ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE to:

łożysko, w którym między częścią stałą i obracającą się występuje tarcie ślizgowe (na 15 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.997

WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ŚLUZAK, ANATOMIA FUNKCJONALNA, BARTNIK, DYSKWALIFIKACJA, KOREAŃSKI, WOLNY RODNIK, ŚMIECIARZ, KAPILARNOŚĆ, CIĄGUTKA, PUDEŁKO, KURDUPLOWATOŚĆ, ŚWIAT DYSKU, OKNO, SURF, GAWORZENIE, PIES, BULWAR, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, OBLAK, ELIZJA, WŁOCHACZ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ŁOPATECZKA, ASZKENAZYJKA, BABA JĘDZA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, KAMELEON ŻYWORODNY, INSTAGRAMER, PAŃSTWO ZŁOŻONE, WYGLĄD, PATOMORFOLOGIA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, APLIKACJA ADWOKACKA, KRYSTALOFIZYKA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, UMBRA, BIELAK, OGNIWO WESTONA, STOPOFUNT, PŁYTKI TALERZ, EGZOTYK, ILUZORYCZNOŚĆ, SKALA RANKINE'A, CUKRÓWKA, ZŁOŻENIE PODPISU, CHOCHLA, BRZOZA, PALLASYT, LEKARZ DOMOWY, PISARZ, KONTRALT, OTĘPIAŁOŚĆ, ZAPŁODNIENIE, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, MONOFAGI, WODOCIĄGOWNIA, KRYZYS, KOROZJA BIOLOGICZNA, WALABIA BENNETTA, PLACÓWKA RODZINNA, GASTRONOMIK, POMIOTŁO, BERA, BOOROOLA, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, PAMIĘĆ GÓRNA, TEBY, KARDIOIDA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŁĄCZNIK, ŻWAWIK, LATAJĄCY PIES, TROGLOFIL, MIKROFON LASEROWY, CHLUBNOŚĆ, WOLEJ, GRAFIKA KOMPUTEROWA, NACZYNIAK GRONIASTY, PRZECIWSTOK, SKRĘCENIE STAWU, CHEMIA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KOBIECOŚĆ, RYT, KOŃ TORYJSKI, POSIADY GÓRALSKIE, WYPITEK, FOTORECEPTOR, ZAAWANSOWANIE, MIKROFON DYNAMICZNY, TABLICA EPITAFIJNA, ZAKOCHANA, IMPLEMENTACJA, MADŻONG, SFERA, SZORSTKOŚĆ, RYNEK WŁAŚCIWY, GIMBAZA, MINUSY, GEOTECHNIK, TŁUSZCZYK, ŚREDNIA WAŻONA, CZERWONA BURŻUAZJA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, HISTOLOGIA, SKRADANKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, POSTERUNEK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DUR POWROTNY, PORZĄDEK DORYCKI, GOTOWOŚĆ BOJOWA, CIAŁO OBCE, DZIOBAKOWATE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, GALAKTYKA, KOSZATNICA, KANGUR RUDY, ZBOŻE OZIME, BEZGRANICZE, CHOROBA ZARAŹLIWA, ROZETKA, KLIPA, NAWALANKA, APELACJA, DELFIN BIAŁONOSY, NERWIAK OSŁONKOWY, PARALAKSA, PIĘĆDZIESIĄTKA, MALARSTWO TABLICOWE, CHOROBA PAGETA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, WYŁAWIACZ, TEORIA KATASTROF, WERTEKS, DESOCJALIZACJA, MIKROFON WĘGLOWY, ROPA, ODROSTY, ANTENA TUBOWA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ROK GWIAZDOWY, ZESZYT W KRATKĘ, OSA ŚREDNIA, OSZCZĘDNIŚ, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BŁYSKOTKA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, DRAMAT, LINIA TRAMWAJOWA, MISIEK, RAJTUZY, POPRZEDNIK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, GEEZ, GRACA, WODA PO KISIELU, TUNIKA, RUCH WAHADŁOWY, ROZPIĘTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, SZÓSTKA, SZPECIELOWATE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PRZYGODA, CANCA, NANDU PLAMISTE, KUCHNIA, SKRYPTORIUM, TRÓJKROK, KLUCZ, KRÓLICZARNIA, TARCZA, CZAS, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, FAKT, BLISTER, MOMENT MINSKY'EGO, CYGANOLOGIA, PRAWO WEWNĘTRZNE, SONOMETR, RYNEK FORMALNY, HAJS, JĘZYK AJNOSKI, WIRUS WŚCIEKLIZNY, PANTOFAG, TARG, ZDERZAK, GNETOWE, KATASTER, WIOSNA, GONIOMETRIA, REGRESJA PROBITOWA, WIEK POBOROWY, OSET KĘDZIERZAWY, TAŚMA, ROBAK, CIĄŻENIE POWSZECHNE, RUCH PRZYŚPIESZONY, PREPARATYKA, TRANSFORMACJA FALKOWA, OPTYKA FALOWA, PETREL ŚNIEŻNY, DIASTOLE, PENETRACJA, OŻENEK, BLUES, SALADA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ZŁUDNOŚĆ, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, BAJDA, ŻAŁOBA, PROFESOREK, PODWÓJNY NELSON, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, MASKULINIZM, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, NASADKA, KOŃCZYNA, PĘTAK, KOŁNIERZ, DNI STUDENTA, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, DOJŚCIE, RETROGRADACJA, ANTHEM TRANCE, ARAUKARIA, CHORIJAMB, NARAKA, RYBA DRAPIEŻNA, KRZYWA ELIPTYCZNA, JAZDA, GRUPA PODATKOWA, STRAŻ, FLAMING KRÓTKODZIOBY, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, TEATR CIENI, PKB PER CAPITA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, DRAG, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PASTERSKOŚĆ, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ODMIANA HERBOWA, HUBA SINIAK, RYTUAŁ, MYSZ DOMOWA, TABLICA, BROSZA, EGZEKUTYWA, WYGIBAS, SOCJETA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, BIOFLAWONOID, UCHWYT, ASYMPTOTA, CZĘSTOKÓŁ, WŁÓKIENNICTWO, GONIEC BIAŁOPOLOWY, GRAF, HEPTAPTYK, INSTRUMENT KLAWISZOWY, PUNKT KATECHETYCZNY, NARODOWOŚĆ, PRYSKAWKA, BIURO MATRYMONIALNE, ZEBRA, BRONTOZAUR, NONA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, WIDEOMAN, TYSIĘCZNIK, WALKA, LOKATA TERMINOWA, SPACJA, USIŁOWANIE, WŁÓKNO, KACZKA, ZASTANOWIENIE, PODATEK BASENOWY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, MADISON, TORRES, RĘCZNIK KĄPIELOWY, ROZPIERACZ, TOREBNIK PIŻMOWY, SKAŁKA, BAS, WIERTNIK, ?MARTWOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE łożysko, w którym między częścią stałą i obracającą się występuje tarcie ślizgowe (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
łożysko, w którym między częścią stałą i obracającą się występuje tarcie ślizgowe (na 15 lit.).

Oprócz ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ŁOŻYSKO, W KTÓRYM MIĘDZY CZĘŚCIĄ STAŁĄ I OBRACAJĄCĄ SIĘ WYSTĘPUJE TARCIE ŚLIZGOWE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast