PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODATEK MAJĄTKOWY to:

podatek, którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku (tzw. masa majątkowa), czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku (np. w podatku dochodowym) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.114

NIERZĄDNICA, ODCHYLENIE, MAKIJAŻYSTKA, BEZPIEŃKA, PASEK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, AZJATYCKOŚĆ, FROTKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, PANNA, MEDRESA, AUTONOMIZM, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, GÓWNIANOŚĆ, GRZECH CIĘŻKI, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PERSONA, DEKLARACJA, HEGEL, KAPILARNOŚĆ, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, ANARCHIZM, ŚWIĘTÓWKA, GOŁĄBKA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, CHODNIKOWIEC, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CHLUBNOŚĆ, IRGA POZIOMA, SPORT ZIMOWY, UCHAL, GEOCHEMIA ORGANICZNA, LĄG, KARDIOIDA, PRODUKCJA PIERWOTNA, OSTANIEC, HALLOWEEN, FUNT ANGIELSKI, KOLEŃ, TRANSPORT AKTYWNY, GADZIOMIEDNICZNE, PARK MIEJSKI, KWINTA, CZERSKA, MEDIANA, OPĘTANIEC, DEWOCJONALIA, LIMONIADA, EPIKA, KASA FISKALNA, GRAF, STYCZNOŚĆ, LIGROINA, PRZENIKLIWOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, TŁOCZARNIA, HAWAJSKI, PANTOFAG, CZUPURNOŚĆ, SADZAK, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, IMPULS, AROGANCKOŚĆ, CHOROBA GOODPASTURE'A, DZISIEJSZOŚĆ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PRZEDSZKOLE, ATTACHAT, RONDO, DYM, CHEMIA NIEORGANICZNA, JĘZYK GYYZ, MILREJS, PSYCHOFARMAKOLOGIA, BARELIEF, NEGACJONISTA, CAŁY TON, BAT, NACZYNIE WIEŃCOWE, MIJANY, LINGWISTA, NAIWNOŚĆ, NACIEK JASKINIOWY, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, SZYBKI PANCERNIK, WRAK, FUKS, GUGLE, GEOCENTRYZM, CZAS TERAŹNIEJSZY, KAMARAN, RUNO, INTERPRETACJA, TCHÓRZLIWOŚĆ, FORMA, RYGIEL, CZAS MIEJSCOWY, DWORNOŚĆ, PRZEKŁADACZ, TEUTOŃSKI, GŁUSZYCA, MIEJSCOWA, GOŁĘBIE SERCE, CERATOFYLLID, GŁĘBSZE UCZUCIE, ALLEL WIELOKROTNY, PONDERABILIA, NAWÓZ KATALITYCZNY, KASZUBSKOŚĆ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, WSZYSTKOŻERCA, DYSCYPLINA SPORTOWA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, KROPLÓWKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, SPIS POWSZECHNY, KATEGORIA URZĘDNICZA, CZARNA REAKCJA, ELEGIJNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, SECESJONIZM, TRAWERS, HAPLOTYP, STAŻ, POCIĄG POSPIESZNY, OKLUZJA, DYPTYK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, OŚ PORTALOWA, METRYKA, ZJAWISKO KERRA, NASŁUCHOWIEC, PODUSZKA, WIDZENIE, RELIGIOLOG, WYRĘBISKO, GINEKOLOGIA, KONIECZNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, SLOW-FOX, SKŁADNIK LOSOWY, SINIAK, ZIEMNIAK SKROBIOWY, POLONIZATOR, BARSZCZ CZERWONY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ZDZIERSTWO, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, KRYSTALIZACJA, HEREZJA, LORI WYSMUKŁY, MOC MECHANICZNA, TRZON TŁOKOWY, DOJRZAŁOŚĆ, MERSYTEMA, FLORENTYNKA, ZARAZA, ZDZIADZIENIE, JELEC, STOLIK, FALA, DEPORTOWANY, TROCINIARKI, BUJDA NA RESORACH, SZCZUR PACYFICZNY, CORONET, LAK, CIELENIE LODOWCA, ANKIETOWANA, EPIGENEZA, MOSKWICZ, BAMBUS, KRET, ORGANOLOGIA, RÓJ, KOŚCIÓŁ UNICKI, GRUNGE, CZTEROKROTNOŚĆ, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, PRAWO OBYWATELSKIE, KREDYT KONTRAKTOWY, PORTUGALSKI, WZÓR JAWNY, AKT ADMINISTRACYJNY, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, KORONA, OBŁUDNIK, WOOD, TRASZKA SARDYŃSKA, WIEK DOJRZAŁY, SZEŚĆSETKA, MISIACZEK, IRANISTAN, TANIEC WOJENNY, URANINIT, JEDNOLITOŚĆ, OMASTA, KIBLA, OCZKO, MORZE, SPÓŁKA PUBLICZNA, PUPILEK, MASTYGONEMA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, BANK KOMERCYJNY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, MEDYCYNA PERSONALNA, METRUM, GIPSORYT, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, TABLICA MENDELEJEWA, LEPTON, SAMOOCZYSZCZANIE, SYDEROFIR, PORZĄDNIŚ, BON VIVANT, CHÓW WSOBNY, WYBUCHOWA ATMOSFERA, RAK RZECZNY, STATEK GŁĘBINOWY, MAŁYSZOMANIA, WARTOŚĆ ŚREDNIA, KOŁO, WYSPA WULKANICZNA, KLESZCZ, CZERPACZ, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, KERMESYT, HALLOTRON, LAMPA BENZYNOWA, BIOGEOGRAFIA, KARAMBOL, FLĄDRA, JEZIORO WYTOPISKOWE, PRZEPYCHACZKA, WODOCIĄGOWNIA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, LATAJĄCY DYWAN, TYFLOLOGIA, KOTLINA KŁODZKA, STONKA, UBOŻENIE, PALENISKO RETORTOWE, SEMITKA, PILOT, ŻARŁACZ JEDWABISTY, KWADRATNIKOWATE, POBRZMIENIE, RENESANSOWOŚĆ, POLISACHARYD, POWIEŚĆ Z TEZĄ, JEZIORO SOLANKOWE, TRAFIKA, ROZLUŹNIENIE, PAPROTNIKI, NASTAWNOŚĆ OKA, FARBOWANIE SIĘ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, DAMAN, EPISKOPALIZM, INTERLINGWISTYKA, DISNEY, MYJNIA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, KONFESJA, FIDEIKOMISARIUSZ, PRÓBA, ATMORADIOGRAF, ONR-OWIEC, SODOMA I GOMORA, TRANSMISJA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, OPERATOR KABLOWY, BER, DZBANIEC, HERMETYCZNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA, PAMIĘĆ LOGICZNA, IMPERIUM KHMERSKIE, ANIMALIZM, OKRĄGŁY STÓŁ, STARY MALUTKI, FUNKCJONALIZM, NANOFILTRACJA, SYSTEM DZIESIĘTNY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KNAJPA, MŁOT HYDRAULICZNY, BAJKOPISARZ, ARABSKI GREYHOUND, NIEŚWIADOMOŚĆ, BRZĘCZĄCA MONETA, ?PYTEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODATEK MAJĄTKOWY podatek, którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku (tzw. masa majątkowa), czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku (np. w podatku dochodowym) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODATEK MAJĄTKOWY
podatek, którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku (tzw. masa majątkowa), czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku (np. w podatku dochodowym) (na 16 lit.).

Oprócz PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PODATEK, KTÓREGO WARTOŚĆ WYLICZA SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEGO MAJĄTKU (TZW. MASA MAJĄTKOWA), CZYLI INACZEJ NIŻ W WIĘKSZOŚCI INNYCH PODATKÓW GDZIE OPODATKOWANY JEST PRZYROST MAJĄTKU (NP. W PODATKU DOCHODOWYM). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast