TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOJAK to:

tylna, prawie pionowa część kotła parowego, w której mieści się skrzynia ogniowa otoczona wodą (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOJAK

STOJAK to:

wyspecjalizowany przedmiot, który służy do potrzymywania czegoś w ustalonej pozycji, często tak, jak jest dla tego czegoś bezpiecznie (na 6 lit.)STOJAK to:

element kadłuba maszyny (na 6 lit.)STOJAK to:

rodzaj podpory w kopalni (na 6 lit.)STOJAK to:

pionowy element konstrukcyjny spełniający rolę podpory (na 6 lit.)STOJAK to:

kobylica korony wieży wiertniczej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.053

OŚWIETLENIOWIEC, PERTA, MINUTA, CRO-MAGNON, MONOCYT, LIVERPOOLSKA, WAHADŁO, WĘZEŁ, PIĘKNY WIEK, PARTIA WŁOSKA, KUCHNIA MOLEKULARNA, WAŁ, BIOFLAWONOID, GALLIKANIZM, POZER, REPETYCYJNOŚĆ, UPOMNIENIE, TALASOTERAPIA, DEKORATORKA WNĘTRZ, ROŚLINA FIKCYJNA, WIRTUALIZACJA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KARETA, BEZA, SURFAKTANT, KOŁO, MENISK, ŁUCZNIK, CHOROBA ORMONDA, MAPA FIZYCZNA, STAWONOGI, WASAL, FRONT STACJONARNY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, SZARA MYSZKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, OPTYKA, OBELISK, KANTORAT, KATANA, GARNIZON, LANGOSZ, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, SALAMANDROWATE, KOCHAŚ, MAZUT, TYP TURAŃSKI, ŻERDNIK, IMIENNICTWO, MUFLA, LUSTRO, WEST COAST SWING, MOBIL, OBROŃCZYNI, HIGIENA ZWIERZĄT, BROŃ TERMOJĄDROWA, TRÓJDŹWIĘK, DEKLINACJA NIJAKA, SZTUKA KONCEPTUALNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ZAWŁASZCZENIE, KOMAR, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, BARBARYZACJA, ATTACHAT, DIAGNOZA, RODZINA JĘZYKOWA, KONWERGENCJA, PŁYTA, ZŁOTÓWKA, GRABBE, ŻÓŁTLICZKA, OBÓZ WĘDROWNY, ZAMIENIALNOŚĆ, INWENTARZ ŻYWY, ROZETKA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, POMPIER, WILKES, NADBUDÓWKA, KOMISJA ŚLEDCZA, CHOROBA SOMATYCZNA, ROCZNIK, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SYFON, HRABINA, MUTUŁY, WYSZYWANKA, SĄD KAPERSKI, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PRZEPADEK, UBOŻENIE, WYŁOŻENIE SIĘ, JUMPER, JEŻOWIEC JADALNY, ZEBRA, PYLICA ALUMINIOWA, IRAŃSKI, TYROMANCJA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, CYTYDYNA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KETEN, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, ZRYWKA, PODLIZUCH, WYWINIĘCIE ORŁA, MAGAZYN, DODAJNIK, ŁĄCZNIK, KRANIOTOMIA, LARWA, ŁONO ABRAHAMA, ZERWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, WINDA, IRISH DRAUGHT, MULDY PODWÓJNE, ANTROPONIMIA, CEMENTOWE BUTY, OSPAŁOŚĆ, SKRZYNIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KOLORYSTA, LODRANIT, STREETWORKER, BROMELIA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, STRUMIEŃ, NAWAŁNICA, KUPER, SOCZEWKA, ANGIELSKI, FUNKCJA HARMONICZNA, KOKORNAK, MILTON ERICKSON, SOS MORNAY, OLEJEK ETERYCZNY, WIEK ROZRODCZY, GŁOWOTUŁÓW, MASA, KALESONY, KUPON, STARUNEK, KOLEJKA LINOWA, NÓŻKA, BĘBEN, WYŚCIG, KREWETKA ZMIENNA, GAMELAN, BEZDUSZNOŚĆ, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, GAZPACHO, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PATENA, IMIĘ, STANOWISKO, KREDYT KONTRAKTOWY, PRZEKWIT, TYŁEK, MASKA, CIĘŻKA WODA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KĄT, WIDEOROZMOWA, KRASNAL, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, BANKRUT, OFENSYWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NAWA, ZAGŁÓWEK, PRZEMYSŁ NAFTOWY, ADŻAPSANDALI, KOSA, KACZY DÓŁ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FALA, BRAT, WSZOŁY, KLUCZ, JĘZYK ARGOBBA, MARSZ, BANKRUCTWO, SUŁTANIT, SWOSZOWICE, ZUCH, HARAS, ADAPTACJA, ZASTAWKA AORTALNA, NERD, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, TYKA, FAŁ, FEININGER, POLICJA SĄDOWA, WIERZCHOWINA, NIEOPANOWANIE, CENTRALNE, PREZBITERIUM, KAZNODZIEJA, MASŁO MAŚLANE, FILOZOFIA PRAWA, STYL KOLONIALNY, GRUCZOŁ COWPERA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, FUNKCJA OKRESOWA, KONCERT, STRATEG, KORKOWIEC, SZCZUR POLINEZYJSKI, TRÓJKROK, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, STREFA ZGNIOTU, ARAUKARIA WYNIOSŁA, GWIAZDARZ, WIATR POZORNY, HYDROAKUSTYKA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, TABU, BARCZATKA BORÓWCZANKA, DOMINANTA, MROCZEK POSREBRZANY, LEGISLATYWA, JEMIOŁA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, POTRZASK, POMIDOR, DZIEŃ, BRAMKA, JĘZYK LODOWCOWY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, NEANDERTALCZYK, STULENIE USZU, HYDROX, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, MASKA WSTYDU, JASKINIA LODOWA, ROSTBEF, ARTYSTA, HEPATOLOGIA, KANALIK NERKOWY, ZGIEŁK, CHEMIA ANALITYCZNA, START NISKI, KRYSZNAIZM, FRENOLOGIA, KOMIK, PARAROTACYZM, RUCH, PŁAZAKOWATE, FECHMISTRZ, DZIEŃ POLARNY, OTOK, ZALEW, PILOT, PINGWINY, PIJAWKA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MONTAŻOWNIA, TEORIA DOMINA, ZALANIE PAŁY, PION, STREFA PODKOSZOWA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SPRAWDZIAN, PONAGLENIE, ORGANIZATOR JĄDERKA, SYKATYWA, KŁĄB PSZCZELI, GROOMING, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PSYCHOGERIATRIA, NAGOLENNIK, CZEKADEŁKO, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, CYRK, POINT AND CLICK, NIRWANA REZONANSOWA, ODBŁYŚNIK, CIEŚŃ NADGARSTKA, AMFIBIA, BALANS, RĄCZYCA, NALEWAK, AEROFOBIA, EKONOMIA, WYWRÓCENIE SIĘ, KULTURA TRZCINIECKA, MATERIAŁ, GARDA, REWOLUCJA, ?BYT ABSOLUTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOJAK tylna, prawie pionowa część kotła parowego, w której mieści się skrzynia ogniowa otoczona wodą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOJAK
tylna, prawie pionowa część kotła parowego, w której mieści się skrzynia ogniowa otoczona wodą (na 6 lit.).

Oprócz TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TYLNA, PRAWIE PIONOWA CZĘŚĆ KOTŁA PAROWEGO, W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ SKRZYNIA OGNIOWA OTOCZONA WODĄ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x