FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLANT to:

falbana, która była naszywana na spódnicy lub sukni (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOLANT

WOLANT to:

środek transportu, rodzaj powozu bez budy (ochrony przed deszczem), z kozłem składanym lub bez kozła, znany od XIX wieku (na 6 lit.)WOLANT to:

urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości, ma postać otwartej od góry kierownicy (na 6 lit.)WOLANT to:

gra sportowa, która polegała na odbijaniu rakietką piłki z piórkami (na 6 lit.)WOLANT to:

zwiewna suknia z falbanami, która była noszona w połowie XVIII wieku (na 6 lit.)WOLANT to:

koło sterowe, element kolumny sterowej samolotu, służy do sterowania lotkami (na 6 lit.)WOLANT to:

pojazd czterokonny na resorach, podobny do powozu (na 6 lit.)WOLANT to:

gra sportowa polegająca na odbijaniu lotki ponad siatką (na 6 lit.)WOLANT to:

w lotnictwie: koło sterowe (na 6 lit.)WOLANT to:

rodzaj falbany, draperii naszytej na suknię (na 6 lit.)WOLANT to:

powiewna suknia z falbanami noszona w połowie XVIII w (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.883

CYGARETKI, MATNIA, LESŁAW, KIJ, SAUTE, EGZAMIN POPRAWKOWY, TWIERDZENIE MAYA, MUSLIM, WELIN, REZYGNACJA, GAD, LICZBA DOSKONAŁA, GŁOWNIA, FETYSZYSTA, WOTUM ZAUFANIA, DUPLIKA, ODKUP, KONKURS, WATA, IZOLATKA, PIERSIÓWKA, TRZYDZIESTKA, BARETKA, TATAR, PRZECZULICA SKÓRNA, CYGANKA, DYKTATURA, ZAWRÓT, CIELICZKA, HYBRYD, PISTOLET, GENE, PAMPA, SPAMIK, IDENTYFIKACJA, WILCZA PASZCZA, LABIRYNT, NIEMOWA, CEDRAT, SPRAWNIK, ZBROJENIE, SALA, DROBNICA, SKŁADAK, POWSZECHNOŚĆ, MARA, MORA, ZATRZYMANIE, PREPARAT, KANAPA, GRAF PODSTAWOWY, MINIMUM PROGRAMOWE, BERNARD, PRELUDIUM, MASZKARA, PERMISYWNOŚĆ, KROKIET, SKAŁA, HALBA, DOMENA MAGNETYCZNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, STATEK TRANSPORTOWY, CIĄŻA PRZENOSZONA, CHRAPA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KLAPAK, ANTRYKOT, SENTYMENT, NÓŻ BOJOWY, GZYMSIK, LIAZA, KUCHNIA, SKUP, KASETA, INWARIANT, OPERATOR LOGISTYCZNY, GOSPODARZ, KURONIÓWKA, HOL, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, FUTRYNA, HIPOREFLEKSJA, TUBA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, LITEWSKOŚĆ, MOCNA STRONA, RYBY WŁAŚCIWE, LARYNGEKTOMIA, PRZEKOZAK, FRYWOLITKI, WZÓR CHEMICZNY, BABINIEC, SATELITA, KIEROWNIK MUZYCZNY, PENTAPTYK, WINIAN, RYNEK, PARA 0, JĄKANIE, ANALFABETKA, KOGNITYWIZM, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, MORAWSKI, FILODENDRON, BORDER, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, FAKSYMILE, FOTOGRAM, KRĘPACZKI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ZRZĘDA, SPEKTROSKOPIA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, NIECZUŁOŚĆ, DEKONCENTRACJA, TRZYKROTNOŚĆ, SERWETKA, KONSUMENT, OSTRZAŁ, EKSPERTKA, ENERGIA CIEPLNA, GRUPA ETNICZNA, GALAKTYKA, SZUM, MOSTEK KAPITAŃSKI, GORĄCY