NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRES AMAZOŃSKI to:

najmłodszy okres w historii geologicznej Marsa, który rozpoczął się prawdopodobnie 3 miliardy lat temu (absolutny wiek powierzchni Marsa jest słabo poznany) i trwa do dziś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.186

RZEP, FOTEL OBROTOWY, PRZEDSZKOLE, KREDYT HIPOTECZNY, PRZEDWOJNIE, ZACISZNOŚĆ, DYPTYCH, UFNOŚĆ, BIEGACZ, MOST PONTONOWY, NIEDOWIARSTWO, CYKLOP, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, EPISTOLOGRAFIA, LIS MORSKI, AKOLITA, CHOROWITOŚĆ, PONDERABILIA, ZADRAPNIĘCIE, NAPIERANIE, URAZ, WYBRANIEC, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, NATRĘCTWO, DAR, ZŁÓG WAPNIOWY, TURBINA AKCYJNA, KLIKOWOŚĆ, NAGOŚĆ, BINARYZM, LATAWIEC, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WĄTŁOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, STYL JOŃSKI, SZEW, KLUCZ SKRZYPCOWY, INWOLUCJA, SYRENA OKRĘTOWA, ARABSKI, KISIEL, GWIAZDA BETLEJEMSKA, PSYLOFIT, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, NUDZIAK, REAKCYJNA PRAWICA, NAPIĘTEK, KRACH, DELFIN BIAŁY, GERMAŃSKOŚĆ, PODRYWKA, NIRWANA REZONANSOWA, PANEW, SUSZARNICTWO, OTWORZENIE DUSZY, EWANIELIA, NADAWCA, GRUNCIK, NIEPOPULARNOŚĆ, SPÓŁKA PUBLICZNA, EMERYTURA, ZAKŁADKA, LOKATA DYNAMICZNA, CHMURA WARSTWOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SZACHY SZYBKIE, ORLICZKA KRETEŃSKA, OCZKO, KRUŻA, ODROSTY, POCHŁANIACZ GAZÓW, PARPOSZ, PALUDAMENT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, GEEZ, POUFAŁOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MAGNETON JĄDROWY, REINKARNACJA, BASISTA, MŁOTKOWY, MORESKA, PODKŁADKA, MYSZ WERTYKALNA, PRAWO BERNOULLIEGO, ZNAJOMY Z WIDZENIA, NAŚLADOWNICTWO, MONTAŻYSTKA, KONWEJER, GNOJOWNIA, STOŻEK ŚCIĘTY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ZEBRA, OSTRĘŻYNA, TOR, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NEKROFAG, WINA UMYŚLNA, ZODIAK, MODRZEW, OPIS, DESOCJALIZACJA, TRZEŹWOŚĆ, MAKROWIRUS, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, DOSTĘP WARUNKOWY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SIŁA LORENTZA, CESARSTWO OTTONÓW, OBSZAR TRANZYTOWY, SUCHA IGŁA, PRZESIEWACZ, KRIONIKA, KARPLE, KONFORMER, STENWANTA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, MINÓG RZECZNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KARKOŁOMNOŚĆ, ALDOKSYM, LAWA TRZEWIOWA, CHŁONIAK BURKITTA, HARUSPIK, GNIAZDO, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, TAŚMA, DOM, HOŁDOWNIK, HOL MIĘKKI, BUJOWISKO, SUWNICA BRAMOWA, RUCH, TELEMECHANIKA, ZATOR, KOCHANEK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WARZELNIA, BISOPROLOL, UPARTOŚĆ, LICZEBNOŚĆ, ESPERANTYSTA, CEMENT ANHYDRYTOWY, FILOZOFIA, SACHARYD, DRAPIEŻNOŚĆ, ZARYSOWANIE, STUDENT, LODOWIEC FIELDOWY, KOSS, OSŁONKA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, TRUD, SZUM, KULT ŚWIĄTYNNY, NAPŁYW KORZENIOWY, SUTEK, ANTYGENOWOŚĆ, LISZAJ CZERWONY, HIPOPOTAMOWATE, KUC