Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYGASZACZ to:

program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.655

KOSZULA DEJANIRY, C, WINNICA NABOTA, BAZA PŁYWAJĄCA, WSKAŹNIK, EMENTALER, AHISTORYCZNOŚĆ, ZBOŻE OZIME, ANTYLIBERALIZM, SENTYMENT INWESTYCYJNY, SUPERNOWA, DUBELTÓWKA, NEOGNATYCZNE, DOBRO FINALNE, DZIDZIA PIERNIK, REZEDA, GASTRONOMIK, GALASÓWKA, BLOKADA, RETORYCZNOŚĆ, LICHENOLOGIA, WRAK, PODSTAWA, RICERCAR, POLITYKA ZDROWOTNA, ISLANDZKOŚĆ, MASŁO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, MERCURY, KABRIOLET, KOKSOWNIK, JEDYNKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, PODEJRZLIWOŚĆ, SPARRINGPARTNER, PISEMNOŚĆ, KROK PÓŁROZKROCZNY, ASPOŁECZNOŚĆ, AKROLIT, KATAR, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SMOLUCH, HENRYK VIII, ZASTAW REJESTROWY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, EKOLOGISTYKA, DRUGI PLAN, DEPESZA, NIEDOPOWIEDZENIE, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, UŻĄDLENIE, HOL MIĘKKI, KATAKUMBY, CHUDOPACHOŁEK, TOUROPERATOR, NORWESKI, BLOCZEK, INWEKTYWA, WOJNA, BRYLE, UNIA PERSONALNA, DRAPIEŻNOŚĆ, ZROBIENIE MIEJSCA, BAWOLEC, SUPERKONTO, SYNTETYK, WOREK REZONANSOWY, DANE SENSYTYWNE, GRATIS, KWASICA MEWALONIANOWA, ZAUWAŻALNOŚĆ, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, SEKCJA, OPÓR, PEPERONI, NAMYSŁ, PAPILOTKA, ULEMOZAUR, UWERTURA, JUNAK, KOREK, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, WSZECHBYT, ŚMIECIARZ, FLASZOWIEC, BOLIMUSZKA, FIZYKA TEORETYCZNA, GABINECIK, WOLTYŻER, AUSTRIACKI, MAŁPKA, WIECHA, KUPLER, PROTETYKA, GEN RECESYWNY, PRAWICA, OSŁONKA, POZYCJA TESTOWA, KOLONADA, SYRENY, TRÓJSKOK, STRZAŁA KUPIDYNA, WOLNOŚĆ, LANDARA, CZERWONA BURŻUAZJA, WIĆ, DOM KATECHETYCZNY, FORTECA, KONCENTRACJA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, STRZAŁA EROSA, NORNIK PÓŁNOCNY, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, KOD IDENTYFIKACYJNY, SSAK MORSKI, RADIOWIEC, DROGA GRUNTOWA, ONE-LINER, DETAL, EKSKLUZYWIZM, UPOWAŻNIENIE, ALFABET MORSE'A, SAFARI, BRYFOK, MAJSTERSTWO, CHOROBA TANGIERSKA, MASTOLOGIA, SUFFOLK, EDAM, EFEKT RYGLA, ULTRAMARYNA, PASCHA, ŁOPATA, CZASOPISMO, KRYPTOREKLAMA, GRAMATYK, SKLEPIENIE KLASZTORNE, VERAIKON, PRZETOKA, WSPORNIK, ABRAKADABRA, WYZNANIOWOŚĆ, GRA NIESKOŃCZONA, SELEKTOR, SPRZĘT LABORATORYJNY, NEUROGERIATRIA, MARSZAND, NEUROPRZEKAŹNIK, NIEPRAWOŚĆ, EPILEPTOLOGIA, ARCHITEKT WNĘTRZ, PRZYGODA, SPEKTAKL, MISIACZEK, EUFONIA, MARATON, WZROK, KOPERCZAKI, KREACJA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, HUNTER, KONTRGAMBIT WINAWERA, SZMAT, PRZODOMÓŻDŻE, SIOSTRA, NASYCALNIA, MAŁY REALIZM, KOPROFAGIA, ZŁORZECZENIE, HIPERTONIA, CZERECHA, PRZEPRÓCHA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, PIERWIASTEK CHEMICZNY, FORMANT, DEMONSTRACJA, LEWAR, IZOLACJA AKUSTYCZNA, POCZĄTEK, STRZAŁECZKA, ŚCIĘCIE, KOPALNIA, WIĄZADŁO, GLUKOZOAMINOGLIKAN, MIEJSCOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, OBRABIALNOŚĆ, POWAB, KWATERA GŁÓWNA, FISTUŁA, WYCINEK, MOCZ, ZUPA Z GWOŹDZIA, GARNEK, KAWA MIELONA, BI, KRAINA, GRUPA, ANTYSYJONISTA, WALC ANGIELSKI, REGION, ZNAK PRZESTANKOWY, ŚWIDER, STĘP, CHÓR, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, ARABSKI GREYHOUND, AGNOZJA TWARZY, PIERÓG, ESKONTO, FIALA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, GLINIASTOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, KOŃCÓWKA, DRAPACZ, PODŁOWCZY, STOPKA, ROZDZIELCZOŚĆ, DUŃSKOŚĆ, KONSULENT, SKAŁKA, SZWARCOWNIK, WOLUNTARYZM, KURS, STATEK POWIETRZNY, GODZ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, DZIESIĘCIONOGI, CERAMIKA SZNUROWA, WALCOWNIA ZIMNA, PRZYKASÓWKA, ANTENA RAMOWA, POWTÓRKA, REALIZM, KARZEŁKOWATOŚĆ, ZBAWICIELKA, HELISA, RUTENIZACJA, TARTINKA, LEZGINKA, ROCKOWIEC, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, RÓŻANIEC, KARTA RABATOWA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, UMOWA ADHEZYJNA, SUWNICA ODLEWNICZA, KRANIOTOMIA, OBROŻA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, SHAMISEN, KULT ŚWIĄTYNNY, ROZCHODNIACZEK, WIZYTOWNIK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ISKRA, POWIEŚĆ SF, IZBA CHORYCH, STÓŁ WARSZTATOWY, MECHANIZM UDERZENIOWY, ANTYDEPRESANT, MIŁOŚĆ, KLINOLIST, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, RÓŻA, IZOMER KONFORMACYJNY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, UCIOS, BIBLIOTEKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, SZYBKI BILL, PRAKTYCZNOŚĆ, GRANT, HARD PORNO, TIMER, ŁONO, RYCERZYK, WEJŚCIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZACHYŁKA, PLAFON, MĘTY SPOŁECZNE, ŻABA Z JUNIN, CEROWNIA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, BOMBARDA, FRYCOWE, KONFEDERACJA, KSIĄŻĄTKO, CHOWANIEC, WYDRA, MELISA, COŚ, ASCEZA, TRYMOWANIE, AMORTYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wygaszacz, program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYGASZACZ
program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x