ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZTEROETYLOOŁÓW to:

związek metaloorganiczny, w którym atom ołowiu połączony jest z czterema grupami etylowymi (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.022

PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, KLEJÓWKA, KOGUT, POSZLAKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, MAŁŻEŃSTWO, KOLEJKA, ŻELAZIAN POTASU, TEREN ODKRYTY, JĘZYK IZOLUJĄCY, ZDERZACZ, PUNKT KARNY, MUZYKA TŁA, WODA PODSKÓRNA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, RĘBNIA ZUPEŁNA, HAWAJSKI, TEMPERATURA ABSOLUTNA, OPRAWA, DYNAMIZM, IDEALISTKA, BEZINWAZYJNOŚĆ, SEKRETARZYK, DEPESZA GRATULACYJNA, HEDONIZM, SUFIKS, KONCHIOLINA, WRZÓD TWARDY, AMPUŁKA, INTERGLACJAŁ, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, PLANTACJA NASIENNA, GOLKIPERKA, WĘGLIK, NEGACYJNOŚĆ, FILIACJA, ŻÓŁW OLIWKOWY, ŻYWOTNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA, STADION OLIMPIJSKI, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, TREN, PEWNIK, MAKROPLATA, PODUSZKA, POKOJOWOŚĆ, ZGORZKNIENIE, FICTIO PERSONAE, NADWOZIE SAMONOŚNE, WODOPÓJKI, PRZESADNOŚĆ, PIGWA POSPOLITA, EPICYKL, OGRÓDEK JORDANOWSKI, DŻUNGLA, TAMBURA, PŁEĆ, IZOTROPOWOŚĆ, WILLA, SUFFOLK, SAMOSTRZAŁ, OBOZOWISKO, JEDNOLITOŚĆ, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, WIZERUNEK, BIAŁY MURZYN, CZUJNIK INDUKCYJNY, ASOCJALNOŚĆ, NIEBYWAŁOŚĆ, UBYTEK, STANOWISKO, ZDANIE, RZUT STEREOGRAFICZNY, SAMOUNICESTWIENIE, DIPEPTYD, KYNOTERAPIA, NARYS POLIGONALNY, SKALA RANKINE'A, DŻDŻYSTOŚĆ, FPS, ZWIĄZEK NASYCONY, KOSTIUMERNIA, SZAROWIPTERYKS, AMARANT, KRATOWNICA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TAKSIARA, KOZA, SUCHAR, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, GÓRKI, ZAJĄCZEK, HIPPIS, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, ZAPORA MINOWA, CZUBRICA, MIEDZIANE CZOŁO, CIĄG DOKŁADNY, IDEALNOŚĆ, RUSZT, ROZRZUTNIK, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, OWCA JACOBA, MIECZOGONY, DZIECINNOŚĆ, ASYSTA, WSZECHMOCNOŚĆ, KASZTAN, SILNIK KWADRATOWY, ANTYPOLSKOŚĆ, BARKAN, ZAKRES, IMITACJA, FLUAV, JĄDRO, POKAZOWOŚĆ, DWUBARWNOŚĆ, SEZONOWIEC, PRZEPRAWA, ALANINA, ŁOŻYSKOWIEC, BEZNADZIEJNOŚĆ, GAŁĘZIAK, ENERGIA CIEPLNA, MNOŻNA, LIST OKÓLNY, MISKA, KWAS GLUKURONOWY, SKORUPIAKI, KLIMAT MONSUNOWY, FILM HISTORYCZNY, IMPERIUM GHISCARI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, JON KARBONIOWY, KOŚĆ MIEDNICZNA, KWADRATURA, UŁAMEK PROSTY, SKŁAD PODATKOWY, OBRONA CYWILNA, AKCJA, ENALAPRYL, MATERIALISTA, TRIOZA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, METALICZNOŚĆ, MINÓG STRUMIENIOWY, DIORAMA, WALOR, AUDYTOR, MROK, SPÓŁKA PUBLICZNA, DOM, SZYK TOROWY, STAROISLANDZKI, FOREMKA, ZMIENNA ZALEŻNA, NIEOPANOWANIE, TLENOCHLOREK, PIERNIK, FONDUE, TETRAETYLEK