PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYGASZACZ to:

program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.458

POKOLENIE, PRÓŻNIA, ZIEMIA, PSEUDOBIELICA, ARCHETYPOWOŚĆ, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, TUNDRA, POLE KARNE, MONETYZACJA, UCHLANIE SIĘ, REKINY, DEKANTER, WĄŻ, TENOR DRAMATYCZNY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PULSARY, TOY, WASABI, KĄT UJEMNY, WOLNY CHŁOP, CIAŁO, MONOCENTRYZM, ŁUSKOWCE, KUBEŁ, KSIĄŻĘ, CZEKOLADZIARNIA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, MUFKA, GONIOMETRIA, TUNEL, PRACUŚ, PYSZOTA, KOMORA NABOJOWA, DEGENERACJA, RYBA DRAPIEŻNA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ASEMBLER, POMÓR, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PĘCHERZYK, TRYL, WIZJA LOKALNA, BUTELKA MIAROWA, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, RYT, KILOMETR ZEROWY, SPÓDNICZYNA, GAŁKA, DUET, PROPAGACJA, ŚWIETLISTOŚĆ, YOUTUBERKA, WYWOŁYWACZ, DOBIEG, DAMA DO TOWARZYSTWA, ONELINER, GOTYK, JAZDA, OGNIWO WESTONA, CUDZOŁOŻNICA, DOM GRY, OCULUS, ARTEFAKT, PLIK DŹWIĘKOWY, SYMETRIA FIGURY, SILNIK BLIŹNIACZY, PRZEWRÓT, WYSIEDLENIEC, POWAGA, AMUR, PIĘĆDZIESIĄTKA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PROTEZA, BANANA SPLIT, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, POMIAR, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, ŁAWA, WALOSZEK, SAMOGON, ZWYCZAJ LUDOWY, PODSYP, FAWOREK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PARAPET, SYNTEZA JĄDROWA, MUSZLA, OCZAR, QUEBECKI, WAGONIK, BIDON, RÓW, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, RADZIECKOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, SÓL, SZPILKA, KADŹ ZALEWNA, STAROHISZPAŃSKI, CHARAKTER, JUNAK, PIRAMIDA, TROL, MIARODAJNOŚĆ, AUDYTOR, REAKCJA BEZWARUNKOWA, TECZKA PERSONALNA, ŁAWA, TABLICA ASOCJACYJNA, AVIZO, HALBA, PURANA, WITRYNA, DELOKALIZACJA, KARBOWNIK, GAZ SYNTEZOWY, SADŹ, PRAGERMAŃSKI, WYMIAR, ARYTMIA, DZIAŁKA, WYRAZ POCHODNY, KRAN, PODGÓRZE, ŁYKACZ, KORZYSTNOŚĆ, PRZEWRÓT, PEWNOŚĆ, DRABKA, ARENA, HACJENDA, BIAŁY PUCH, PISMO NUTOWE, CYPRYSIK GROSZKOWY, KONTRABANDZISTA, PLATFUS, SOS SOJOWY, WOREK, MALARSTWO FIGURATYNWE, WIELOPIĘTROWIEC, ŁUCZNIK, CHROPAWOŚĆ, BEZGRANICZE, KRAJE, RUCH WAHADŁOWY, ODPÓR, ZALEWA, WYDOLNOŚĆ, UPOLITYCZNIENIE, LOMUSTYNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, JAMA OTRZEWNA, LINIA GEODEZYJNA, CHROMBUCYL, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, MANIERA, USZYSKO, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, BRATEK, SYRYNGA, POKRZYK, TREPANG, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, OLEJE ŚWIĘTE, APARTAMENT, CHRZEST, NIELITOŚCIWOŚĆ, DOSŁUGA, DOUBLE DUTCH, STRYCH, SZTUKA ZDOBNICZA, SŁODZIAK, FAŁD, SOS MALTAŃSKI, FALA DŹWIĘKOWA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KRET, DASHI, SYLABA OTWARTA, LASERUNEK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NAUKI POLITYCZNE, KOMPLANACJA, TERCJA, EPITET, PIGMENT, ŻOŁĄDKÓWKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ODZYSK, BARWA, LANGUSTA, SEGMENT, PLURALIZM, CZASOPISMO, ROK, DRAMATYKA, UBOGI, PRÓBKA, PRZEBŁYSK, BECZUŁKA, KONTRAST NASTĘPCZY, ZDRADZIECTWO, NIEMODNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, AHISTORYCZNOŚĆ, MIĘSOŻERSTWO, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PISTACJA, PIĘTNASTY, RADIOWIEC, LEJ KRASOWY, APRIORYZM, SZESNASTKA, BRZMIENIE, KARTKA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, POŁOŻNICA, AEROZOL SIARCZANOWY, SSAK ŻYWORODNY, CHRUST, DRUK ULOTNY, NAMORDNIK, GRZYB MAŚLAK, NAŁÓG, KRYPTOREKLAMA, STATEK, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, OŚ OPTYCZNA, KACZKA, LEWAREK, HEJT, SKIOFIT, SUTASZ, ARMATOR, WZIERNIK, SZCZĘK ORĘŻA, BZYGI, WIDMO CZĄSTECZKOWE, STRUMIEŃ, TORRENT, OMEGA, KRATKA ŚCIEKOWA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PRZYSADKA, DWUKADŁUBOWIEC, ARENGA PIERZASTA, IKEBANA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NABRZEŻE, SYNONIMIA CAŁKOWITA, KORA, TRANSEKT, ZGROMADZENIE ZAKONNE, STELLARATOR, HIPERDŹWIĘK, SYMBOLIZM, GAL, KEM, TELEKONFERENCJA, TONIK, JANOWIEC, TOALETA, BEKHEND, PRZEDMIOT, PAGI, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, NERWOWOŚĆ, BOLERO, PROCES DECYZYJNY, TARŁO, PROBIERNIA, SANKCYJNOŚĆ, DOROBEK, COLA, NEOLIBERALIZM, CERES, WILGOTNOŚĆ, FONOGRAM, FOKI, JEDNOKOMÓRKOWIEC, DYSPLAZJA, PODRYWKA, SEKWENCJA TATA, ORZESZEK ZIEMNY, DAKTYL, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MŁODA PARA, DZIDZIA-PIERNIK, PIONIER, KLATCHIAŃSKI, KNEL, KONSULTANTKA, KLASYFIKACJA ABC, ?OBLĘŻENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYGASZACZ program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYGASZACZ
program komputerowy, którego zadaniem jest zwiększenie czasu bezawaryjnej pracy monitora poprzez wyłączanie go lub wypełnianie nieustannie, często losowo, zmieniającymi się wzorami lub obrazami (na 9 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZWIĘKSZENIE CZASU BEZAWARYJNEJ PRACY MONITORA POPRZEZ WYŁĄCZANIE GO LUB WYPEŁNIANIE NIEUSTANNIE, CZĘSTO LOSOWO, ZMIENIAJĄCYMI SIĘ WZORAMI LUB OBRAZAMI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x