KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWA to:

kobieta, dziewczyna, która jest nowa w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taka, która jest w czymś początkująca (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.735

SYNDROM WILKOŁAKA, KIRGIZKA, SYDEROFIR, CHLEBOWIEC, ROCZNICA, PODDAŃCZOŚĆ, NIEWOLNIK, GARDEROBA, DANA, POLICJA DROGOWA, GROCH CUKROWY, EKSPATRIANTKA, SZAFLIK, NUDZIARKA, ALTANNIK ARCHBOLDA, TŁUMACZ, ADMINISTRATYWISTA, UMIAR, OŚRODEK KURATORSKI, ZDRAJCZYNI, SOFCIK, REEDUKACJA, ANAKREONTYK, RADA, WAMPIRZYCA, POUFNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, ODNAWIACZ, NIEZGODNOŚĆ, NATURA, GLIKOZYD FENOLOWY, RYNEK NABYWCY, HEJNAŁ, AUTONOMICZNOŚĆ, KONSERWATORNIA, SKITOURING, ODCHYLENIE STANDARDOWE, BABKA, GRUPA ARYLOWA, PIŁKARKA RĘCZNA, FIDEIKOMISARIUSZ, OSZCZĘDNOŚĆ, POSIADACZ SAMOISTNY, MIOPIA, MASS MEDIA, RÓWNIACZKA, SIEĆ, JARZĄB GRECKI, PREFEKTURA MIEJSKA, OTWARTOŚĆ, KANTOŃSKI, ODRĘTWIENIE, DRAMAT GANGSTERSKI, PĘCHERZ, NOWA MIOTŁA, PIEPRZ ZIOŁOWY, LEMUR KARŁOWATY, OUTLIER, REDAKTORSTWO, CZEK BEZ POKRYCIA, DODATEK NADZWYCZAJNY, CZERSKA, DWUDZIESTKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, NIETRWAŁOŚĆ, SECESJONISTA, ŚLĄSKOŚĆ, WEGETARIANIZM, OSZCZĘDNIŚ, KUCHNIA, PARAFRAZA, NÓŻKA, CHAŁAT, BRZYDULA, PROPAGANDA, ESTONKA, KLAWITERAPIA, STREFA CISZY, ROŚLINA SOLNISKOWA, FILM HISTORYCZNY, REGUŁA SAVAGE'A, PRAKTYKA RELIGIJNA, HARMONIKA SZKLANA, ZUPA, PRZESTRZEŃ STANU, NAWALANKA, HIV, ROSŁOŚĆ, ZRAZÓWKA, KIEROWALNOŚĆ, CABAN, OSZAST, AUTARCHA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DIABEŁ WCIELONY, KORZEŃ, FACET, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, WIĘZIEŃ, WAĆPANNA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, PODMIOT, BOŻE NARODZENIE, NIECZYNNOŚĆ, WOTUM ZAUFANIA, WAGA MUSZA, PRASA, GOSPODYNI DOMOWA, DUPECZKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, NAPINACZ, TABLICA, POMIDOR, SZMATA, MORTADELA, MAJOR, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, GRZYB STROJNY, OWOC, MONOETANOLOAMINA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ANAEROBIOZA, SŁUŻĄCY, ORGANIZATOR, PODŁUŻNIK, PORCELANKA, BUTLER, TERAPIA SYSTEMOWA, CHLOROCHINA, ZABARWIANIE, KOCIOŁ WIROWY, TORFOWISKO NISKIE, PRACA, BROŃ RADIOLOGICZNA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, WÓR, FORUM, ZARYSOWANIE, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SKWAPLIWOŚĆ, MŁODZIEŻÓWA, HOMINIDY, FASOLA ZŁOTA, DZIEWCZYNA ULICZNA, KWAS TŁUSZCZOWY, MAJOWY KIEROWCA, PREZENTERKA, EDESTYDY, SPEKTAKL BALETOWY, WSPARCIE, PORZĄDNOŚĆ, AMFIBIA, PŁYWACZEK, FIGIEL, KOKOSZ, WYJĄTEK, MIKROFON LASEROWY, CIASNOŚĆ, SILNIK REPULSYJNY, OKAZAŁOŚĆ, MŁOT, HURON, GAŁĘZIAK, JESIOTRY, WYRAZISTOŚĆ, ILUSTRACJA, ŚLĄSKOŚĆ, KOSZT KOMPARATYWNY, KOMORNICA, KOMITET KOORDYNACYJNY, UDERZENIE, RANA WYLOTOWA, PODOLOGIA, OSTROŚĆ, NACISKANIE, POSTKOMUNA, KĄŚLIWOŚĆ, DIODA PROSTOWNICZA, ODDZIAŁ, KOKS ODLEWNICZY, RETORYCZNOŚĆ, STAROŚĆ, RYWALKA, ZAJOB, CHAMPIONKA, MARGINALNOŚĆ, NARKOLEPSJA, SYNTETYK, GRUPA RYZYKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PIĘKNO, SZLACHCIĄTKO, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, EKSTREMALNOŚĆ, ZDRADZIECTWO, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, TRIAL, OWEROL, ANALIZA KANONICZNA, PÓŁ, AMAZONKA, MOL, SYRYJKA, DOLAR NOWOZELANDZKI, UKOICIEL, DOJARKA, CYPRYJKA, GWINEJKA, TROGLOKSEN, DETEKTORYSTKA, HYDROŻEL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, DRZEWO CYTRUSOWE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ŚCIANA, COLESLAW, BOŚNIACKOŚĆ, PIEPRZ CZARNY, OSTROŻNOŚĆ, PRZEWODNICZĄCY, ORGANIZM WYŻSZY, ODBIJANIE, MELODIA, OPIESZAŁOŚĆ, PRZEPIÓRKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, GRZECHOT, KONTRAST RÓWNOCZESNY, HUCUŁKA, WYWIAD, MINÓG RZECZNY, WZW G, ZACISZNOŚĆ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, PATATAJKA, ROŚLINA KOPALNA, ARAKAŃCZYK, LOKALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, BURDON, BAWEŁNA, KROK, POCHWIAK OKAZAŁY, PIERWSZOŚĆ, MASER GAZOWY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, CHINKA, PAPA MOBILE, WYDRA, WOLANT, NEUSTON, GARBATY ANIOŁEK, LUDZIK, WODA LECZNICZA, MIMBAR, PRZYGOTOWANIE, IZM, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, DOLAR FIDŻI, PALĄCA, SYMETRALNA, NOSOROŻEC BIAŁY, TOWARZYSZKA NIEDOLI, GNUŚNOŚĆ, GOLEM, BIAŁY BEZ, WYTWÓRCZOŚĆ, DZIAŁANIE, KOCICA, CIASNOŚĆ, IKONOGRAFIA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, INSTAGRAMERKA, KRATA ROZDZIELNA, MGŁAWICOWOŚĆ, RELING, KREACJONIZM, PIASECZNICA, ANGIELSKOŚĆ, STRETCH, DAMA, GITARA HAWAJSKA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, IRLANDIA, SZPICEL, FAJNOŚĆ, KOŹLAK, PRZEKAZ, OMIEG WSCHODNI, BAZYLIKA WIĘKSZA, STOPIWO, POŻYTEK, KSOBNOŚĆ, ?PLUGAWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWA kobieta, dziewczyna, która jest nowa w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taka, która jest w czymś początkująca (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWA
kobieta, dziewczyna, która jest nowa w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, także: taka, która jest w czymś początkująca (na 4 lit.).

Oprócz KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOBIETA, DZIEWCZYNA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ GRUPIE, W JAKIMŚ OTOCZENIU, TAKŻE: TAKA, KTÓRA JEST W CZYMŚ POCZĄTKUJĄCA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x