OŁOWIU, HISTERYK, GÓRA PODWODNA, TROCINIARKOWATE, KOEDUKACYJNOŚĆ, TURANIZM, KRÓWKA, LONDYN, ROPNICA, EDYTORIAL, CZYSTOŚĆ, BLICH, DOM WIELORODZINNY, ŻELAZIAN(VI) POTASU, NIEPORZĄDNOŚĆ, KOMERCHA, SOGDYJSKI, HUMANIORA, PEREŁKA, CZUJKA, TIOETER, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ZESTAW, ŻARTOWNIŚ, RAMIĘ, ŚMIESZKA, KOCIE OKO, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, ANALOG, KAPUŚNISKO, SABOT, GRADIENT, ZAPALENIE, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WYBORY POŚREDNIE, DOSTĘP WARUNKOWY, PORZĄDNIŚ, KOMISARZ, MIEDZIOWNIK, NAGRANIE WIDEO, ŚWIATŁO DZIENNE, OPĘTANIE, WIĘŹNIARKA, SZKŁO OŁOWIANE, TONACJA, SZKŁO AKRYLOWE, EKONOMIA, GORYCZAK, UPIERDLIWOŚĆ, USTONOGI, SSE, PATATAJKA, PĘCHERZYK PŁUCNY, AS SERWISOWY, ŻÓŁW NOROWY, CIASNOŚĆ, FILM ANIMOWANY, ŁOŻYSKO TOCZNE, KARZEŁKOWATOŚĆ, KANAPA, FOSFORAN, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PARNIK, GĘSTOŚĆ, WĘZEŁ, ŻEGLUGA PROMOWA, WÓZ SKARBNY, KRATA, CHLOREK SODU, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PRĄD PRZEMIENNY, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, FUNKCJA RZECZYWISTA, NIELICZNOŚĆ, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, TOCZEŃ, ŻARÓWKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FORMACJA ROŚLINNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, HEGEMONICZNOŚĆ, KOSZYK, PANTALION, MACIERZYSTOŚĆ, ANTYCHOLINERGIK, ANTENA FERRYTOWA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KREMOGEN, PROCH, KANNABINOID, MIZUNA, LAPIS-LAZULI, LIROGON SKROMNY, NEGATYW, HIPERESTEZJA, ZBIORNIK NASIENNY, SPARTANKA, LINEARNOŚĆ, BIOSFERA, KAKAO, REGENERATOR, NIEREALNOŚĆ, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, BIOMARKER, ŁASKAWCA, EPOKA LODOWCOWA, ŚLICZNOŚĆ, DENOTACJA, POZYTYWNOŚĆ, TABLICA, CHMURNOŚĆ, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KREDYT HIPOTECZNY, ŁASKAWCA, FILTR BESSELA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, INDYGO, ROUYN, RUBASZNOŚĆ, TRYLMA, MAŁPI GAJ, RAWENNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, STRZĘP LUDZKI, BIEDAK, RECESJA LODOWCA, KODEKS, CZYSTA ALEKSJA, CHOLESTERYNA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, PÓŁWYSEP, RÓWNANIE CAŁKOWE, ?KLINIKA ABORCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZTEROETYLOOŁÓW związek metaloorganiczny, w którym atom ołowiu połączony jest z czterema grupami etylowymi (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZTEROETYLOOŁÓW
związek metaloorganiczny, w którym atom ołowiu połączony jest z czterema grupami etylowymi (na 15 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, W KTÓRYM ATOM OŁOWIU POŁĄCZONY JEST Z CZTEREMA GRUPAMI ETYLOWYMI. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x