W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AU to:

w chemii: symbol złota (na 2 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AU

AU to:

pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii, równa 149 597 870 691 ± 30 m; dystans ten odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca (na 2 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 438

RMB, MO, F, TIARA, POZŁOTKA, SARDANA, LOGO, ZŁOTA RYBKA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, RH, KZ, DZIAŁANIE, TI, AT, F, NZ$, ODWRÓCONY DASZEK, PM, HK$, KIERAT, CAN $, DIELS, TV$, PREPARATYKA, CFA, SYMBOL NIETERMINALNY, BELMONDO, CS, HARFA CELTYCKA, MYŚL, KLUCZ, SZTABA, KWAS, M, N$, SYMBOL, I, BONANZA, P, K, NIEDŹWIEDŹ, DY, GAŁĄŹ OLIWNA, GWINEA, ZŁOTY INTERES, GORĄCZKA ZŁOTA, ZNAK DODATNI, ARSEN, ŻAŁOBA, BONANZA, GULDEN, CZERWONY ZŁOTY, CN, KRENNERYT, ZŁOTE JABŁKO, B$, B, TC, ŁĄCZNIK, CHEMICZKA, AG, GD, PR, BR, ZŁOCENIE, CD, ABSORPCJA, ZWIĄZEK, H2O, GOŁĘBIE, NORANDA, NB, KIWI, NSUTA, SENOA, MN, LI, JUBILERSTWO, PEGAZ, MOPS, WĘZEŁ, MASADA, CT, MOORE, KLIMOWA, LN, MLD, AM, BR, TOKSYKOLOGIA, WODA LETEJSKA, XE, ESCUDO, NOBEL, NOME, FASOLA ZŁOTA, ZAJĄCZEK, V, BK, MONETA BULIONOWA, CL, BELECZKA, MAKLEWICZ, CZ$, MOTOROWIEC, CF, GAŁĄZKA OLIWNA, CHEGUTU, TIMMINS, PB, FEMTOCHEMIA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PROPORZEC, SR, NT$, EL, TYNKTURA, SYMBOL NIEOZNACZONY, VA, SYMBOL MATEMATYCZNY, MPIX, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, POZŁACANIE, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJKA, AF, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, FG, MG, IKRA, SR, YB, OŚLE USZY, PROPORZEC, DIADEM, ŁUK, INGOT, ŻYŁA ZŁOTA, IMPLIKACJA LOGICZNA, PA, CHEMIA BIONIEORGANICZNA, BI, PLANETA WĘGLOWA, SC, NIGEL, ZN, CHEMIA ORGANICZNA, TM, DIADEM, AU, SE, KORAL, ROPUSZKA POMARAŃCZOWA, WZÓR CHEMICZNY, GRAHAM, TV$, FJ$, ROUYN, NO, CA, PRZYRA, PD, CHEMIA ANALITYCZNA, GE, ZŁOTA MYŚL, BULLA, ER, POZŁOTA, ALCHEMIA, BOMBA KOBALTOWA, AKTYWNOŚĆ, HE, BIAŁA FLAGA, BODAJBO, ZNAK PISARSKI, KOKOSOWY INTERES, BIOCHEMIA, CHEMIK, OZNAKA, FR, PĘPAWA ZŁOTA, PAW, Y, FL, GR, OBRĄCZKA, KRUGERRAND, RF, ZŁOTO, FR, C, OS, PENICYLAMINA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, TB, TRILLINI, HRUBIN, GWERU, SM, ZŁOTA AKCJA, N, NOŚNIK, MINERALIZACJA, ZŁOTA WOLNOŚĆ, MF, PATENA, KR, CEKIN, MANTELLA ZŁOTA, C, OUROBOROS, HILAL, AV, BIAŁE ZŁOTO, BH, AR, NE, CHEMICA, RU, GA, MIASS, BYK, FE, PATENA, LINGA, PORTER, CR, KSYLOGRAFIA, MT, SOWA, SIGMA, BOYLE, LR, TH, SWASTYKA, CHEMIA JĄDROWA, CHEMIA, RN, ZŁOTA KSIĘGA, DINAR, DUKAT, CHEMIA KWANTOWA, FORTUNKA, FM, DB, EU, GRUPA, GRANULACJA, PIERŚCIEŃ, GRUPA IMINOWA, ES, , ORDA, AL, ADAMITA, CZORKINA, GÓRECKA, RG, WARTOŚCIOWOŚĆ, MYŚL, MARKA OCHRONNA, MIKROCHEMIA, PA, MOSTEK, SZARE KOMÓRKI, CYBORIUM, , KOPALNIA ZŁOTA, LABRYS, KRÓLOWA RENET, CHEMIA NIEORGANICZNA, HS, ZŁOTA RENETA, ZŁOTO, LIGA, PÓŁKSIĘŻYC, MIKROGRAM, KOSSAK, HO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SYMBOL, MIT, L, CHOCHOLI TANIEC, ZNAK OCHRONNY, PRZYRODA, BD, KRZYŻ GRECKI, BDS$, ALKOHOL, C, SZYBKOZŁĄCZKA, CHEMIK, SYGNIFIKATOR, EFRAIMITA, BA, BRAD, ZŁOTOGŁÓW, PROPORZEC, ROPUCHA ZŁOTA, ?BAŃKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AU w chemii: symbol złota (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AU
w chemii: symbol złota (na 2 lit.).

Oprócz W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W CHEMII: SYMBOL ZŁOTA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x