GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIPA to:

gra podwórkowa, dzisiaj już niemodna, grało się w nią z użyciem kijka i drewienka albo piłeczki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIPA

KLIPA to:

nieokrągła moneta (najczęściej kwadratowa) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.318

PRZYDAŚ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, POGOTOWIE, RYGIEL, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, WYNURT, KUPER, LARYNGOFON, AKTUALIZM, CHOROBA MIKROFALOWA, MIMETYZM, DOMEK, CUDOWNY OWOC, OSKARŻONY, RÓWNANIE CAŁKOWE, POTENCJAŁ ZETA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, CHOROBA RITTERA, KASTRAT, LUDZIK, WYPAD, BRUTAL, CHOROBA CAROLEGO, MIKROFILAMENT, SUPORT, POPŁÓD, PRZEMYTNIK, POŁUDNIOWY ZACHÓD, LIZAK LOGOPEDYCZNY, BACHANTKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BAR, POMIOTŁO, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NAKIEROWANIE SIĘ, PAPILOTEK, MANTYLA, NIERUCHOMOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, STRÓJ GÓRALSKI, WLANIE SIĘ, BŁĄD, ŁAWA MIEJSKA, RANEK, PAKARZ, NASIENIE, BŁĘDNY OGNIK, GANGSTERSTWO, PROMIENNIK, SCRABBLE, AGROPROMOCJA, RÓWNOWAGA, ROZMOWY W MAGDALENCE, KUBEŁ, KARACENA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, CZYNNIK ONKOGENNY, PŁAZY BEZOGONOWE, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, KOCIOŁEK, ŚWIĘTOKUPCA, FLUORESCENCJA, SKRZYWDZONY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PARTIA WŁOSKA, STOS ATOMOWY, AERAL, KOŁOWROTEK, TOPIELEC, PRZECIWLEGŁOŚĆ, MALAKOLOGIA, KAFLARZ, KRYPTOGRAFIA, KOTWICA RYBACKA, PRECESJA, ASTROFOTOMETRIA, EMERYT, DZIECINNOŚĆ, SONDA, SAWANTYZM, CZERPACZ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SAMOREALIZACJA, PARGAMIN, ATOMISTA, KRĄŻENIE OBWODOWE, WRZENIE, FANDANGO, DIALIZOTERAPIA, ELEMENT TOCZNY, NIEWYPAŁ, MIKROSOCZEWKA, PRĄD ZAWIESINOWY, CYBERPANK, DEFICYT, UNIFIKACJA, KUBEK, MATKA-POLKA, ŻABA MARMURKOWANA, SŁOWA, WIEWIÓRKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, MAŁE PIWO, KARELIA, PRZYCZYNKARZ, KREOLKA, GRA W KARTY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SZEŚĆSETKA, KURTYZACJA, BABIMÓR, DEPOZYCJA, WARSTWA ŚCIERALNA, JĘZYK ARGOBBA, TOLERASTA, WOJOWNICZOŚĆ, GASTROLOG, FUNKCJA BORELOWSKA, KRAJ, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PACZKA, PROTUBERANCJA, ENERGIA GEOTERMALNA, RAMFORYNCHUSY, MERYNOS, CESARZ, JUDASZ, PARTIA HISZPAŃSKA, HISTORYZM CEGLANY, LAMBDA, PAMIĘTNIK, KRYMINALISTYKA, MŁAKA, BUKIET, MIESIĘCZNICA, SAMOZAPŁON, HOMARY, PRZYZWYCZAJENIE, LISZAJ RUMIENIOWATY, ŻAREŁKO, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, NACIECZENIE, PERMAKULTURA, PYTAJNIK, ALUMN, LUSTERKO, ALUMINOGRAFIA, BETON JAMISTY, TOSKAŃSKI, APOSELENIUM, TKANKA TWÓRCZA, CIERNIOGŁOWY, WIEŻA STRAŻNICZA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KABLOOPERATOR, RYJEC, CZERWONA FALA, ODCZUCIE, KLEJARZ, NOOB, OWCA, SUKCES REPRODUKCYJNY, SUBWOOFER PASYWNY, TOKARKA KARUZELOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, NEONAZISTA, CZAPA POLARNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ESPRESSO, IZOMER, IKOS, CIELĘCE LATA, GORETEKS, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MALARSTWO FIGURATYNWE, BOROWODOREK, ATOPINA, SZABROWNIK, LEWORĘKI, MIKOLOGIA, CHRYSTOFANIA, LICEUM, TWARDY KARK, SKROMNIŚ, GOSPODYNI DOMOWA, RADAR GEOLOGICZNY, WYKRZTUSZANIE, PAROKSYZM, UNTERWALDEN, ALTERNAT, OSYPISKO, KUFA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, GARNA, PLEBEJKA, ODBÓJ, ZAPAŚĆ, POLAJ, KOCIE OKO, KASZANKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CYBERPUNK, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, LIEBERMANN, JEŻOWIEC, CUKRZYCA, PLEŚNIAWKA, BINDOWNICA, RÓŻOWA LANDRYNKA, CHRUPKOŚĆ, DEPRECJACJA, WOŁOSKI, ZMIERZCH CYWILNY, ZADOWOLENIE, MIASTO OGRÓD, SOFCIK, SANIE, GEOELEKTRYKA, RARYTAS, EMALIA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, IMPEDYMENTA, SZYBKI PANCERNIK, DYSLEKSJA, WIĄZANIE, ESENCJALIZM, PIORUN KULISTY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, WYŚCIG, CHAŁTURZYSTA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PODKŁAD KOLEJOWY, KAMICA, DELFIN, EONIZM, MISTRZ PROSTEJ, KATAKAUSTYKA, CYKLON, IZOMER KONFIGURACYJNY, NAJEMNICTWO, FILOLOGIA KLASYCZNA, SERBISTYKA, LAWONICHA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, METATEKST, TURMA, ODGŁOS, TEFILIN, DYNAMIKA, APELACJA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, MISJA STABILIZACYJNA, KANGUR OLBRZYMI, ŁUPEK, REFLEKSOLOG, ODMIANA UPRAWNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MYSZ ZAROŚLOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, FILA, JEZIORO SUBGLACJALNE, STOCZNIA, DRĄŻEK POGO, BYLICA POSPOLITA, SZCZUR WĘDROWNY, WIDELEC, SPÓŁGŁOSKA USTNA, SZABAŚNIK, GULASZ, PLAŻÓWKA, NEOFITA, GRA RÓŻNICZKOWA, ZWARCIE, SEKWOJA OLBRZYMIA, SOLNICZKA, CHRYZMO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, PŁÓCIENNICA, FTYZJATRA, ZABAWKA, MASELNICZKA, GRYZEK, HARDOŚĆ, ALUZJA LITERACKA, PLUSY, MIŁOŚCIWOŚĆ, PROSZEK, HOKEJ, TALMUDYSTKA, TAMILSKI, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, POLARYZACJA, BUTELKA MIAROWA, ?MODERNIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLIPA gra podwórkowa, dzisiaj już niemodna, grało się w nią z użyciem kijka i drewienka albo piłeczki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIPA
gra podwórkowa, dzisiaj już niemodna, grało się w nią z użyciem kijka i drewienka albo piłeczki (na 5 lit.).

Oprócz GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - GRA PODWÓRKOWA, DZISIAJ JUŻ NIEMODNA, GRAŁO SIĘ W NIĄ Z UŻYCIEM KIJKA I DREWIENKA ALBO PIŁECZKI. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast