÓW, MEGATSUNAMI, KOSMOGONIA, GENERACJA, ROZWIDLACZ, CZERWONOKRZEW, BŁONICA GARDŁA, GEN LETALNY, LINIA LOTNICZA, TESTOWANIE WZORCOWE, BALKON, SERPENTYNA, ŁACINNIK, SZCZUR TUNELOWY, OPERATOR, PAMIĘTNIK, KANONIERKA, SPÓŁKA CICHA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, INTERNACJONALIZM, AZOLLA DROBNA, SURMA, JEDYNKA, LESŁAW, KROPKA, SALOPA, PORT, ZAKŁÓCENIE, STRZELNICA SPORTOWA, BANER, SZUMOWINA, WYRZUTNIA, TARATAJKA, MARK, LOBELIOWE, NAGIEL, DUET, PLUDRY, ZAMEK, ORTOGRAFIA, ZBROJA ŁUSKOWA, KACZKA, WOJSKO FEDERALNE, NADAWCA PUBLICZNY, GREK, OBSŁUGA, GANC POMADA, SZEWRON, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PRAŻMO, ELIMINACJA, AUTKO, SZCZOTECZKA, KURDYBAN, ŚNIEŻNIK, KOLCZATKA, WYJAZD, PUNKT DYMIENIA, BROKAT, BAGAŻ, GĄSKA, KONDOTIER, LEGALIZACJA PIERWOTNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOMISARZ, EKSPLOATACJA, ZACIESZ, ABAKUS, BERGAMOTA, NAROŻNIK, TARANTELA, KRWAWNIK, OWICYD, WOLE, LISTA PROSKRYPCYJNA, ORZECH LASKOWY, TĘCZA, RELIKWIA, KOJEC, KRĘG, SMOLUCH, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, RZĘST, UKŁAD KIEROWNICZY, HRABINI, KRAB, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, ESENCJA, ANTENA MIKROPASKOWA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, CYGANKA, MADAPOLAM, SZADOK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, STORYTELLING, KRAJ NORDYCKI, BRIK, ZABUDOWANIE, FAŁ, BIELIZNA, KLIN, SERWETKA, MANSZETA, WŁÓKNO, WARTA, AGAMA PERSKA, OBERWANIE CHMURY, STEREOTAKSJA, PODOBIZNA, DZIURAWKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, RUTENIZACJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, ALT, ALARM POŻAROWY, METAMERIA, LENIUCH, EUTEKTOID, KRUCHTA, BIERWIONO, MAJDAN, WILK, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, DYWDYK, SPIS POWSZECHNY, WARSZTAT, NOOB, PENTAPTYK, KOMPRADOR, SKANDYNAWSKOŚĆ, PIEC, ROSZCZENIE REGRESOWE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MINERALIZACJA, TABLICA, PAMIĘĆ, JEDEN, NIKIELINA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, AFERKA, KULTYWAR, FRYZ, LITERATURA FAKTU, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, NIDERLANDZKI, HORMON LOKOMOCYJNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, GROŃ, NIECZUCIE, DIAKONIA, KOMIZM, POSUW, DRZEWO KAKAOWE, EDYKUŁA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, KRA LODOWCOWA, KŁOBUK, GOMÓŁKA, ROLADA, PTASZYNA, PLOMBOWIEC, TESSERA, KATAFRAKTA, DOM POSELSKI, PUNKT, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PIERZCH, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MAGIERA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZŁOTKO, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, GRANAT, KAMPESZYN, DRIAKIEW, DOMINACJA, PLOMBA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, NIECKA BASENOWA, STRASZYK, OPERA, GARBNIK, GNIAZDO, STEK, PACHOLĘ, TEMPERATURA ZAPALENIA, OKULARY, BUŃCZUK, LODOWIEC NORWESKI, PLAN MOBILIZACYJNY, BLOK, INWOLUCJA, OFICER PRASOWY, BALIA, ?STACCATO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAŁOWIEC iglasty krzew lub drzewo o owocolistkach tzw. szyszkojagodach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAŁOWIEC
iglasty krzew lub drzewo o owocolistkach tzw. szyszkojagodach (na 8 lit.).

Oprócz IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - IGLASTY KRZEW LUB DRZEWO O OWOCOLISTKACH TZW. SZYSZKOJAGODACH. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast