Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWIĄZEK ACYKLICZNY to:

w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.961

MARGINESOWOŚĆ, SŁUP, MIÓD SPADZIOWY, POJAZD KOSMICZNY, SOS SOJOWY, ZAPALCZYWOŚĆ, NACIECZENIE, REZONANS, DUPLIKA, OGRANICZONOŚĆ, KUPEREK, GA, UPIEK, STRAWIŃSKI, NABRZEŻE, RYNEK RÓWNOLEGŁY, FALA HARMONICZNA, IN MEDIAS RES, BERBER, IDEALIZM, NIEJEDNORODNOŚĆ, KAMORRA, GORCZYCZNIK, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, OWOC ZBIOROWY, ANTYSZTUKA, PODPORA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, STENOGRAF, ANARCHIA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, TARŁO, KLAPA, SYNTETYK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ASTROCYT, GOŁĄBEK, AZOLLA AFRYKAŃSKA, CIASTO, ARYSTARCH, TUBA, NÓŻ FIŃSKI, BODZIEC PODPROGOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, IZOGAMETA, CYWILKI, PIERWSZA POMOC, TERMITIERA, TŁUMACZKA, BLEJTRAM, JĘZYK POLSKI, GOGLE, PRASSAKI, BURDON, PSZCZOŁA INDYJSKA, FIRMÓWKA, GORĄCZKA HAVERHILL, ARAB, BĘBEN MAGNETYCZNY, BOROWINA, ROGI, GROMADA, CZÓŁNO, GOLIZNA, EFEKT RYGLA, OŁTARZYK, KRATER, DWURÓG, BROSZURA, KASJER, ROZGAŁĘŹNIK, ŁADOWNICZY, MAMUT WŁAŚCIWY, KWIAT SIARCZANY, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PIECHOTA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, WOJSKA RAKIETOWE, GRANICA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, CYCERON, DYNAMICZNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, MODEL, TOPSPIN, POLE WIDZENIA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, MAGIEL, POEMAT HEROIKOMICZNY, BOŻA RĘKA, ROŚLINA OWADOPYLNA, KOMBINACJA ALPEJSKA, TACA, SZCZUR, SKRĘTKOWCE, SAMOLEJ, KRYSZNAIZM, ELASTOMER, SZPRYCA, FECJAŁ, SUBKONTRAKT, GORZKI RYDZEK, SYSTEMOWOŚĆ, TRYGON, NIESZCZEROŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, PARKIET, DEPRESJA, UMOWA BARTEROWA, KAPITULANT, STARA MALEŃKA, ŚREDNIA KWADRATOWA, GAPA, WIECZNA ZMARZLINA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MECHANIKA GÓROTWORU, KOSZYK, LEGALIZM, SYNERGIA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, RUCH PROSTOLINIOWY, WOLA, SZELMA, SANDINISTA, ODGAŁĘZIACZ, CHONDRA, GULASZ IRLANDZKI, DZIDZIA-PIERNIK, TŁUMIK, MELDUNEK SYTUACYJNY, OBRONA WŁASNA, ABSOLUTYZM, KREDYT KONTRAKTOWY, ARTERIOGRAFIA, BIELINEK RUKIEWNIK, NACHALNOŚĆ, NORMALIZACJA, PANNA, POLATUCHY, LAPIDARNOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEAZA, TĘSKNOTA, DUPEK ŻOŁĘDNY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, CIĘŻKI SEN, STAN TRZECI, KRĘGOWCE, ŚRODKOWOŚĆ, FALISTOŚĆ, ROHATYNA, PĘTO, NISZA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, RENTIER, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, GLORIA, HARMONIJKA, BIEGACZ, KABAT, TRANSFUZJOLOGIA, SZPIEGÓWKA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, BRAZYLIANY, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, MEKSYKAŃSKI, WYKONAWCA, MIÓD, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, OPPERT, SPRZĘŻNICA, WYPALANKA, NAGRODA POCIESZENIA, PIERWSZOROCZNY, PARANOJA, TRANSKRYPCJA, OŚWIETLACZ, OSŁONKA, KLAUSTROFOBIA, SYDERYT, CZWARTACZKA, HERBATA BIAŁA, TACHISTOSKOP, CYGAN, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, MŁYNOWNIA, DIAFANOSKOPIA, STANOWISKO OGNIOWE, HOTELING, POGROM, GRUNGE, SIUSIUMAJTEK, KOSS, DOWÓD ONTOLOGICZNY, FIZYKA PLAZMY, TETROZA, TIURMA, SN, ARESZT DOMOWY, BAZA, WOJNA, LANCER, ZNANOŚĆ, ADWENTYSTA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SILNIK TŁOKOWY, PORZĄDNICKI, BOGDANIEC, CHINON, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, OTWARTOŚĆ, PALEONTOLOGIA, REKINY, KONIUSZEK SERCA, ŁBISKO, ZAŁAM, PORWAK, POLEWKA, TRASZKA GÓRSKA, BANDANKA, NATURALNY SATELITA, POPIELICA, PLUSKWIAK WODNY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, DRELICH, MIEDNICA, LEMING, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AKWIZYTORZY, PERKOZ OLBRZYMI, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, HEJT, MAJĄTEK, GŁOWNIA KUKURYDZY, KORAL MADREPOROWY, DIDGERIDOO, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRANIE PIENIĘDZY, DZIECINNA IGRASZKA, GRUPA PRZEMIENNA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, SINGIEL, MONOGAMIA, WIELOBÓJ, PALLADIANIZM, BIZNESIK, WEJŚCIE, SPUSZCZANIE, KOŃ WIELKOPOLSKI, NAPIERŚNIK, JONOFOREZA, PIERDOŁA SASKA, CZERKIESKA, JĘZYK GURAGE, WYŚCIG, STRZELEC WYBOROWY, RETARDACJA, LEBERWURSZT, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, ŚMIGŁOWCOWIEC, EKRANOPLAN, CUKIER WANILINOWY, OKAZJONALNOŚĆ, RODZAJ, GAJ, DZIENNIK, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, CHOROBA BUSCHKEGO, ALBUMIK, UPRAWIACZ, KNAPP, LALKA, KASTA, PLAC, BALZAK, JAJECZNICA, ZARZĄD, WINDA, MAKINTOSZ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, BOOROOLA, WIRTUOZERIA, RZUT STEREOGRAFICZNY, SEKWENCJA TATA, IMITATOR, SNUTKA GOLIŃSKA, WSZARZ, STACJA REDUKCYJNA, WYDATEK MAJĄTKOWY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, CYKLAMINAN, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KRAJ NORDYCKI, NIERZĄDNICA, NIEWIDKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ROŚLINA NACZYNIOWA, PION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
związek acykliczny, w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWIĄZEK ACYKLICZNY
w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x