POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISJA to:

powołanie, ważny obowiązek, w wykonanie którego ktoś wierzy jako w swoje przeznaczenie, np. misja czynienia dobra (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MISJA

MISJA to:

zadanie do wykonania (na 5 lit.)MISJA to:

grupa osób powołana w jakimś (zwykle ważnym) celu (na 5 lit.)MISJA to:

placówka prowadząca działalność społeczną (np. ewangelizacyjną, charytatywną) (na 5 lit.)MISJA to:

działalność ewangelizacyjna, np. misja rwandyjska, misje w Afryce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.992

DYWERGENCJA, MUNDSZTUK, KATANGA, WYSZYWANKA, HEBEI, NIEŻYWOŚĆ, WYCHOWANKA, TURMA, WIEŻA CIŚNIEŃ, NIESZABLONOWOŚĆ, SYNINGIA OKAZAŁA, DETEKTOR JONIZACYJNY, ADIDASEK, FATUM, SAVE, GIMNASTYKA, KORPUS, LUK, POPYCHŁO, STREFA HEADA, NAUKA HUMANISTYCZNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, ROZŁUPKA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, WIEŻA, ASFALT, ŁUCZNIK, WSZECHMOGĄCY, OCZKO, ZBOCZENIEC, MRÓWKOWANIE, NĘDZARZ, PANOPTIKON, GATUNEK PARASOLOWY, CHLOROETAN, BEZLITOSNOŚĆ, DZIEDZICTWO, KOMENDATARIUSZ, NIEREGULARNOŚĆ, UKŁAD NIESTACJONARNY, WBIEGNIĘCIE, MAGMA, DOMOKRĄŻCA, BOLONIA, PATENT KONSULARNY, ROGACZ, GIOTTO, CIELENIE LODOWCA, CYFRA, KUKUŁCZE JAJO, BĄCZEK CZARNY, ZAKON KLERYCKI, UKORONOWANIE, SYROP, PGR, LIMONKA KAFFIR, PSYCHUSZKA, CHARAKTER, ZĘBOWCE, CHOMIK AZERSKI, PIASTUN, SIEMIĘ LNIANE, DEFENSYWNOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, WAGA RZYMSKA, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, POMOC, WĄŻ, BANANOWIEC, ZWROTNOŚĆ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KURATOR SZTUKI, ODKRYWCA, PULA, JIG, WYBORY, SADYSTYCZNOŚĆ, DYSKRYMINACJA CENOWA, NOCEK ALKATOE, TŁUSZCZ, NIEUPRZEJMOŚĆ, DONOSICIEL, GNIAZDKO, GŁAGOLICA, METEORYT KAMIENNY, BARELIEF, BOLSZEWIA, TRÓJNÓG, AKWATINTA, KORNICKI, PRZELĘKNIENIE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, LEJEK, PRUSACZKA, KRÓLEWICZ, RASOWOŚĆ, SCHERZO, MARIO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, WYRZEKANIE, DELATOR, ZACHOWANIE, ZACHOWAWCA, PAMPUCH, KREACJONIZM, PODWODA, ORLICZKA PIŁKOWANA, SYSTEM INFORMATYCZNY, ŚRODEK MASY, KWASOTA, STEROWIEC MIĘKKI, POLICYJNOŚĆ, WYCINEK KULI, IDIOBLAST, SUBSTANCJA, KAPLIN, DATEK, ŁAJDUS, WIERSZ OBRAZKOWY, TRAWERS, KUNINGAMIA, MINIMUM EGZYSTENCJI, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, PRZYSADKA, JUDAIZM, ŻABA RYŻOWA, SPIERDOLINA, STOPA ZYSKU, KIPERY, IRISH DRAUGHT, OMACNICA, KRZYKACTWO, EUKRYT, ZABORCZOŚĆ, GAŁĘZIAK, SZKODNIK, WAPER, MOWA EGOCENTRYCZNA, MARCHEWKA, SIŁA, ŁOMOT, CIOTCZYSKO, SYMBOLIZM, ZDANIE PYTAJĄCE, AKSAMITKA WZNIESIONA, OKTAWIAN AUGUST, INSTRUMENTOLOGIA, QUEBECKI, GŁOWA, WOŁYNOW, SPULCHNIACZ, OPINIOTWÓRCA, CZARODZIEJ, RINGO, CYFOMANDRA, KONTRAKT TERYTORIALNY, SZKŁO AKRYLOWE, DOMINACJA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, JĘZYK POZYCYJNY, SMARKACZ, FUNDUSZ MIESZANY, PIESZCZOCH, DOŻYWOCIE, KORUND SYNTETYCZNY, KREDYT HIPOTECZNY, RESTYTUCJA NATURALNA, NIEGODZIWOŚĆ, NOWICJUSZ, ECHOLOT, FILM SAMURAJSKI, NORKI, PAŃSZCZYZNA, ZAKUP, RAMDYSK, DACH, KMIOT, CHLEB POKŁADNY, GORYL GÓRSKI, ŁOŻNIK, ZIEMIA ŚWIĘTA, TUŁÓW, ŚWINIOKSZTAŁTNE, ŁUPINA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, HIPERWENTYLACJA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ROZWAGA, APACZ, WAMPIREK, STRATEGIA, FĄFEL, PUSTELNICZKA, GOLONKA, PSIARKA, BEZIDEOWOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, GORĄCZKA PONTIAC, SPÓŁDZIELCA, GŁUPKOWATOŚĆ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PIASEK KWARCOWY, STRZAŁKA, BIERUT, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, NOBIL, POMOCNIK, LAMA, MATKA POLKA, WSZYSTKOŚĆ, HUMANOID, CELLULITIS, TOR, KITAJKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, SYFEK, STANOWCZOŚĆ, UBAW, KASZTELAN, UZBROJENIE, REKOLEKTA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, FUNKCJANA, UZWOJENIE WTÓRNE, TONAŻ, AUTENTYCZNOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, GAŚNIK, KOPANINA, BAGNET, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KORTYKOSTEROID, KOZIOŁ OFIARNY, ZIELE ANGIELSKIE, CYKLAMINIAN SODU, KONOPIE INDYJSKIE, TRAKTONIUM, NIEPOKALANOŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, PSOTNIK, PRODUKT, MEDOC, DEPORTOWANY, AMORY, WASĄG, ASTER NOWOANGIELSKI, FENYLOPROPANOLAMINA, BAZOFIL, BIEGUN, PODSTRYSZE, DOBRO POZYCJONALNE, HULK, CIOS PROSTY, STRONA, LEŚNY DZIADEK, RUCH JAŁOWY, PANŚWINIZM, IDENTYFIKACJA, LUND, BOSSA NOVA, WZORNIK, DOBRY ZNAJOMY, REKINEK PSI, GATUNEK SEMELPARYCZNY, SALEP, PISMO MUZYCZNE, NIENOWOCZESNOŚĆ, OBSZAR CELNY, JEDNOROCZNIAK, KARTANA, CHMURA WARSTWOWA, HOWEA, BACHATA, CIAŁO SZTYWNE, GENDER, AUTOGAZ, RODZIMEK, KROK, LATAWCE, GRAAL, HYRAD, WYŻYNA, PORÓD LOTOSOWY, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, OJCOWSKOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PLAN PRZESTRZENNY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GRONINGER, ZASŁONA, BIAŁCZAN TANINY, SYNERGIZM, STENOKARDIA, GALANTERIA, TURBOSŁOWIANIN, MAŁODUSZNOŚĆ, ?CZŁON PĘDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.992 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISJA powołanie, ważny obowiązek, w wykonanie którego ktoś wierzy jako w swoje przeznaczenie, np. misja czynienia dobra (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISJA
powołanie, ważny obowiązek, w wykonanie którego ktoś wierzy jako w swoje przeznaczenie, np. misja czynienia dobra (na 5 lit.).

Oprócz POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - POWOŁANIE, WAŻNY OBOWIĄZEK, W WYKONANIE KTÓREGO KTOŚ WIERZY JAKO W SWOJE PRZEZNACZENIE, NP. MISJA CZYNIENIA DOBRA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x