PIENIĄDZ, GRAJCAR, CHOROBA BOSTOŃSKA, BOMBA LOTNICZA, AEROZOL, PUSZCZALSKA, OTWÓR, PANEGIRYSTA, PIONEK, ROZMARYN, WAPIEŃ MUSZLOWY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, MASŁO, KWASEK, LEWAREK, ORGAN, KARTA, CIĄGNIK CIĘGNIK, PRÓBNIK, GARDEROBA, ANALIZA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, NIEDOKRWIENIE, WYWÓZKA, WAGONIK, CIĘGNO KOTWICZE, NIEZMIENNIK, ZATYŁ, ZMYWACZ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, FACSIMILE, ANGORA, WODA, OPŁATA ADIACENCKA, ŻUREK, GRUSZE EUROPEJSKIE, PRZEMYT PLECAKOWY, PLAMICA, ROZWÓJ ZARODKOWY, STATEK, SPULCHNIACZ, PRZYSTRÓJ, RADA, TERYTORIUM POWIERNICZE, PODRYG, BUTYL, CYCEK, IMPRESJA, OPALENIZNA, JEDWAB, STROP, LANCASTEROWIE, MUZYKA CERKIEWNA, KAMIEŃ WĘGIELNY, RAK SYGNAŁOWY, PARYTET, PEDOFILSTWO, ZACHWALACZ, ZWYCIĘZCA, PUNKT TRANSFEROWY, HUBA SIARKOWA, METODA FEULGENA, PRÓCHNICZEK, EKSKLAWA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PODPIS CYFROWY, ŚMIAŁOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, UCZESTNIK, KOLEC, AKCENT, BYDLĘ, MIARA PROBABILISTYCZNA, NACIĄG, ŚCIEŻKA, CZŁONEK, POWSTANIE, MERZYK GROBLOWY, SIATKA, MOBBING, DYNAMIZM, POCISK ARTYLERYJSKI, NASTURAN, DANIE KOSZA, NATURYSTKA, KRÓLOWA NAUK, ZNAK PRZESTANKOWY, RESPONDENT, POWIERNICTWO, KREDYT PAŃSTWOWY, WISKOZA, RYCERZYK, ANTYFONA, RODZICIELKA, WYŻYNKA, BROKATELA, DOBRA STRONA, TARAN, KRÓLEWICZĄTKO, PASZTET, ILLOKUCJA, KUKICHA, RPG, INICJATYWA PRYWATNA, GAZÓWKA, ABLACJA LODOWCOWA, ŻYŁA, WODOROSIARCZEK, KOLOKACJA, PROMOTOR, NADRUK, FTYZJATRIA, PRODUCENTKA, KASAK, TERRINA, SONAR, PRZESTĘPCA, KLASZTOR, DWUDZIESTY SIÓDMY, KASZA GRYCZANA, IDIOMATYZM, EKOLOGISTYKA, NEPER, DYSCYPLINA, OSIEMNASTKA, DEMOKRATKA, RAMA, OGRANICZENIE, KSIĘŻULO, REMONT KAPITALNY, WŁĄCZNIK, RINFORZANDO, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, BIAŁY MARSZ, SQUATTER, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PRZYKRYCIE, CYWIL, DOM JEDNORODZINNY, KOSMONAUTA, SPODENKI, DECEPCJA, CZARNA OWCA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ZENDRA, ROZDŹWIĘK, AFERALNOŚĆ, KOŁECZEK, WZÓR, DMUCHAWA, RUMPEL, ANIMATOR, KOSTKA, SKRZYPOWE, UNDEAD, KALEKA, STOMIA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, GENEZA, RYBA WYMARŁA, FARMA, STRZAŁECZKA, BOLERO, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ODTWÓRSTWO, ZABURZENIE, ZDROJEK POSPOLITY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, DRIBLING, BELKA, ROZUM, PLATYKLADUS, KLOZET, ?ANATOMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLANT falbana, która była naszywana na spódnicy lub sukni (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLANT
falbana, która była naszywana na spódnicy lub sukni (na 6 lit.).

Oprócz FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - FALBANA, KTÓRA BYŁA NASZYWANA NA SPÓDNICY LUB SUKNI. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast