Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWIĄZEK ACYKLICZNY to:

w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.961

OSTREK, SADOWISKO, IMPREZA TURYSTYCZNA, KAJMAKAM, STAWKA, PLEMIĘ, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, CYNKOTYPIA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, FAŁ, POMAZANIEC BOŻY, HUN, WESZ MORSKA, ARETOLOGIA, DEFINIOWALNOŚĆ, KOTERYJNOŚĆ, TĘŻYCZKA, OSOBA TRZECIA, OVERCLOCKING, TACHOGRAF, KOMUNIKATOR, ODWYKÓWKA, NIEOBECNY, SZKOŁA PODSTAWOWA, ŚW. METODY, CZASZA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, WÓZ KEMPINGOWY, DOM GRY, JEZIORO DYSTROFICZNE, BARCZATKA, DEKRETACJA, OBIEG SYNODYCZNY, DITLENEK WĘGLA, FUZJA POZIOMA, BUDOWA, HERBICYD, RYNEK PRODUCENTA, POZYCJA RYGLOWA, WCIERKA, USZKO, NIEMOŻLIWOŚĆ, FRANCZYZA KONWERSYJNA, SE, CHOROBA POCAŁUNKÓW, ZAKRĘCENIE SIĘ, POKRYCIE, WYKROCHMALENIE SIĘ, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, CYWIL, DYSZA, WIMPERGA, TURANISTA, ŁUPEK ROPNY, ROZPAD, KROPLA CHMUROWA, PŁYTKA NAZĘBNA, STAUROPIGIA, DRUK, SZYNA, DAWNOŚĆ, TYMPANON, CYRK, PASTORAŁ, PANDA, JĘZYK BRETOŃSKI, MATCZYNOŚĆ, SARONG, WOŹNIAK, SKOCZKOWE, MAILOWANIE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CHOŁODEĆ, HELIOFIZYKA, ZIELONE PŁUCA, SINIEC, UKRES, PŁUCZKA, BÓG, WEKTOR ZACZEPIONY, KINDERBAL, ASYRYJSKI, GLOSA, KOCZKODAN ASKANIUS, DYSKRECJONALNOŚĆ, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, LORA, IDIOTYCZNOŚĆ, WYŻYNKA, IKAT, RYTOWNIK, FOREMAN, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, BATAGUROWATE, DYFUZOR, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KAWA MIELONA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ANDANTINO, ZAJĄC POLARNY, OGÓR, HYDROFON, JĘZYK FALISKIJSKI, APANAŻE, EWALUACJA EX-ANTE, DEKORTYKACJA, KURANT, JAŁOWNIK, POMOCNIK, KROK ŁYŻWOWY, KONSTYTUCJA, KLAKA, KALIPSO, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, WINKRYSTYNA, WIELKA BAHAMA, WITREKTOMIA, WŁAMANIE, NIEPIŚMIENNY, PAKA, FROTTOLA, WYBRYK NATURY, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, STARA DUPA, HIPOTEZA SUSLINA, PLANETA WEWNĘTRZNA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WYPALANKA, CEBULARZ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, RUCH BEZWIZOWY, PRZEPOJA, CZARNA DZIURA, LINIA, KWAS RYBONUKLEINOWY, CZUHA, BYLICA POLNA, ADAT, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, KOGUT GALIJSKI, LEJ DEPRESYJNY, AZOTYN POTASU, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KASA ZAPOMOGOWA, ŚCIEŻKA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, HARAD, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, DNI OTWARTE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, DOMENA INTERNETOWA, DIABELSKOŚĆ, ONET, WENTYL, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, FANTAZJA, BRODAWKA, DERKA, WARSTWA ŚCIERALNA, OKULTACJA, OPOZYCJONISTKA, ALLEL RECESYWNY, BIZNES, BARWICA, SZEW KOSTNY, BIOGERONTOLOGIA, KARP BEZŁUSKI, JĘZYK WIETNAMSKI, ŻELE, KASZA KUKURYDZIANA, KOSZULKA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KLAMOTY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, SYMPOZJON, KSENOLIT, FRATER, MUFKA, ARYJSKOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, DÉJA VU, TRANSLATORYKA, TONUS MIĘŚNIOWY, CHALKOGRAFIA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, ŻYŁA, AKROBACJA POWIETRZNA, SKAŁA ALITOWA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, MAJĄTEK OSOBISTY, PRAGNIENIE, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, BISEKS, SAKWA, GARBARSTWO, MASELNICZKA, OKSYTAŃSKI, CIS, SITARSTWO, NIUCHACZ, FATALISTA, WSPÓŁKRÓL, SYBERYJSKI, MASŁO, EU, GORĄCZKA MALTAŃSKA, RUPNIK, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, RUCH, ZGREDEK, NIEZMIENNIK, NIEUPRZEJMOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, LIST ZASTAWNY, KWINTET SMYCZKOWY, STAN SUROWY, SPOIWO BUDOWLANE, SKÓRNIK, SZAŁAS, NORMA OBSZAROWA, JANSENIZM, XHOSA, DUCH, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, EKSPRESOWOŚĆ, ŻYWOTOPIS, POWIEŚCIOPISARZ, MISJOLOGIA, ROBEREK, CYKLOFOSFAMID, FLUITA, ARKADIA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, NIEMY, CZERNIAWKA SPADZIOWA, ELEKTROIZOLACJA, RZEŹNIK, ŁAGODNOŚĆ, RYNEK KONKURENCYJNY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PARAMENTY, DOSTĘP WARUNKOWY, ACEFALIA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, POPRAWKA, IMMUNOGENETYKA, PSALMISTA, OBRZEŻKOWATE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, PILATES, LENIWCE DWUPALCZASTE, WŁÓKNO, CYGAŃSTWO, LĘDŹWIE, WIELKOŚĆ, TŁOCZYSKO, PIĘCIORNIK GĘSI, DOWÓD APAGOGICZNY, INWARIANT, BALERON, CILIOPATIA, EMITER, JELEŃ, PISMO FONETYCZNE, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, DWÓJECZKA, KOMEDIANT, ROBUSTA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KANAŁ ŻEGLOWNY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SZWAGROSTWO, WRZÓD TWARDY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, HISZPANKA, ŻYŁA NIEZGODNA, WIELOFAZOWOŚĆ, TRAMADOL, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, VIP, GARDEROBIANKA, PŁYN ETYLOWY, DIABEŁEK, HIEROFANT, KULTURA MINOJSKA, DYFERENCJA, ZMOWA MILCZENIA, CHOROBA VERNEUILA, LISZAJ PŁASKI, ZAINTERESOWANIE, PENETRACJA GENU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TRADYCYJNEJ NOMENKLATURZE JEST TO WĘGLOWODÓR LUB JEGO POCHODNA, W KTÓRYCH ATOMY WĘGLA SĄ POWIĄZANE W ŁAŃCUCHY PROSTE LUB ROZGAŁĘZIONE, LECZ NIE ZAMKNIĘTE; OBECNIE, ZGODNIE Z NOMENKLATURĄ MIĘDZYNARODOWEJ UNII CHEMII CZYSTEJ I STOSOWANEJ (IUPAC), PRZEZ ZWIĄZEK ALIFATYCZNY ROZUMIE SIĘ KAŻDY ZWIĄZEK ORGANICZNY NIEAROMATYCZNY (RÓWNIEŻ O ŁAŃCUCHACH ZAMKNIĘTYCH) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
związek acykliczny, w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWIĄZEK ACYKLICZNY
w tradycyjnej nomenklaturze jest to węglowodór lub jego pochodna, w których atomy węgla są powiązane w łańcuchy proste lub rozgałęzione, lecz nie zamknięte; obecnie, zgodnie z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), przez związek alifatyczny rozumie się każdy związek organiczny niearomatyczny (również o łańcuchach zamkniętych) (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x