TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOLIDARNOŚĆ to:

to, że ktoś jest solidarny w ramach jakiejś grupy, wobec kogoś; zgoda i wzajemne wsparcie w gronie osób, które współdziałają, bo łączą je wspólne interesy, poglądy, wartości, dążenia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOLIDARNOŚĆ

SOLIDARNOŚĆ to:

prawnie zadeklarowana współodpowiedzialność jakiejś grupy za podejmowane zobowiązania, wspólne działania (dotycząca dłużników lub wierzycieli) (na 11 lit.)SOLIDARNOŚĆ to:

ruch społeczno-polityczny w Polsce (istniejący od 1980 roku) (na 11 lit.)SOLIDARNOŚĆ to:

związek zawodowy powstały w Polsce 1980 roku, funkcjonujący jako opozycja wobec rządu Polski Ludowej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.430

MINIMALISTA, GAMBIR, ŚWIAT, LESER, DEMARKACJA, JĘZYK FORMALNY, BŁAGANIE, SZABAS, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, NIEŻYWOŚĆ, KORAL MADREPOROWY, HALOGEN, FAŁSZYWY TROP, WZORNIK, MIEDZIOWNIK, ODŻYWIANIE, PEWNOŚĆ, GOGLE, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, CYBERNETYZACJA, SZPONA, ROZŁĄKA, HIPISKA, ZAUROPODOMORFY, GRUPA TOPOLOGICZNA, AMIDYZM, GMINNOŚĆ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ŻELAZO, POZIOM, WYNAJEM, WJAZD, DRAPIEŻNOŚĆ, ODCHYŁKA, PASKUDNIK, NAIWNOŚĆ, NIEPROFESJONALNOŚĆ, LICZNIK PRĄDOWY, PRZEDSTAWIENIE, WIDMO ABSORPCYJNE, PIĘĆSETKA, KIESZENIÓWKA, KOMPARYCJA, ZEW, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MUNSZTUK, OKSYTAŃSKI, HIENA CMENTARNA, PLENUM, LEWAR, POGONIEC, HANIEBNOŚĆ, WZNIOS, PSEUDOPALATUS, KAUKAZ, WANDAL, OPLUWACZ, PERSKIE OCZKO, SIDLISZ PIWNICZNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, MARIONETKA, FORMA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MOCNA STRONA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, HALO, STENWANTA, AEROFON, KRZYŻ MALTAŃSKI, HAMULEC LUZOWANY, FUNT, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, MANIFA, DENOTACJA, KRWIODAWSTWO, HARMONIKA SZKLANA, CHWYT PONIŻEJ PASA, TORYZM, WYRAŻENIE, ROZPRAWA, LEGENDA, PODPORA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KORONA CIERNIOWA, OPINIA, PIEPRZ MNISI, STARODAWNOŚĆ, PRACOWNIK, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, SZPETNOŚĆ, METEORYT HED, MONARCHIA PARLAMENTARNA, FRANKISTA, DWUDZIESTKA, NIEMIECKI, FUGU, KARZEŁKOWATOŚĆ, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, EGZOSZKIELET, LITEWSKI, BARYCENTRUM, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, REPREZENTACJA, RZUT STEREOGRAFICZNY, WYKAZ, LEMUR WARI, REGRESJA, STANOWISKO, LIBERALIZM, RELACYJNOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, WELWET, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, REEDUKACJA, PRETENSJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, SZAROTA BŁOTNA, WYMÓG, DIATERIA, ZASADA DUALNOŚCI, SZKARADZTWO, UMOWA KONTRAKTACJI, PLEJADY, OBIEKT MOSTOWY, DOBRO PODRZĘDNE, BECHER, IKEBANA, KANCERA, OPĘTANIEC, OBSZAR METROPOLITALNY, TAŚMA, NAZWA POZORNA, PARTIA ANGIELSKA, BAKTERIA KORZENIOWA, MAKAK MAGOT, MIASTO OTWARTE, GŁUPKOWATOŚĆ, ZNAK, LICHWA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, RAK PRĘGOWANY, OBLEGAJĄCY, OBRZMIENIE, BENZOCHINON, NASKÓREK, KOŚCIEC MORALNY, MYDELNICZKA, KUKUŁCZE JAJO, ENERGICZNOŚĆ, ODNOWA BIOLOGICZNA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KEBAB, HOMINIDY, DERYWATYWA, BOKSERKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ANARCHIZM, GLIZA, KSIĄŻĄTKO, STATUS, SULFOMETAZYNA, CELEBRACJA, SPEKTONOMYCYNA, JUMPER, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, REZERWA WALUTOWA, KWAS ASKORBINOWY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, PRZEWROTOWIEC, PROMIENNOŚĆ, GENIUSZ, DOWÓD, STEEL PAN, TRUTEŃ, OTCHŁAŃ, DEZILUZJA, SKĄPOSZCZETY, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, TOKARKA REWOLWEROWA, BŁYSK, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, SPÓLNIK, INTERFEROMETR LASEROWY, NIETAKTOWNOŚĆ, OBLICZE, SZKOLNOŚĆ, SIÓDEMKA, MAPA BITOWA, LABRADOR, RAJFUR, CHOLANGIOGRAFIA, PRANKO, ANGIELSKI, SAGA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PRZECHOWANIE, MIARA NIEZWARTOŚCI, SELEKCJA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, POPULARNOŚĆ, SEMITA, GENERATYWIZM, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, LUK ŁADUNKOWY, BAJER, CONCEPT ART, OBROŃCZYNI, RÓWNOLATKA, MLECZAN, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JĘZYK ŻYWY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, CENTRUM, UPARCIUCH, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, NAGOŚĆ, GRUPOWICZ, WSTECZNY BIEG, GÓRY ZAŁOMOWE, LOKUM, GOOGLE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, STREFA PRZYGRANICZNA, ŻYWOTNOŚĆ, SATANIZM, ŚRUBOWIEC, MEDIEWAL, FABRYKATOR, ZUPA PIWNA, SKUBANIEC, ODŁÓG, PASYWISTA, DZIERŻYCIEL, BINARYZM, KOMPLET, POLOWIEC, RÓWNANIE REKURENCYJNE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TOMKA, POSTAWA, ELEGANCIK, LOGOGRAM, ODSTRZAŁ, KADZIDŁO, MIĘKKIE LĄDOWANIE, JEDNOŚĆ, SYNERGIZM, PORTUGALSKI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, WSZETECZNOŚĆ, AWAR, ŻARLIWIEC, DEIKSA, PARSZYWOŚĆ, FIGURACJA HARMONICZNA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, CHLOREK SODU, AMFIBOL, PUSTY DŹWIĘK, ROZTROPEK, LIPOLIZA, WYDATKI OSOBOWE, BÓR WRZOSOWY, CIEMNOTA, PREFERENCJA, KWADRANT, KAWA, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, ZATRZYMANIE, JUWENALIA, CZAJNICZEK, BEZCELOWOŚĆ, OSTRY KURS, NIEPOPULARNOŚĆ, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, CIASTO DROŻDŻOWE, NORMATYWISTA, JĘZYK NIDERLANDZKI, PÓŁANALFABETA, RÓWNOŚĆ, HIPNOTYZER, OBŁĘD UDZIELONY, NEBIWOLOL, MUSZLOWCE, POWIERNIK, MODEL DECYZYJNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, IZOPRENALINA, SPRAWDZIAN, AZJATYCKI TYGRYS, STANOWOŚĆ, HOLOPROJEKTOR, DIENIEŻKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ZBIÓRKA, ?WARUGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOLIDARNOŚĆ to, że ktoś jest solidarny w ramach jakiejś grupy, wobec kogoś; zgoda i wzajemne wsparcie w gronie osób, które współdziałają, bo łączą je wspólne interesy, poglądy, wartości, dążenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOLIDARNOŚĆ
to, że ktoś jest solidarny w ramach jakiejś grupy, wobec kogoś; zgoda i wzajemne wsparcie w gronie osób, które współdziałają, bo łączą je wspólne interesy, poglądy, wartości, dążenia (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ JEST SOLIDARNY W RAMACH JAKIEJŚ GRUPY, WOBEC KOGOŚ; ZGODA I WZAJEMNE WSPARCIE W GRONIE OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ, BO ŁĄCZĄ JE WSPÓLNE INTERESY, POGLĄDY, WARTOŚCI, DĄŻENIA. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x