INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHEMIA POWIERZCHNI to:

interdyscyplinarny dział z pogranicza chemii i fizyki, który bada zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicy faz ciała stałego, cieczy oraz gazów (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.242

STAW KOLANOWY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, RÓWNIACZ, ZMROK, PODSIEĆ, DEMOLUDY, KONWENCJA LITERACKA, KOSMOFIZYKA, RAJA OSTRONOSA, SEBNITZ, KARYNTIA, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, KONCERT ŻYCZEŃ, SZATANISTKA, SYF, ROZPISKA, WÓŁ, AUTOTOPAGNOZJA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, RAMSEY, NICIARNIA, ZASTAW REJESTROWY, DRINK, INDAGATOR, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, TREND ROZWOJOWY, NEOREALIZM, PRZYSZŁOŚĆ, RESOR PIÓROWY, DYREKTORIAT, BRONIOZNAWSTWO, KREOLSKI HAITAŃSKI, JUFER, OKREŚLNIK, ENERGETYKA JĄDROWA, ZADZIOR, KOSZT SPRZEDAŻY, STRZAŁKA MAŁA, MORA, SIŁA POCIĄGOWA, WOREK, DAMSKI BOKSER, HERPETOLOGIA, ARCHIWOZNAWSTWO, KIESZEŃ, WSPÓŁISTNIENIE, NAPĘD FOTONOWY, STYL PRZERZUTOWY, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, EMALIA, SPEAKER, WETERAN WOJENNY, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, GUZ KULSZOWY, ROBOTA GÓRNICZA, ASTROMETRIA, UNIA CELNA, CZERSKA, DOBÓR KREWNIACZY, OBRZĘK, AEROBIONT, MUZYKA, FANFARZYSTA, OSTOJA, POLIAMID, PRAŻNIA, ANTARKTYKA, TAMARYND, LAKUNA, FAMA, RDZA ZBOŻOWA, DESZCZOCHRON, ZIMOCHÓW, PREDYKACJA, GIMNASTYKA MÓZGU, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, FASOLA, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, EUTEKTYKA, TEREN ZIELONY, MARZANA BARWIERSKA, GENDER, NÓŻ KIESZONKOWY, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, HISTOCHEMIA, ODRZUT, WAGA, CYKL PRECESYJNY, ZARYSOWANIE, KUC AUSTRALIJSKI, ZŁOŚLIWOŚĆ, MARAL, PAWIAN GWINEJSKI, TICINO, MORŚWIN AZJATYCKI, MILICJA, INSPEKT, STRYCHULEC, ZIEMIA ODNIESIENIA, MOST ZWODZONY, ALBINIZM, ROŻEK BASETOWY, LR, ENTOMOLOGIA, ZWIJACZ, RABARBAR, PROTAGONISTA, SZKODNIK, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, FILEMON BIAŁOSZYI, ZAWODNIK, KIR, DENAZYFIKACJA, ŻABKA, ZBIORNIK RETENCYJNY, ALLEGRETTO, FROTAŻ, OLIWNIK, CANNON, SALAMANDROWATE, RAMA, POMOC, CYNGIEL, PERIOD, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, PLASTYKA, TOMASZEWSKI, GRANULOCYT, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, RZEKOTKA CZERWONOOKA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, ŁUK ROMAŃSKI, AUREOMYCYNA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ROSŁOŚĆ, GALAKTOLIPID, EMISYJNOŚĆ, WICEPREMIER, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, RUSINKA, MARTWY PRZEPIS, PODWOZIE, KAMIEŃ, MALERIZAUR, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ŁACINA, WAŁEK, STRUGA, NASKÓREK, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, BRZESZCZOTEK CZARNY, BOCHOLT, PIRAT POWIETRZNY, ODLEŻYNA, LODOWIEC SIECIOWY, HERMAFRODYTYZM, CZYSTY STRZAŁ, WIOSNA, PREZBITERIUM, KOŃCÓWKA, GNIAZDO, MYKOLOGIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ZĄBEK CZOSNKU, DUSZA CZYŚĆCOWA, DOCHÓD PASYWNY, CIASTECZKO, SELEKCJONER, MONITOR, MEDIANA, ZALEWA, UNIWERSYTET, REWERSAŁ, NIEDŹWIEDNIK, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, MECHANIKA TEORETYCZNA, PAKULARKA, ELEKTRYCZNOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MOHER, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BIAŁA STOPA, DETAL, SZCZYTNICA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, SM, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, KASTYLIJSKI, CHARYZMATYK, STRONICA, SYSTEM WBUDOWANY, LENIUCH, BECHTER MOSKIEWSKI, ODTWÓRCA, BIOGENEZA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, LIKORYN, JUTLAND, OCIEPLENIE, CZUCIE MIĘŚNIOWE, GALICKI, ZAWÓR, WODA POWIERZCHNIOWA, LICZMAN, KOPISTA, ELOPSOPODOBNE, OLZA, CABO DELGADO, HULANKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, SG, KLOCEK, EGZOSZKIELET, POMOCNOŚĆ, KOT DOMOWY, LAMPA KWARCOWA, KSIĘGOWOŚĆ, ZŁODZIEJ, CD-R, POZOSTAŁOŚĆ, OROGENEZA WARYSCYJSKA, CHIRURGIA TWARDA, PRZYLEPNOŚĆ, WĘZEŁ, ROPUCHA STRUMIENIOWA, LENIWIEC, SZYSZAK HUSARSKI, REWIZJONISTA, CZESALNIA, PŁAZY OGONIASTE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, TYNK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, FILOLOGIA ROSYJSKA, AUTYZM, EPKA, AKTOR, ŁUPINA, KURATOR SZTUKI, MENZURKA, ATESTAT, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, RETOROMAŃSKI, WÓDKA GATUNKOWA, JASTRZĘBI NOS, WAGA, ZACHŁYST, AG, ŚMIECH, ARCYDZIELNOŚĆ, SMALEC, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, CHLEB SITKOWY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, JĘZYK KAFIRSKI, BAJKA, KOMPARYCJA, TERRARYSTA, PATRON, DRABINA ANALGETYCZNA, KURZOWIEC, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KOWALNOŚĆ, BK, SKUFIA, MEGHALAJA, AŁMATY, REDLER, GENOMIKA STRUKTURALNA, KWAS HIALURONOWY, MAJÓWKA, SZCZOTKARZ, MORS, PREPERS, TATA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, ODBÓJ, ZAPAŁKA, SYMULATOR LOTU, WEKTOR WAHADŁOWY, AGATIS DAMARA, TAŚMA, HYDRAULIKA SIŁOWA, TERMINAL PROMOWY, LANOS, HALO, AKOLITA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, BIOMAGNIFIKACJA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, NIEMY, ODŁAM, KSZTAŁTY, CHOROBA BECHTEREWA, NIEWYBUCH, ?LEJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHEMIA POWIERZCHNI interdyscyplinarny dział z pogranicza chemii i fizyki, który bada zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicy faz ciała stałego, cieczy oraz gazów (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHEMIA POWIERZCHNI
interdyscyplinarny dział z pogranicza chemii i fizyki, który bada zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicy faz ciała stałego, cieczy oraz gazów (na 17 lit.).

Oprócz INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁ Z POGRANICZA CHEMII I FIZYKI, KTÓRY BADA ZJAWISKA FIZYKOCHEMICZNE ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ CIAŁA STAŁEGO, CIECZY ORAZ GAZÓW. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x