DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTETYKA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)PROTETYKA ORTOPEDYCZNA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 21 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTETYKA

PROTETYKA to:

dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy) (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu (na 9 lit.)PROTETYKA to:

dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.755

FUTURE, GOŚĆ, NOWELISTYKA, RĘKA OPADAJĄCA, SZMALCÓWKA, BECZKA, LITOŚĆ, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, KAMIZELKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, LAWINA DESKOWA, KOMEDIALNIA, POPYCHŁO, UDAR SŁONECZNY, PUNKT DYMIENIA, EURO TRANCE, CYNAMON, ŻAREŁKO, PARAMENTY, ŁUK NOCNY, IZOMER, MASKA WSTYDU, CZĄSTKA ALFA, ADRES LOGICZNY, ABRAZJA, KONGREGACJA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, SIATECZKA, NATURYZM, KRONIKARZ, KILOMETR ZEROWY, TUNIKA, PRZEPOCZWARZENIE, POKRYWA, SKAŁA OSADOWA, MATERIAŁ ZECERSKI, BERBER, KRAWAT, DOKTOR HABILITOWANY, RDZEŃ, PARZYSTOŚĆ, DŻIHAD, DZIKI ZACHÓD, SIEĆ, KONTO, BŁONA MIĘŚNIOWA, CHODNIK, SŁUGA BOŻA, DZBANECZNIK, WALENTYNKA, ODWIETRZNIK, NIECHCIUCH, MENU, SPŁYW BŁOTNY, TYPOGRAFIA, APROKSYMACJA, KURANT, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, PŁASZCZYZNA S, EKRAN FLUORESCENCYJNY, ALGEBRA LINIOWA, BAR, POZIOMKA WIRGINIJSKA, PANAMA, LUFA, ETER KOSMICZNY, KONTRETYKIETA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PODPALENIE, OPONENT, DRAPIEŻCA, NEPALSKI, PROTETYKA, FASOLA SZPARAGOWA, FORMALISTA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KOŃ KLADRUBSKI, RZUT WOLNY, PALEOZOOLOGIA, SZKOŁA, SURFAKTANT, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, CZARNA ROBOTA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, LUSTRO, BARBETA, STOPA, UTYLITARYZM, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, ERUPCJA, WALOSZEK, ZUBOŻENIE, KUGUAR, ZEBRA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ROŚLINA FIKCYJNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, KONWIKCJA, BRUDNA ROBOTA, KREOLKA, SZCZELINA BRZEŻNA, FILOLOGIA POLSKA, ZSYPISKO, REWOLWER, POMYWAK, EKSPLOZJA, ERLANG, MIOPIA, WKŁAD GRUNTOWY, SPĘKANIE, DŹWIG, HAFT KRZYŻYKOWY, CZIROKEZKA, GEOPATIA, PERTYT, ROZKŁAD MAXWELLA, OBSZAR TRANZYTOWY, POMÓR, DEKORATORKA WNĘTRZ, PARZONKA, TROGLODYTA, ROK KOŚCIELNY, BIURO, PULPIT, FIGURA SŁÓW, KŁĄB PSZCZELI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, PRZECIEK, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, KĘDZIERZAWOŚĆ, RURA CROOKESA, KOSMOGONIA, KONFRONTACJA, EPIGENEZA, KOD PASKOWY, SKIBOB, USZATKA, PUNKT POMIAROWY, KLEJOWNIA, EGZOTYK, SKLEP WARZYWNY, CHAM, MOSTOWNICZY, CEPISKO, IRISH DRAUGHT, SZCZEPIONKA WŁASNA, KWASICA MEWALONIANOWA, KNEBEL, WLANIE SIĘ, FILA, NISZCZUKA KROKODYLA, RAFIA, RÓWNOWAGA, ANTENA DIPOLOWA, ZŁOTA KSIĘGA, GASKONADA, SONDA MOLEKULARNA, HALF-PIPE, BACHATA, ŁBISKO, ŚWIADOMOŚĆ, LOGIKA ZDAŃ, FIKCJA LITERACKA, PM, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, PARASZA, WALC ANGIELSKI, MISJA STABILIZACYJNA, ERPEG, PACAN, FUNK ART, MANTYLA, SNICKERS, KUC AUSTRALIJSKI, OSIEMDZIESIĄTKA, MASZYNA ROTACYJNA, ŻABIA LASKA, KONCEPTUALIZM, JADŁOSPIS, KOMUNIKACJA, ADRES FIZYCZNY, DYFUZJA ŚLEDZONA, KOZIOROŻEC, KLAWISZ NUMERYCZNY, PARAFOWANIE, ESKADRA, POGOTOWIE TECHNICZNE, POWAGA, TELEKONFERENCJA, BARWINEK, FOSFATAZA KWAŚNA, PŁOTKA, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, DENTYSTA, MUCHA, OCZKO POLODOWCOWE, CYKLOP, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, GUNIAK, NOTARIUSZ, HELLENIZM, WALIDACJA, KIMOGRAFIA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, TELEGRAF CHAPPE'A, PARWENIUSZ, CLERK, LENIWCOWATE, ARTRETYZM, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, TRAGICZNOŚĆ, PARCELANT, DIETA KOPENHASKA, WYKRZTUSZANIE, KASA, PIES OGRODNIKA, OŻYNA, KOŁTRYNA, KARTON, ANTROPOLOG KULTURY, ELIMINACJE, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KRAKELURA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, RYSUNEK, HORMONOTERAPIA, ZAWARTOŚĆ, ABORDAŻ, MOC, UPADŁOŚĆ, NARCIARSTWO NORWESKIE, DAMKA, DZIOBÓWKA, CZARNA REAKCJA, MUSZLA KONCERTOWA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, BĄCZEK, STOLARKA OTWOROWA, WIEDZA O KULTURZE, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ZWINNOŚĆ, LILIPUTKA, SIODEŁKOWCE, RADIAN, HALABARDA, PERKOZ DWUCZUBY, MENISK, PLOTER ROLKOWY, HYDRAULIKA SIŁOWA, ZAPŁON, CHOROBA WODUNKOWA, PROPILEJE, ANTYCYPACJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, GEODEZJA NIŻSZA, PĘCHERZYCA, WIELKA CHOROBA, TAKT TRÓJDZIELNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, SUPRESJA, INDYWIDUALNOŚĆ, KARDAMON, INSTALATOR, POKŁAD PANCERNY, ZLEW, OWADOŻERNOŚĆ, DZIENNIK, RĄBEK, FILAKTERIA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CHONDRYTY, GATUNEK ZAWLECZONY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OBSESJA, DYPTYCH, SARKOIDOZA, SZÓSTKA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, WIĄZANIE, KUPON, CYFRA, ODKŁAD, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ODJAZD, GORĄCZKA DUM-DUM, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, ?PUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTETYKA dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.)
PROTETYKA ORTOPEDYCZNA dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTETYKA
dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 9 lit.).
PROTETYKA ORTOPEDYCZNA
dział ortopedii zajmujący się zabezpieczaniem ubytków w narządzie ruchu za pomocą sztucznych elementów konstrukcyjnych (protez) (na 21 lit.).

Oprócz DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIAŁ ORTOPEDII ZAJMUJĄCY SIĘ ZABEZPIECZANIEM UBYTKÓW W NARZĄDZIE RUCHU ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (PROTEZ). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x