AUSTRALIJSKI, ARTROZA, GEN SKACZĄCY, MIKOŁAJ, EGZYSTENCJALISTA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, MEZOSFERA, IMPRODUKTYW, BURSZTYNNIK, ŚLEDZIOPODOBNE, ZWARCIE, INWERSJA, FORK BOMBA, NEOREALIZM, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, RUPIA INDYJSKA, INTENDENT, BOREWICZ, WPŁATA, PTAK ŁOWNY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DIAFTOREZA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KADZIELNICZKA, KNOT, DOJŚCIE, NIEREGULARNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ASYRYJSKI, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, NIETOPERZE, BIOGERONTOLOGIA, OBRZEŻKOWATE, EGOISTYCZNOŚĆ, PŁASZKA, ROZMODLENIE, BELLOTTO, LEWAR, PRZYPADEK, AGNOSTYK, KOŃ ŚLĄSKI, HACJENDER, DEGRESJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ROZWIDLACZ, WĘZEŁ SA, UZBECKI, HEPTAPTYK, KONTRALT, GAP, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, BEZIDEOWOŚĆ, BARONIĄTKO, OCZYSZCZANIE, ZGREDEK, PLOTER PŁASKI, WYTWÓRCZOŚĆ, ODKRYCIE DUSZY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, DIAGNOSTA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, BARCZATKA RYMIKOLA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, POJĘCIE, KREDYT KONTRAKTOWY, WIEK TLENOWY, SYNTETYK, WALTORNIA, PRZETWORNIK, PRZEDMURZE, CZEPOTA GAMBIR, WYROBNIK, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ŚMIERDZIEL, ŻYWY, WSTYD, NISZA, SEJM, PATRYCJAT, PALMA, KIEŁ, TERASA, DRUK OFFSETOWY, PAKU CZARNOPŁETWY, BACKGROUND, KONODONT, UMIEJSCOWIENIE, GROŹBA KARALNA, PLAC, CNOTLIWOŚĆ, MIOPIA, STRUMIEŃ, DŁUGOGŁOWIE, BRODAWKA, TRĄDZIK, RADIOAKTYWNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, JĘZYK ROMAŃSKI, ŚMIECH, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PODSADKA, KRONIKARKA, DOJŚCIE, WEGETARIANIN, ZBIÓR, STACHANOWIEC, PĘPAWA, DELIKATNOŚĆ, SER, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, INFLACJA PŁACOWA, PITEKANTROP, WESZ MORSKA, STOSUNEK, PANTOMIMA, SATELITA, TELLUREK, POTERNA, GOLEM, PŁASZCZ WODNY, PANNA, RZEP, ZGRZEBŁO, HIPERESTEZJA, PRYZMAT PENTAGONALNY, SZKŁA, STATYSTYKA, MŁODZIEŻOWIEC, UCZEŃ, ?CZWORAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRES AMAZOŃSKI najmłodszy okres w historii geologicznej Marsa, który rozpoczął się prawdopodobnie 3 miliardy lat temu (absolutny wiek powierzchni Marsa jest słabo poznany) i trwa do dziś (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRES AMAZOŃSKI
najmłodszy okres w historii geologicznej Marsa, który rozpoczął się prawdopodobnie 3 miliardy lat temu (absolutny wiek powierzchni Marsa jest słabo poznany) i trwa do dziś (na 14 lit.).

Oprócz NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - NAJMŁODSZY OKRES W HISTORII GEOLOGICZNEJ MARSA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ PRAWDOPODOBNIE 3 MILIARDY LAT TEMU (ABSOLUTNY WIEK POWIERZCHNI MARSA JEST SŁABO POZNANY) I TRWA DO DZIŚ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast