ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALDEHYD MRÓWKOWY to:

organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.227

AZOTYN ALKILOWY, CUKIER SŁODOWY, ARCHOZAUROMORFY, EPITLENEK, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ALKOHOL METYLOWY, TAJIMA, ANTYUTLENIACZ, FENOTIAZYNA, TŁUSZCZOWIEC, DWUTLENEK SIARKI, BENZOPIREN, GLIKOZYD, TENSOR METRYCZNY, BURAN, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WHYALLA, KRĘG SZCZYTOWY, SYN PIERWORODNY, PEARS, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, CYNK, SZACHY TRZYOSOBOWE, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DÉJA VU, SĄD I INSTANCJI, PIERWSZY WERTYKAŁ, WAPNO PALONE, MONOMER, METAKRYLAN METYLU, ZWIĄZEK NARCIARSKI, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KARBONYLEK, HYDROKSYBENZEN, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, POŚLUBINY, KWAS FOSFOROWY, FULTON, KSANTOFIL, OBEDIENCJA, LOYOLA, NADTLENEK, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, TAŚMOWY, KWAS CHLOROGENOWY, FENYLOHYDRAZYNA, TLENOCHLOREK, CZTEROETYLEK OŁOWIU, POLIKONDENSAT, AZOTAN(III) ALKILOWY, SÓL GORZKA, DIFLUNISAL, DRAMAT MUZYCZNY, ZAPRAWA NASIENNA, C, ZWIĄZEK, CHLOREK WĘGLA(IV), EPAKTA, SZCZENIĘCE LATA, ZWIĄZEK SOWIECKI, CHLOREK, BURGDORF, TRANSMUTACJA, KORPUS, CHLORAN(V) POTASU, SAŁAWAT, MONOETANOLOAMINA, SIARCZAN MAGNEZU, URAN, HARVEY, CHINON, IZOCYJANIAN, WODOROSÓL, KRZEMEK TYTANU, PIERWSZY ŚWIAT, MAGNEZJA BIAŁA, ZWIĄZEK NASYCONY, CHLORAN(VII) POTASU, KOALICJA, ALLEN, KEBAB, INICJATOR, CYJANOŻELAZIAN(III), ANTYMONEK GLINU, CYJANOŻELAZIAN, RAZGRAD, AZOTYN, DIAKON, WODOROTLENEK SODOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PODRÓŻ POŚLUBNA, KWAS RYBONUKLEINOWY, CHLOROMETAN, MEDFORD, TOKOFEROL, KWAS GLUKURONOWY, PIERWSZOŚĆ, WODA, CHLOREK WAPNIA, ZGNILIZNA DREWNA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, SIARCZAN, SALICYLAN, EGZEMPLARZ PRÓBNY, SOŁOWJOW, TYMOLOL, LIPOID, TRAKTONIUM, NITROESTER, MONTEVERDI, JACKSON, COSTES, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, PRZODOWNIK, FRIK, NUKLEOZYD, HERMASZEWSKI, WYBIELACZ, BIBLIZM, KOŚĆ TRÓJGRANIASTA, GERBAULT, BEJCA, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, TLENEK, PODATEK, KWAS ORTOFOSFOROWY, ANALIZA HARMONICZNA, KORCZAK, PIERWSZY RAZ, ENALAPRYL, WĘGLAN, CHLOREK MIEDZI(I), NADJODAN SODU, PODZBIÓR, LAJKONIK, CYKLAMAT, HEIMWEHRA, LUGEON, PREPARAT CHEMICZNY, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, ŻELAZIAN(VI) POTASU, KWAS PANTOTENOWY, BIOFLAWONOID, ZWIĄZEK OPERACYJNY, ANALITYCZKA, BESSER, ZASADA, MORSKOŚĆ, CYJANOHYDRYNA, KWAS SIARKOWY, ALAMEDA, DURGAPUR, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, CEREMONIAŁ, EKONOMIA KLASYCZNA, KARBROMAL, PIONIER, PEREŁKI, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, KWAS SULFANILOWY, MAKROPIERWIASTEK, ANHYDRON, TWIERDZENIE CAUCHY'EGO-HADAMARDA, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, AGREGACJA, ARPAD, RAWENNA, KARBOL, AŁAWERDY, SEJM KONWOKACYJNY, BARWNIK AZOWY, LEUNA, KEFALINA, ALDEHYDOALKOHOL, TLEN, REGIONALNOŚĆ, NEUROMEDIATOR, SALCHOW, KWAS, ASHIKAGA, KWAS KAINOWY, KARBAMINIAN, ASOCJATYWNOŚĆ, SAUL, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, UREID, GARROS, ABA, ARSENEK, MENTON, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, SZOSTKA, KARBIDEK, KWAS SOLNY, CASTRO, LEONOW, VENLO, ELEMENT PIERWSZY, AKWIZYCJA, NEUROPRZEKAŹNIK, POŻYCZKA, CAO, LORENS, KWAS FOSFONOWY, GLENN, KRZEMEK, EMETYK, CHEMIA, PEPTYD, OBROTNIK, KATECHOLAMINA, BLERIOT, PIERWSZY OFICER, CYTRULINA, CABOTO, ISMALIA, PORFIRYNA, MATKA, SZCZENIĘCTWO, JINZHOU, SEDER, KAROTENOID, NAFAZOLINA, BROMEK FENYLU, PIERWSZA KOMUNIA, SETE, LABDAN, ANTYDETONATOR, AARON, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, CHROMOGEN, CHLOREK POTASU, ALGORYTM MRÓWKOWY, UKŁAD HOMOGENICZNY, RESIDUUM, CHACONNE, MLECZAN ETAKRYDYNY, KAMIEŃ PIEKIELNY, HOMO NOVUS, ALKOHOL, TLENEK OŁOWIU(II), SULFOTLENEK, BARBITURAT, ZWIĄZEK ZAWODOWY, SIMETIKON, SOJUSZ, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, ODPLAMIACZ, ACETON, AZOTAN(III) POTASU, POLINUKLEOTYD, UNIA REALNA, KWAS HUMINOWY, SIARCZAN(VI) BARU, ZIELEŃSKI, CHLORAN(VII) MAGNEZU, ARMIA, URETAN, HORMON, PLATYNA, CHLOREK POTASOWY, AZOTOX, ŁAMACZ, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, GULBARGA, ALLER, GIBBON, HOMOSFERA, KONCHIOLINA, JANSSEN, WĘGLAN SODOWY, PIERWIASTKA, ARAGO, WILKINS, SULFONAMID, FLAWONOL, TROPINA, POLIEN, AMID, ŁAŃCUSZEK, CYTRONELAL, ANTYOKSYDANT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, INDUKTOR, NAUCZANIE ELEMENTARNE, CHLOREK ETYLU, KETOKWAS, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, AMIRYNA, ZŁOTO, BOMKLIWER, KWAS FTALOWY, BOROWODOREK LITU, KWAS MRÓWCZANY, TELIGA, CYJANOŻELAZIAN(II), KOŁO, ?CHELAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.227 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALDEHYD MRÓWKOWY organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALDEHYD MRÓWKOWY
organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów (na 15 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, PIERWSZY W SZEREGU HOMOLOGICZNYM ALDEHYDÓW. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x