ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACETON to:

organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ACETON

ACETON to:

zmywa lakier z paznokci (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.213

CHLORAN(V) AMONU, TIOALKOHOL, JAMNIK, BIOMARKER, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, CERAMID, RATLER, CHLOREK ETYLU, WHYALLA, MUSEEUW, CHOROBA TAYA-SACHSA, POTTOK, OLEFINA, WILAMOWSKI, ZROSTNICOWATE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ROSYJSKI, FELSUMA PRĘGOWANA, ROFEKOKSYB, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, URAN, BIOREGULATOR ROŚLINNY, INTERWIZJA, KWAS CHLOROWODOROWY, BŁĘKIT INDYGOWY, ANTAGONISTA, SILEZAURYDY, WITAMINKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WOŁOSKI, MONOETANOLOAMINA, SŁOWACKI, ALKEN, SEMITOLOG, ENOLE, CELESTA, KANAŁ TEMATYCZNY, EKWITA, KWILMEZAUR, HI-HAT, METALOID, SIARCZAN MIEDZIOWY, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, KARBONYLEK, GRUPOWICZ, OBÓJ MIŁOSNY, POCHÓD, KWADRATNIKOWATE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BIERZIN, MAPA WYOBRAŻENIOWA, CHLOREK SODU, CYGAN, KSANTOFIL, AZERSKI, SÓL Z EPSOM, ZESTAWIENIE, RICHARD, KWAS NUKLEINOWY, KROKODYLE WŁAŚCIWE, KHMERKA, PUNICKI, SOLIDARNOŚĆ, ANGARSK, ZAMKNIĘTOŚĆ, BEJCA, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, FLUORESCEINA, CERATORYT, DIODORUS, BRETOŃSKI, JĘZYK TAMILSKI, DRYPTOZAUROID, CYMETYDYNA, JĘZYK KENTUMOWY, KWAS SIARKOWY, BROMEK METYLU, SETE, KWAS SULFANILOWY, ZERÓWKA, TONGHUA, CHLOREK MIEDZI(I), BAGDET, ETER ETYLOWY, JĘZYK ŁEMKOWSKI, KABESTAN, JĘZYK UGROFIŃSKI, EWENK, ZWIĄZEK NASYCONY, LAMUCKI, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, CYJANOŻELAZIAN(III), VENLO, DIMERKAPROL, BIOGEN, OTRZĘSINY, KWAS SOLNY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, GRUPOWICZKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SKŁADNIK MINERALNY, FENYLOETYLOAMINA, EL DORADO, KARBROMAL, HORMON, POEMAT HEROICZNY, ODŁAM, ZBRODNIA STALINOWSKA, KWAS DICHROMOWY, SURFAKTANT, ANALIZA, RUTYNA, TŁUSZCZ, SEPARATYZM, UNIA, BROMOFORM, KREWNIAK, WAREG, LATYN, PRZYWODZICIEL DŁUGI, MENTALNOŚĆ, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, CZERKIESKA, FITOHORMON, PORTRET, KASTANIETY, RUSAŁKOWATE, JĘZYK CELTYCKI, CYKLOALKAN, PIELĘGNIARKA, KOLOKACJA, CZAKUELA WYSPOWA, RODZAJNIK, KWAS WALERIANOWY, CHOROBA CHRISTMASA, HYKSOS, ARSENEK GALU, NUKLEOZYD, OPORNIK, PRZĄDKOWATE, SPACHACZOWATE, PIWETOZAUR, LIGAWKA, JĘZYK SATEMOWY, MAKRUROZAUR, METYCYLINA, TOR, BENZFETAMINA, SŁONKA, CHLOROFIL, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PLATYNA, JĘZYK ARAMEJSKI, SZAŁAMAJA, RODAMINA, PRAWO GŁOSOWE, RADIACJA ADAPTATYWNA, SZCZAWIAN, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, TETRAETYLEK OŁOWIU, KARONGAZAUR, KORPUS, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, WIR PYŁOWY, CHLORAN(VII) POTASU, UKŁAD WIELOFAZOWY, TALERZE ORKIESTROWE, VITORIA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DINOZAUR KACZODZIOBY, SZUJA, KWAS OLEINOWY, STEREOIZOMER, DRAKOPELTA, GRUPA FOKUSOWA, ZUELLE, KWAS LINOLOWY, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, AMORYTA, UGRIUMÓW, FLOTYLLA, ZŁOTOLIKI, ZŁOTOOK, MAPA MENTALNA, CHLORAN(V) POTASU, SUBSTANCJA SMOLISTA, SSAK KOPYTNY, BLESKOTKA, GIESSEN, WĘZEŁ ZWYKŁY, KRZYŻAKOWATE, KSYLULOZA, CIAŁO KETONOWE, GAZ MUSZTARDOWY, KATALOŃSKI, CHALDEJSKI, GĄSIENICA, AMOKSYCYLINA, AMFOLIT, FUJARKA, AKADYJSKI, STANOWOŚĆ, DRAWIDA, SUDBURY, GALECHIRUS, RAZGRAD, CHLOREK SODOWY, HARMONIA, ANTYMONEK GALU, WANADOWIEC, TRITYLODON, TRANZYCJA, ONAGER, PODATEK KOŚCIELNY, BĘBEN, LONKOZAUR, JĘZYK HOLENDERSKI, OWADZIARKA, SREBRO, UJGUR, LABRADOR, KWASEK CYTRYNOWY, ISMALIA, VIOLA BASTARDA, BULL TERRIER, BIOCYD, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, REZUS, HYDROKSYAMINOKWAS, WYKLUCZENIE, SÓL KWAŚNA, WĘGLAN, ETER, JĘZYK WEGETUJĄCY, CHEMIA, BARWNIK SPOŻYWCZY, POMORSKI, OBRZEŻKOWATE, BULLTERIER, NITRYL, ADWENTYSTA, TROPINA, GRUPOWOŚĆ, ETOS, MAKROSKŁADNIK, AIREDALE TERRIER, GEKON GARGULCOWY, ASTROCHEMIA, PARTIA ANGIELSKA, HYDROKSYBENZEN, INDIANKA KECZUA, MIŁOSZ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, PATRON, DITLENEK, WILAMOWIANKA, MENTON, TUWIM, KWAS SELENOWY, WEPS, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PATRONKA, LIPID, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, WIETRZENIE MECHANICZNE, TONAŻ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, AKKADYJSKI, NEDKOLBERTIA, KONFEDERACJA, OSA, WYBIELACZ, POKRYWA, MARYJCZYK, TAMIL, EWIPAN, LEUKODYSTROFIA, CZEPEK, AGAMA CZERWONOGŁOWA, PODGRUPA, RAY, ASYRYJSKI, RADIACJA ADAPTACYJNA, KARAIMKA, MAŁORUSKI, EVANSTON, ETCHLORWYNOL, BRODAWCZYCA KONI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NABIEG KORZENIOWY, KWAS LINOLENOWY, TATARZYN, ANTYMONEK INDU, KONCHIOLINA, ADALINA, ?KOŁNIERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ACETON organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACETON
organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny (na 6 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KETONÓW, NAJPROSTSZY KETON ALIFATYCZNY. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x